העורר טען כי אישור חניות ניצבות עומד בניגוד להנחיות הועדה המקומית

העורר טוען כי אישור חניות ניצבות עומד בניגוד להנחיות הועדה המקומית כמו כן, טוען העורר כי הוספת החניות הניצבות תיגרע שתי חניות ציבוריות מהרחוב, לכן טוען העורר כי אין מקום לאשר את מקומות החנייה המוצעים בבקשה. אכן הועדה המקומית טוענת בפנינו מזה זמן שהיא שינתה את מדיניותה וכיום אינה מאשרת עוד חניות ניצבות. עם זאת, אחרי שהבהירה הועדה המקומית כי אישור חנייה בפרויקט זה ניתן עוד בטרם נכנסו הנחיות אלה לתוקף (10/12/12), ואחרי שהובהר שמדובר בתוספת שלוש חניות כפולות קיימות כבר במגרש שש חניות ניצבות, הרי שאיננו רואים מניעה לאשר את הבקשה כפי שהוגשה. נציין כי מדובר בבקשה מכוח תמ"א 38 לחיזוק בניין קיים אשר לגבי חשיבותה כבר נאמר רבות. לצערנו, פרויקטים מסוג זה מתנהלים בחודשים ארוכים ולפעמים אף שנים בועדות המקומיות ובמצב הדברים זה איננו רואים לנכון להטיל עליהם בנוסף למגבלות הקיימות ממילא, גם מקבלות הנובעות מהנחיות שנתקבלו חודשים ארוכים לאחר שהבקשה כבר הוגשה ונבחנה. בנוסף, נציין כי מתקבלות שש חניות בתחום המגרש חלף שתי חניות ציבוריות אשר גם במקרה של תוספת מקומות חנייה בתחום המגרש שאינן חניות ניצבות, כפי שהציע העורר, היו ככל הנראה מתבטלות. לאור כל האמור, אנו סבורים כי החלטת הועדה המקומית הינה סבירה ואין מקום להתערב בה ואנו דוחים את הערר. בניהחניהועדה מקומית לתכנון ובניה