בקשה להיתר בניה להקמת מדרונית במגרש משופע בחלק העליון של הרחוב

בקשה להיתר בניה להקמת מדרונית במגרש משופע בחלק העליון של הרחוב. הבקשה כרוכה בהקלות ופורסמה בהתאם לחוק, אך לא הוגשו התנגדויות. המדרונית נועדה לשמש את כל דיירי הבניין המבקש, אשר הגישה אליו היום באמצעות 100 מדרגות מן הרחוב. הוועדה המקומית נמנע במשך תקופה ארוכה מלדון בבקשה, ובסוף כשהיא דנה בה החליטה לדחות אותה מן הטעם המבקשים לא הציגו את החלופה שנתבקשה ע"י מהנדס העיר, שהיא מינהרה חפורה ממפלס הרחוב אל הבניין ומשום מתחברת למעלית. לאחר ששמענו את טענות הצדדים החלטנו לקבל את הערר ולאשר את הבקשה להקמת המדרונית. כפי שכבר החלטנו בעבר, בעיר כמו חיפה הבנויה ברובה על רכס הר ובנויים בה בניינים רבים ותיקים אשר אינם עומדים בהוראות התקנות ביחס לנגישות אנשים עם מוגבלויות, יש לעודד אמצעי הנגשה, בין אם מעלית, מעלון, או כמו במקרה שבפננינו, מדרונית. נציין כי גם הוועדה המקומית ככלל, בתיקים שנדונו בפנינו עד היום, תמכה בגישה זו ומעודדת הוספת אמצעי הנגשה לבניינים קיימים. במקרה זה נראה כי עיקר השיקול של הוועדה המקומית שלא לאשר את הבקשה הינו שיקול חזותי, דאגתה של הוועדה המקומית היא כי קצה המסילה של המדרונית אשר מתוכננת להיבנות בגובה של 3 מ' מפני הקרקע קיימים תגרום למפגע חזותי ביחס לרחוב וביחס למגרש השכן ( אשר כאמור לא התנגד). לא השתכנענו כי טעם זה מהווה סיבה מספקת שלא לאשר את הבקשה. משכך, אנו מאשרים את הבקשה וקובעים כי על המבקש לטעת עצים במרווח המגרש ובסמוך לקונסטרוקציה הגלויה של המדרונית, כפי שמוצע בבקשה. נציין כי בבקשה שהוצגה בפנינו קיימת התייחסות גם לתוספת בניה המבוקשת ע"י מבקש. תוספת זו לא נבדקה ע"י הצוות המקצועי של הועדה המקומית ומאחר והמבקש טוען כי מדובר בתוספת שתואמת את התכניות החלות הן מבחינת השטחים והן מבחינת קווי בניין, וכן ניתנה לה הסכמה כל השותפים לנכס, הרי שאנו מותירים את הדיון בבקשה לתוספת זו בידי רשות הרישוי והמבקש יפעל להגשת בקשה נפרדת בעניין זה. לאור כל האמור, אנו מאשרים את הבקשה להיתר למדרונית בלבד בכפוף כאמור להצגת פתרון להסתרת הקונסטרוקציה בחלק העליון של המגרש באמצעות צמחיה. בניהקרקעותהיתר בניה