תביעה שעניינה תשלום שכר עבודה על פעילות במטה בחירות

תביעה בסך של 2,000 ₪ שעניינה תשלום שכר עבודה על פעילותה במטה הבחירות של תנועה בראשות הנתבע, למועצת עיריית אשדוד במהלך הבחירות בשנת 2008. 2. הדיון נקבע בפני הרשמת גרוס ליום 4.6.13, בתום הדיון קבעה הרשמת גרוס שהתיק יישמע בפני שופט. הדיון נקבע ליום 24.10.13, במועד זה העידה התובעת, עד מטעמה, מר בוריס קורונוב, הנתבע ועדה מטעמו גב' סלוצקי מרכזה במטה הבחירות. 3. התובעת טוענת כי במהלך התקופה שקדמה לבחירות בנובמבר 2008 עבדה במטה הבחירות של התובע ותפקידה היה לטלפן למשפחות חד הוריות כדי שיבחרו בנתבע ובמועמד נוסף, מר לסרי. כמו כן, טענה התובעת כי ביום הבחירות תפקידה היה לעמוד מחוץ להוסטל של פנסיונרים והיא דאגה להסעתם אל הקלפי כדי שיצביעו עבור הנתבע, לטענתה היא עשתה זאת על פי הוראות הנתבע עצמו. 4. הנתבע טוען כי לא התקיימו בינו לבין התובעת יחסי עובד ומעביד ומטרת התביעה להכפיש את שמו לפני הבחירות לרשויות המקומיות בשנת 2013. הנתבע טען שבתקופה שקדמה ליום הבחירות ב-2008 עשרות תומכים ומתנדבים של תנועת קהילת אשדוד שהוא עמד בראשה הגיעו למטה כדי להפגין נוכחות, להתנדב ולעזור, כאשר כל אותם תומכים לא היו עובדים, זאת בשונה מעובדים זמניים אשר עבדו ביום הבחירות עצמו. 5. התובעת העידה כי במהלך שנת 2008 עבדה במטה הבחירות של הנתבע והן במטה הבחירות של מר לסרי כטלפנית. שעות עבודתה במטה היו בין 10:00 עד 20:00 כל יום. לטענתה אף נטלה חופשה של חודש לפני הבחירות ממקום עבודתה העיקרי כדי לעבוד במטה הבחירות של הנתבע. התובעת הודתה כי אף אחד במטה לא פיקח על שעות עבודתה, שעות הכניסה והיציאה לא נרשמו. העד מטעמה מר בוריס קרנוס, העיד בעניין שעות העבודה הקבועות במטה, " ... פלוס מינוס זמן, לא משעות קבועות, לא מ-6 בבוקר, לפעמים ב-8 בבוקר ולפעמים מ-10:00 בבוקר, חצי יום במטה וחצי יום הייתה.." (עמוד 9 שורות 15-17 לפרוטוקול מיום 24.10.13). 6. מעדותו של הנתבע ומעדותה של הגב' סלוצקי, עולה כי הנתבע הכיר את התובעת עוד משנת 2003 וכי עבדה עבורו ביום הבחירות בשנת 2003 וכן הודה הנתבע כי שילם באופן אישי לכל פעיל כ-300 ₪ עבור יום זה (עמוד 11, שורה 6, שורה 20). 7. הנתבע אישר שהיה הסכם בין תנועת "עתיד ישראל" לבין תנועת קהילת אשדוד, על פי ההסכם קהילת אשדוד בראשות הנתבע מתחייבת לשלם שכר לפעילים של "עתיד ישראל" שיעבדו במערך הבחירות של 2008, ההסכם הוא מיום 28.10.08 שמה של התובעת מופיע בהסכם כמתאמת הפעילות מטעם עתיד ישראל. הסכם זה מחזק את טענת התובעת שהיתה פעילה עבור מפלגתו של הנתבע במערכת הבחירות לשנת 2008. 8. לאחר שבחנו את הראיות ואת טענות הצדדים הגענו למסקנה שהתובעת היתה פעילה במטה הבחירות של הנתבע בשנת 2008, יחד עם זאת לא ניתן לראות בפעילותה זו כעובדת, לתובעת לא היו שעות מוגדרות, היא לא קיבלה הוראות איזו פעולות לעשות, לא היה לה מקום קבוע ולא ניתן לומר שהיא "השתלבה במפעל" לכן בגין התקופה שקדמה ליום הבחירות, לא התקיימו יחסי עובד ומעביד בין הצדדים. 9. לעומת זאת, התובעת העידה שעבדה ביום הבחירות עצמו, עדותה לא נסתרה ואף הנתבע העיד שהתובעת עבדה אצלו לקראת הבחירות בשנת 2003 וגם אז הוא שילם רק עבור יום הבחירות. באשר לתשלום לבחירות ב-2008 העיד הנתבע שהתשלום היה 300 ₪ שכר ליום הבחירות. אף הנתבע והעדה מטעמו לא שללו את האפשרות שהתובעת עבדה ביום הבחירות. 10. כאמור, התובעת הועסקה במטה הבחירות של הנתבע ב-2003 עבור הבחירות הללו קיבלה שכר באופן אישי מהנתבע. אנו מקבלים את טענתה שעבדה גם ביום הבחירות בשנת 2008, לאור דברי הנתבע בעצמו ולפיהם השכר הוא סביב 300 ₪ אנו מחייבים את הנתבע לשלם לתובעת סך של 300 ₪ בגין עבודה ביום הבחירות ב-2008. לאור הנוהג הקודם בין הצדדים בשנת 2003 יכולה היתה התובעת להניח שגם בשנת 2008 הנתבע ישלם את שכרה באופן אישי. גם לאור ההסכם שנחתם בין הנתבע בשם קהילת אשדוד לבין מר קרנוס בשם עתיד ישראל כאשר שמה של התובעת מופיע בו ניתן להבין את הסתמכותה של התובעת על הסכם זה וניתן להבין את הנחתה שהנתבע יישא בתשלום שכרה לאור התנהגותם הקודמת מ-2003. 11. סופו של דבר - הנתבע ישלם את הסכום של 300 ₪ תוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין אחרת הסכום יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום 11.11.08 ועד התשלום המלא בפועל. 12. בהתחשב בסכום התביעה ולאור התוצאה אליה הגענו, הנתבע יישא בהוצאות התובעת בסך של 400 ₪ בלבד שישולמו תוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין אחרת ישולמו בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה ועד התשלום המלא בפועל. שכר עבודהבחירות