35% נכות (10% בגין סכרת, 10% בגין תת תריסיות, 10% בגין ברך ימין, 10% בגין

35% נכות (10% בגין סכרת, 10% בגין תת תריסיות, 10% בגין ברך ימין, 10% בגין כתף ימין). 2. המערער הינו יליד שנת 1951, והלין בפני הוועדה על בעיות רפואיות רבות. בישיבתה מיום 18.7.12 בדקה הוועדה את המערער, וקבעה כדלקמן: "פנימית - סובל מסכרת... בבדיקות דם מ - 13.2.12... בשתי בדיקות איסוף שתן לחלבון 22.4 מ"ג. הממצאים האלה אינם מצביעים על פגיעה כלייתית. כמון כן רשום שמדובר ברטינופטיה סכרתית, הוועדה מבקשת חוו"ד עיניים ותסכם את נושא הסכרת לאחר מכן ללא נוכחות. לגבי בלוטת התריס קיבל נכות מתאימה. ל"ד 160/90 מטופל... - דחיית ערר... גאוט - ... הוועדה מבקשת מכתב מראומטולוג לגבי הגאוט ותסכם ללא נוכחות... אורטופד - ...גיד אכילס ללא נפיחות ללא אודם ללא רגישות דו צדדי. תנועות קרסוליים חופשיות ללא כאב... ועדה עיינה בתוצאות MRI 18.5.12 ברך ימין, קרעים אלכסוניים... ועדה עיינה בתוצאות US כתפיים 15.6.11 קרע חלקי בגיד סופרספינטוס מימין, ומכתב ממרפאות חוץ אורטופדית הדסה 1.9.11, מצוין שב - US קרע 15 מ"מ SST בכתף שמאל קרע 17 מ"מ... ועדה עיינה באישור רפואי ד"ר ריבלין 6.6.12 לא מקבלת את מסקנותיו לאור הממצאים הקליניים. עבור ברך ימין ועדה מקבלת ערר וקובעת 10%... עבור כאבי כתפיים קיבל נכות מתאימה. עבור כאבים באגודלים, בידיים, מ/א דלקת בגיד אכילס משמאל, כאבי צוואר, כאבי גב תחתון, נכותו 0%... פנימית - כאבים בחזה... לא היו ממצאים קליניים... אינו מקבל טיפול כרגע... על כך אין נכות. נוירולוגית - מבחינה נוירולוגית עבר אירוע של שיתוק שרירי פנים מצד שמאל... לא נשאר נזק נוירולוגי, אין נכות נוירולוגית". 3. בהתאם לבקשת הוועדה, נבדק המערער ביום 11.9.12 על ידי רופא העיניים ד"ר זינרייך. לפי חוות דעתו, "... בשתי העיניים בקרקעית העיניים הקוטר האחורי תקין ולא נצפו סימנים סכרתיים, אם כי במכתבה של ד"ר טובה מה נעים מ - 9/12 מצוין שנמצאו מקרו אנוריומיטה בקרקעית הימנית, אין נכות עיניים". לאחר בדיקה זו התכנסה הוועדה בשנית בעניינו של המערער ביום 25.10.12, וקבעה כי הינה מקבלת את מסקנותיו של ד"ר זינרייך. ביחס לנושא הראומטולוגי - ציינה כי התובע מבצע בדיקות משלימות ולכן "לא ניתן לקבוע נכות". טענות הצדדים 4. המערער מעלה טענות במספר מישורים: התחום הראומטולוגי: המערער טוען כי הוועדה סיכמה את החלטתה בתחום זה בטרם נתקבל מכתבו העדכני של הראומטולוג, חרף בקשתה המפורשת של הוועדה לקבל מסמך עדכני מראומטולוג, וחרף הודעת ב"כ המערער כי המכתב המבוקש מתעכב לאור הפניית הראומטולוג לביצוע בדיקות משלימות. עיניים: שגתה הוועדה כאשר קיבלה את ממצאיו ומסקנותיו של רופא העיניים אשר ייעץ לוועדה, ד"ר זיינריך, תוך התעלמות מהתיעוד הרפואי הקובע נזק מוכח בעיניים לרבות מסמך מיום 7.3.12 של ד"ר טובה מה נעים (עליו הסתמכה הוועדה בהחליטה להפנות את המערער לרופא עיניים מטעמה). עוד נטען שהבדיקה בוצעה למערער באמצעות מיכשור לא מתאים, וללא הרחבת אישונים, ולכן לא ברור כיצד רופא העיניים הגיע למסקנותיו. מחלת הסכרת: שגתה הוועדה הרפואית כאשר לא בחנה כראוי את מחלת הסכרת של המערער, לרבות הפגיעה הנלווית בעיניים ובכליות. בהקשר זה נטען כי סימנים סכרתיים בעיניים ניתן לגלות רק בבדיקה שמתבצעת עם הרחבת אישונים, בדיקה שכלל לא נערכה למערער. תחומים נוספים: הוועדה טעתה כאשר לא בחנה כראוי את ממצאיו של הרופא בתחום הנפרולוגיה וקבעה שאין פגיעה כלייתית. בנוסף טעתה הוועדה כאשר קבעה ללא נימוק שאין לקבל את הערר לגבי בלוטת התריס, יתר לחץ דם ודלקת בגיד האכילס. בנוסף שגתה הוועדה כאשר קבעה שלא נותר נזק נוירולוגי; כאשר קבעה שלא נותר נזק מבחינה פנימית; כאשר קבעה 10% בגין ברך ימין והתעלמה מהממצאים בברך שמאל; כאשר התעלמה מסרטן העור בו לקה המערער; וכן כאשר קבעה 10% בגין כתף ימין ללא קביעת נכות בגין הקרע בכתף שמאל. 5. ב"כ המשיב מסכים להחזיר את עניינו של המערער לוועדה על מנת שתיוועץ במומחה ראומטולוג אשר יבדוק את המערער ויחווה דעתו לעניין נכויותיו בתחום זה. באשר ליתר הטענות בערעור - ב"כ המשיב סבור שאלו יוצאות כנגד שיקול דעתה הרפואי של הוועדה ואינן מצביעות על פגם משפטי. דיון והכרעה 6. לאחר שקילת טענות הצדדים ועיון בכל החומר הרלוונטי, שוכנעתי כי דין הערעור להתקבל בחלקו, מהטעמים שיפורטו להלן. 7. בהתאם לחוק, בית הדין מוסמך לדון במסגרת ערעור על החלטות ועדות רפואיות לעררים בשאלות משפטיות בלבד. במסגרת סמכותו בוחן בית הדין אם הוועדה טעתה בשאלה שבחוק, חרגה מסמכותה, הסתמכה על שיקולים זרים או התעלמה מהוראה המחייבת אותה (עב"ל 10014/98 יצחק הוד - המוסד לביטוח לאומי, פד"ע לד 213 (1999)). 8. בענייננו, מרבית טענות המערער בכתב הערעור מכוונות כנגד שיקול דעתה המקצועי-רפואי של הוועדה, אשר לבית הדין אין סמכות להתערב בו. על פי ההלכה הפסוקה, בית הדין אינו שם עצמו כמומחה לרפואה ואינו קובע את דרגת הנכות של המבוטח; קביעת שיעור הנכות וסעיפי הליקוי הרלוונטיים הן קביעות רפואיות מובהקות הנמצאות בתחום סמכותה הבלעדית של הוועדה ובית הדין אינו מוסמך להתערב בהן (עב"ל 217/06 יוסף בן צבי - המוסד לביטוח לאומי, מיום 22.6.06). 9. מעיון בפרוטוקול הוועדה עולה כי הוועדה בעניינו של המערער התכנסה בהרכב נכון, הכולל מומחים בתחומי הרפואה הפנימית, הנוירולוגיה והאורטופדיה. בישיבה הראשונה מיום 18.7.12 הוועדה שמעה את תלונות המערער ובאת כוחו, עיינה בתיקו הרפואי על מסמכיו וביצעה למערער בדיקה קלינית, שהקיפה את התחומים עליהם הלין למעט שני תחומים - עיניים וראומטולוגיה - לגביהם ביקשה מסמכים נוספים. בסיכומו של דבר העריכה הוועדה על פי שיקול דעתה הרפואי, ובמסגרת סמכותה, את אחוזי הנכות שיש להקנות למערער בגין הליקויים מהם הוא סובל; טענות המערער כנגד כך הן כוללניות ואינן מלמדות על פגם משפטי כלשהו שנפל בדרך התנהלותה של הוועדה. בהקשר זה לא נשמט מעיניי כי התייחסות הוועדה לחלק מהנושאים הינה קצרה ולקונית - אך כך נוכח היקפם הרב של התחומים, וכאשר המערער לא העלה (לפחות בפני בית הדין) טענה קונקרטית כלשהי בתחום זה או אחר שחייבה התייחסות מפורטת. 10. באשר לנכות הנטענת בעיניים - נוכח טענות המערער מצאה לנכון הוועדה להפנות את המערער לרופא עיניים יועץ, אשר בדק את המערער והתייחס במפורש לחוות דעתה של ד"ר טובה מה נעים מטעמו (חוו"ד מיום 2.9.12, היינו עדכנית יותר מחוות הדעת הראשונית שהוצגה בפני הוועדה בישיבתה הראשונה). רופא העיניים קבע במפורש שלא נצפו סימנים סכרתיים; טענות המערער לגבי דרך ביצוע הבדיקה הן טענות במישור הרפואי שבית הדין אינו מוסמך לפסוק בהן. באשר לתחום הראומטולוגי (לרבות מחלת הגאוט) - אין חולק כי הוועדה טרם דנה בו, ולכן יש להחזיר אליה את עניינו של המערער לצורך השלמת הדיון. באשר לתחום האורטופדי - הוועדה מציינת לכאורה בדיקת הדמיה שמצאה קרע גם בכתף שמאל, ועל אף זאת אינה מעניקה למערער אחוזי נכות כלשהם בגין כתף זו. נוכח הספק שנותר בנקודה זו, יוחזר גם נושא זה לשיקול דעת מחודש של הוועדה. באשר לטענות המערער בדבר סרטן עור - לכאורה אין התייחסות לנושא זה מצד הוועדה ולכן יוחזר גם עניין זה לשיקול דעת מחודש. סוף דבר: 10. נוכח כל האמור לעיל, עניינו של המערער יוחזר לוועדה לעררים (נכות כללית) לצורך שקילה מחדש של ליקויי המערער בתחומי הראומטולוגיה (כולל מחלת הגאוט), כתף שמאל וסרטן עור. המערער ובאת כוחו יוזמנו לטעון בפני הוועדה. הוועדה תעיין במסמך עדכני של הראומטולוג ותשקול אם יש צורך בהפניית המערער ליועץ ראומטולוג מטעמה. הוועדה תנמק את החלטתה. המשיב יישא בהוצאות המערער בסך של 1,500 ₪ בצירוף מע"מ. ברכייםסוכרתנכות