שכר הינו תנאי יסודי בחוזה העבודה של העובד

שכר הינו תנאי יסודי בחוזה העבודה של העובד מכאן, שהוראה בהסכם העבודה שעניינה שכר העבודה היא תנאי מהותי ויסודי בחוזה העבודה, בבחינת גזע העץ (דב"ע לח/ 3- 30 מרים זהר-גלבלום - נאמנות התיאטרון הלאומי "הבימה", פד"ע ו 309, 313). החלטת הנתבעת כי שכרה של התובעת עבור חודש אוקטובר 2012 ישולם לה בהתאם למשרה חלקית היא החלטה המשנה תנאי מתנאי הסכם העבודה. כלל ידוע הוא שמעביד אינו רשאי לשנות באופן חד צדדי תנאי בחוזה העבודה האישי, דוגמת שכר (בג"ץ 239/83 מילפלדר נ' בית הדין הארצי לעבודה, פ"ד מא(2) 210 - "עניין מילפלדר"). שינוי כזה יכול לבוא רק כתוצאה מהסכמה הדדית, שכן הוא מרעה את תנאי העבודה לעומת הסכם העבודה וההסדר שהיה קודם לכן (ע"א 53/71 רוזן ואחרים נ' לייזרוביץ, פ"ד כו(1) 48, 55; עניין מילפלדר, בעמ' 216; ע"ע 300353/97 מדינת ישראל - נהרי, פד"ע לה 318, 325). חוזה עבודהחוזה