שטח החלונות המאפשר אוורור בקומת הקרקע

שטח החלונות המאפשר אוורור בקומת הקרקע דרישות ( , ) התש"ל - 1970, כוללות בין היתר שטח חלון מינימאלי בגודל של 8% מגודל רצפת החדר, כלומר קיימת חובה ליכולת אוורור מינימאלית כזאת, ושטח החלונות המאפשר אוורור בקומת הקרקע הינו 3.85 מ"ר זאת אומרת בשיעור של 5.5 אחוז הנופל מהנדרש בתקנות. קומת קרקעחלון