אתיקה מקצועית) - כלל 18 לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית), התשמ"ו-1986

כלל 18 לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית), התשמ"ו-1986 " על אף הוראה כללית שביפוי כוח המרשה להעביר את הטיפול לעורך דין אחר, לא יעביר עורך דין את יפוי הכוח לעורך דין אחר, אלא אם כן נתן לכך הלקוח הסכמה נפרדת ומפורשת בכתב, אולם רשאי עורך דין, על פי הוראה כללית כאמור, לאצול מסמכויותיו לעורך דין אחר או להיעזר בו בפעולותיו." אתיקה מקצועית (עורכי דין)אתיקהעורך דיןלשכת עורכי הדין