מהי זכות בניה ?

המונח זכות בניה מבטא את אפשרות ניצול הקרקע לבנייה על פי תוכנית המתאר הרלוונטית, ההיתר לבנות במקרקעין הניתן על פי חוק התכנון והבניה, קובע מגבלה חוקית להיקף הבניה במקרקעין, ניתן בהתאם לאחוזים המותרים לבניה על פי תכנית המתאר. בניהשאלות משפטיותזכויות בניה