סמכות בית המשפט למתן סעד דיוני בגין שימוש לרעה בהליכי משפט

סמכות בית המשפט למתן סעד דיוני בגין שימוש לרעה בהליכי משפט בבש"א 6479/06 בנק דיסקונט נ' שנפ, מחק בית המשפט העליון על הסף ערעורים של בעל דין אשר בחר להתעלם מהמשך ניהול ההליכים נגדו לאחר עזיבתו את הארץ. באותו ענין נקבע כי לבית המשפט ישנה סמכות טבועה למתן סעד דיוני בגין שימוש לרעה בהליכי משפט. במסגרת הפעלת הסמכות יש לבחון את טיב התנהגותו של בעל הדין , היקף ועוצמת הפגיעה בכללי הפרוצדורה הרלוונטיים ובתקינות ההליך השיפוטי וכן מידתיות הסעד המבוקש נוכח הפגיעה האפשרית בזכויותיו של בעל דין. שימוש לרעה בהליכים משפטיים