בנסיבות מסוימות רשימת הלקוחות תהווה "סוד מסחרי"

בנסיבות מסוימות רשימת הלקוחות תהווה "סוד מסחרי" סעיף 5 לחוק עוולות מסחריות מגדיר "סוד מסחרי" "סוד מסחרי, 'סוד' - מידע עסקי, מכל סוג, שאינו נחלת הרבים ושאינו ניתן לגילוי כדין בנקל ע"י אחרים, אשר סודיותו מקנה לבעליו יתרון עסקי על פני מתחריו, ובלבד שבעליו נוקט אמצעים סבירים לשמור על סודיותו". הפסיקה הכירה בנסיבות מסוימות בהן רשימת הלקוחות תהווה "סוד מסחרי", כאשר לענין זה נפסק: "רשימת לקוחות תוכל להוות סוד מסחרי המגיע כדי זכות קניינים של בעליה רק בנסיבות שבהן יוכח שדרוש מאמץ מיוחד להשיגה, ובאותם מקרים שיוכח שיש ערך מוסף כלשהו בקבלת הרשימה "מן המוכן". דב"ע נ"ג 117-3 רפי בן ברוך - בקרה מתקני פיקוד פניאומטיים ואוטומציה. בנוסף נקבע בפסק-דין ע"ע 86/08 שחר טל רפואה נ' רוני תובל: "רשימת לקוחות יכול ותהיה בגדר סוד מסחרי כאשר מדובר בלקוחות ממשיים או בלקוחות קבועים, ולא בלקוחות פוטנציאליים שאת שמותיהם ניתן לדלות, למשל, מדפי זהב, במקרים בהם דרוש מאמץ מיוחד להשיג את הרשימה וכאשר יוכח כי יש ערך מוסף כלשהו לקבלת הרשימה מן המוכן". סודיותסוד מסחרילקוחות