סעיף 120(א) לחוקת הליכוד

סעיף 120(א) לחוקת הליכוד קובע: "הוועידה תבחר, על בסיס אישי, חבר שופטים לבית הדין של התנועה שלא יעלה על חמישה עשר חברים, מהם ייקבע חבר אחד כנשיא בית הדין ושניים כחברי נשיאות בית הדין." ברור איפוא כי לא יכול להבחר לנשיא בית הדין מי שלא נבחר תחילה כשופט בבית הדין. מפלגות