הקלה בעונש לקטין על דקירה

הקלה בעונש לקטין על דקירה השופט א' רובינשטיין: המערער - קטין כבן 17 ושלושה חודשים בעת המעשה - נדון לחמישה חודשי מאסר בפועל בעקבות הודאתו בכתב אישום מתוקן בדקירת המתלונן בעקבות סכסוך של מה בכך ביום 17.6.13. בתיק הואשם גם קטין אחר, אחיו הצעיר של המערער. בית המשפט קמא נדרש ל"תת תרבות הסכין" והשית על המערער את גזר הדין האמור (חמישה חודשים, בניכוי 25 ימי מעצר), וכן ששה חודשי מאסר על תנאי ופיצוי המתלונן (אחד משניים) ב-5,000 ₪. אחיו של המערער נדון לשלושה חודשי מאסר בעבודות שירות וכן לשלושה חודשי מאסר על תנאי ופיצוי מתלונן שני ב-2,000 ₪. בערעור נטען כי המדובר באירוע חד פעמי והתנהגות המערער מאז תקינה. המדינה סבורה, על פי הפסיקה, כי מאסר קצר כפי שהושת הולם את הנסיבות. תסקיר עדכני מפורט של שירות המבחן מזכיר סולחה בין המשפחות, וכן מתאר אמפטיה מטעם המערער, נטילת יתר אחריות והבעת צער על הפגיעה במתלוננים, וכן מעבר לעיר רחוקה ועבודה סדירה. המלצת השירות היא להימנע ממאסר בפועל, בשל ניהול אורח חיים נורמטיבי, תוך השתת מאסר בעבודות שירות כגורם מרתיע ושיקומי. נמסר לנו לשאלתנו כי הפיצוי למתלוננים לא שולם, אך ישולם עד סוף חודש זה. עוד עיינו בהסכם ה"עטוה" (שלב ראשון לסולחה) בין משפחת המערער ואחיו למשפחת המתלוננים. לא בלי התלבטות הגענו לכלל מסקנה כי יש מקום לעת הזאת, בנסיבות המיוחדות של הפרשה, נוכח הקטינות בשעת מעשה וההתנהגות הנורמטיבית לפניו ולאחריו, הסולחה והמלצתו של שירות המבחן, להמיר את המאסר מאחורי סורג ובריח במאסר שיוכל להתבצע בעבודות שירות, בכפוף לחוות דעת הממונה. ואולם, סברנו כי יש מקום למאסר משמעותי יותר במקרה כזה, והמערער מסכים כי ככל שיושת מאסר בעבודות שירות יהא לשישה חודשים. הוספנו לכך צו מבחן לשנה, שבגדרו יחל המערער בהשתתפות בקבוצה בשירות המבחן בעכו ביום שני הקרוב בשעה 1400, גם בטרם ניתנה חוות דעת הממונה על עבודות שירות, ובהבנה כי אין לנו ידיעה על תוכנה של חוות הדעת. אנו מבקשים איפוא את חוות דעת הממונה לעניין מאסר בעבודות שירות לשישה חודשים שתוגש תוך 30 יום. בעקבותיה יושלם פסק דיננו. שאר חלקי גזר הדין בעינם, ורשמנו לפנינו כאמור כי הפיצוי ישולם עד סוף חודש זה, כחלק בלתי נפרד מעמדתנו להשלמת הטיפול בערעור; קבלה תועבר לתיק בית המשפט. משפט פליליקטיניםדקירה