תצהיר אשר נותנו נפטר ואי אפשר לחקור בחקירה נגדית

תצהיר אשר נותנו נפטר ואי אפשר לחקור בחקירה נגדית בדב"ע נז/3-139 עזבון המנוח חליל צעידי - עיריית ת"א, ניתן ביום 6.4.98, קבע בית הדין לעבודה את הכללים ביחס לדינו של תצהיר אשר נותנו נפטר ולפיכך נבצר מן הצד שכנגד לחקור אותו בחקירה נגדית, וכך נאמר: "ההלכה ביחס לתצהיר, שמצהירו לא נחקר בשל מותו, סוכמה בע"א 642/87 הסתדרות אגודת ישראל העולמית הועד הפועל, עמותה רשומה נ' חברת חזקיהו בע"מ, פ"ד מד(1) 686, 694 מול האות "ד" בזו הלשון: 'תצהיר, שמצהירו לא נחקר בשל מותו יהיה קביל אם הוא נוגד את האינטרס של המצהיר במשמעות שניתנה לכך בע"א 601/68 י' ביידר ואח' נ' לוי ואח', פ"ד כג(1) 594, 597, 598 לאמור: 'בהתאם לכללי המשפט המקובל תהיה הודעת הנפטר קבילה - בשל היותה נוגדת את האינטרס שלו - כאשר התמלאו התנאים הבאים: 1. ההודעה הינה, על פני הדברים, נוגדת את האינטרס הממוני או הרכושי של המנוח בעת מתן ההודעה. 2. בשעת מתן ההודעה, ידע המנוח, כי הודעה זו עלולה לפגוע באינטרס שלו כאמור. 3. למנוח היתה ידיעה אישית על העובדות הנכללות בהודעתו". חקירה נגדיתתצהיר עד שנפטרדיוןמסמכיםחקירה (בבית משפט)