דרישת המיעוט לא לאשר הסדר נושים: סעיף 350יג לחוק החברות

דרישת המיעוט לא לאשר הסדר נושים: סעיף 350יג לחוק החברות פסיקת בתי המשפט בישראל עסקה בעיקר במצבים בהם הסדר הנושים אושר לפי הרוב הדרוש בחוק, אך המיעוט שדעתו לא נתקבלה, ביקש מבית המשפט חרף אישורו ברוב הדרוש על פי דין, שלא לאשרו. במקרים שכאלו, בתי המשפט נמנעים על פי רוב להתערב בהחלטות אסיפות הנושים מהטעם שההחלטה לאשר הסדר או לשלול אותו הוא ביסודו של דבר מסור לנושים השוקלים את השיקולים הכלכליים הרלוונטיים לטובתם (וראו: ה"פ (מחוזי-ת"א) 30950-08-12 פולאר השקעות בע"מ נ' כונס הנכסים הרשמי ( 21.10.13). וראו לעניין אישור הסדרים ושלילתם והשיקולים לכך: פש"ר (מחוזי י-ם) 59344-01-12 נידר חברה לבנין ולפיתוח בע"מ (בהקפאת הליכים) נ' הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ ( 23.10.12) - שבו אושר הסדר בדוחק; פר"ק (מחוזי - ת"א) 42576-02-13 אלביט הדמיה נ' משמרת חברה לשירותי נאמנות בע"מ ( 19.8.13) - שבו לא אושר הסדר; ופר"ק (מחוזי - ת"א) 2324/08 בורגר ראנץ' מרכז (1983) (בפירוק ובכינוס נכסים) נ' שאול ברגזון, עו"ד מנהל מיוחד ( 27.8.13) - שגם בו לא אושר הסדר. אם כי ראו: רע"א 8404/13 עו"ד שאול ברגזון נ' כונס הנכסים הרשמי ( 23.12.13) בו נתקבל ערעור על פסק הדין בעניין פר"ק 2324/08 דלעיל). יוצאים מהכלל מקרים בהם שוכנע בית המשפט בדבר קיומם של פגמים בדרך כינוס האסיפות, או שהוא סבור שאישור ההסדר פוגע בהגינות המסחרית או אינו עולה בקנה אחד עם טובת הציבור (יחיאל בהט, הבראת חברות (2013) עמ' 476 ואילך). דיני חברותחוק החברותהסדר נושיםנושה