תביעה בגין נזקים כתוצאה משימוש בחומר לחיפוי קירות

תובענה כספית על סך 210,032 ₪, שעניינה נזקים כתוצאה משימוש בחומר לחיפוי קירות תובע 1, האני עותמאן, ביקש לצבוע ולחדש את החלק החיצוני של ביתו לרגל חתונת בנו, אחמד עותמאן, תובע 2. במסגרת זו ביקשו התובעים לבצע תיקון של הקירות החיצוניים. על פי גרסת התובעים, רכשו אצל נתבעת 2, חנות לחומרי בניין, חומר מסוג "אלטק ויולט" לחיפוי קירות חיצוניים, אותו מייצרת נתבעת 1 (להלן - החומר). כמו כן, רכשו צבע לקיר חיצוני, גם כן מתוצרת נתבעת 1. לצורך ביצוע העבודות שכרו התובעים את שירותיה של חברת א.ס חברה לעבודות פיתוח ואלומיניום בע"מ" (להלן - חברת השיפוץ). על פי האמור בכתב התביעה, בתחילת עבודות השיפוץ ולשם החלקת קירות הבית החיצוניים, נמרחה שכבת חומר לאורך שתי קומות הבית תוך הקפדה על הוראות השימוש שעל גבי המיכל. בתום ימים ספורים ולאחר שהחומר התייבש לחלוטין, נמרחה שכבת צבע על גבי קירות הבית החיצוניים, והכל על פי הוראות השימוש שעל גבי מיכלי החומר והצבע. מספר ימים לאחר שהסתיימו עבודות החלקת הקירות וצביעתם, החלו להופיע בועות וסדקים לאורך קירות הבית החיצוניים. תובע 2 הורה לאנשי חברת השיפוץ לקלף את החומר הסדוק ולשוב ולמרוח את החומר על קירותיו החיצוניים של הבית ולאחר שהחומר התייבש לחלוטין, נמרחה שוב שכבת צבע על גבי קירות הבית. ימים ספורים לאחר מכן שבו והחלו להתפתח בועות וסדקים על גבי קירות הבית החיצוניים. התובעים מציינים, כי הן לאחר הצביעה הראשונה והן לאחר הצביעה השנייה, ירדו גשמים אשר הרטיבו את קירות הבית. תובע 2 פנה לנתבעת 2 והתלונן על הנזקים אשר נגרמו לקירות הבית כתוצאה משימוש בחומר ובצבע המיוצרים על ידי נתבעת 1. נתבעת 1 שלחה נציג מטעמה על מנת שייבחן את הנזקים. הנציג הגיע לבית ונטל דגימות מקירות הבית החיצוניים. התובע המתין לתשובת נתבעת 1 ומשזו לא הגיעה שב ופנה אליה. נתבעת 1 שלחה לביתו את אותו נציג מטעמה בליווי סוכן מכירות ואלה נטלו בשנית דגימות מקירות הבית. התובעים לא שמעו עוד מנתבעת 1. על פי טענת התובעים, כתוצאה מהנזקים אשר נגרמו לקירות הבית החיצוניים, נאלצו לערוך שיפוץ נוסף אשר בוצע באמצעות חומרים אשר אינם מיוצרים על ידי נתבעת 1. בנוסף, לאור העיכוב בשיפוץ הבית נדחתה חתונתו של תובע 1. לטענת התובעים, הדבר גרם להם הן לנזקים כספיים והן לעוגמת נפש רבה. התובעים הגישו חוות דעת מומחה מטעמם אשר מצא, כי: מקור הנזקים הוא במי הגשם אשר הרטיבו את החומר. על פי בדיקות מעבדה, מדובר בחומר על בסיס מים ועל כן הרטבתו לפני שהגיע לייבוש סופי גורמות לתופעות של התפוררות והתקלפות. אין בהוראות היצרן כל התייחסות למגבלת יישום הצבע בתנאי רטיבות גשם וכו', על אף שמן הראוי היה נוכח חשיבות הדבר להתריע על כך. ביחס לנתבעת 1 טוענים התובעים, כי היה עליה לציין בהוראות השימוש שעל גבי המיכל, כי אין ליישם את החומר כאשר צפויה רטיבות. לטענת התובעים, הנזקים אשר נגרמו להם נגרמו כתוצאה מרשלנותה של נתבעת 1 אשר לא נתנה כל הנחיה, בעצמה או באמצעות מי מטעמה, ביחס לאופן השימוש בחומר והאיסור על שימוש בעת שצפויה רטיבות. לטענת התובעים, נתבעת 1 הפרה את חובותיה על פי חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 (להלן - חוק הגנת הצרכן) והפרה את חובת הגילוי הנאות בדיני החוזים. מעשיה של נתבעת 1 עולים כדי הטעיה כמשמעותה בסעיף 2 ובסעיף 6 לחוק הגנת הצרכן. ביחס לנתבעת 2 טוענים התובעים, כי נתבעת 2 התרשלה כלפיהם גם היא כאשר לא הדריכה אותם לשימוש נכון בחומר ולא הזהירה אותם ביחס לנזקי הרטבתו. עוד מעלים התובעים טענת "הדבר מדבר בעד עצמו", שכן הנזקים נוצרו על ידי נכס שלנתבעים ביחד ולחוד או מי מטעמם הייתה שליטה מלאה עליו ולתובעים אין ולא הייתה כל ידיעה או יכולת לדעת מה היו הנסיבות המדויקות שגרמו לנזקים אשר מתיישבים יותר עם המסקנה, שהנתבעים ביחד ולחוד לא נקטו אמצעי זהירות סבירים מאשר עם המסקנה שנהגו בזהירות סבירה. נתבעת 1 דוחה מכל וכל את טענות התובעים. לטענתה, הוכח, כי התובעים לא עשו שימוש בחומר "אלטק ויולט" אלא בחומר אחד המיועד לקירות פנימים. לטענת נתבעת 1, ככל שנעשה שימוש בחומר, היה זה חומר אשר פג תוקפו. בנוסף, טוענת נתבעת 1, כי החשבונית אשר הוגשה על ידי התובעים אינה רשומה על שמם. נתבעת 2 שלחה הודעה לצד ג' הן לנתבע 2 והן לחברת השיפוץ. נתבעת 2 טוענת, כי לא נפל בהתנהלותה כל דופי, כי נתנה הסברים על אופן השימוש בחומר, איחסנה את החומר כיאות במחסניה וכי לא רובצת לפתחה כל אחריות. דיון לצורך בחינת המחלוקות בין הצדדים מונה, כמומחה מטעם בית המשפט, ד"ר גבריאל כהן. המומחה הגיש חוות דעתו. בפרק הסיכום מחווה המומחה דעתו כדלהלן: "מעיון בתיאור המקרה כמתואר בכתב התביעה, קריאת הדוחות הטכניים של שני הצדדים, ביקור בחברת נירלט וחברת אי-שר וקריאת חומר טכני נוסף הנני מגיע למסקנות הבאות: לא בוצעה למיטב ידיעתי בדיקת מעבדה לזיהוי החומר שבו השתמשו בבית שבדיר אל אסד. הקביעה שהחומר הינו אלטק ויולט מסתמכת על המצאות המיכל שעליו כתוב כי החומר הינו אלטק ויולט. אין התאמה טובה בין הוראות היצרן המופיעות על גבי המיכל ובין המפרט הטכני המופיע בקטלוג. להלן ההבדלים העיקריים: הכנת השטח - על המיכל לא כתוב כי הקיר חייב להיות יבש לפני יישום האלטק ויולט. במפרט הטכני לעומת זאת מודגש כי הקיר חייב להיות גם נקי וגם יבש לפני יישום החומר. שיטת ניקוי מומלצת - על גבי המיכל כתוב כי יש לנקות היטב לפני יישום. במפרט הטכני מופיע כי יש לשטוף קירות ישנים עם מכונת לחץ מים גבוה. זמן ייבוש - על מיכל כתוב כי בין השכבות יש להמתין 4 שעות ואילו לפני יישום צבע יסוד יש להמתין 24 שעות לפחות. במפרט הטכני לעומת זאת כתוב כי יש אמנם להמתין 4 שעות בין השכבות אולם יש להמתין 24 שעות לפחות לפני יישום צבע יסוד וזאת בתנאים רגילים ואילו בחורף יש לייבש זמן ארוך יותר ולצבוע כאשר האלטק ויולט יבש לחלוטין - זמן ייבוש סופי במפרט הנו 48 שעות. הגבלות - על הדלי לא מופיעות הגבלות כלשהן בעוד שבמפרט הטכני מודגש כי אין ליישם בטמפרטורה נמוכה מ- 7 מע' צלסיוס או כאשר צפוי גשם. חיי מדף ואחסנה - על הדלי 12 חודשים ואילו במפרט הטכני 6 חודשים בלבד. כאשר מיישמים את החומר אלטק ויולט על משטחים נקיים ויבשים (כמודגם בניסויים של דר' פרדי אורנת), ניתן לקבל תוצאות טובות גם אם מרטיבים את המשטח לאחר ייבוש החומר למשך זמן של בין 20 ל- 24 שעות. גם במקרה של הרטבה קצרה לאחר ייבוש של 6 שעות בלבד ניתן עדיין לקבל משטח יפה שאינו מתפורר או מתקלף. במקרה של הבית בדיר אל אסד מדובר על ירידת גשמים ימים אחדים לאחר יישום החומר ומכאן שעברו בוודאות יותר מ - 24 או 36 שעות ממועד היישום, אך אין מידע על מידת הרטיבות של הקיר בעת ביצוע היישום. לא התקבל כל מידע לגבי ניקוי משטחי הקירות לפני יישום החומר אלטק ויולט וזאת למרות מספר בקשות מפורשות לגבי נקודה חשובה זו ולכן להבנתי לא בוצע ניקוי מספק של המשטח (כנדרש בפירוש בהוראות שעל המיכל וביתר פירוט במפרט הטכני). אין כל מידע לגבי הפעולות שבוצעו בעת ביצוע קילוף החומר שנסדק אחרי היישום הראשון ובמהלך ביצוע היישום השני ולכן אני נאלץ להניח שהגורמים לשני מקרי הכשל (סידוק והתקלפות החומר), זהים. לאור הנאמר לעיל הנני מסיק כי ככל הנראה מקור הכשל שתואר בכתב התביעה הנו צירוף של מספר גורמים שעיקרם הנו: הוראות הכנת השטח וניקויו המופיעות על גבי המיכל בו נמכר החומר אינן מספקות ואינן תואמות את הוראות המפרט הטכני, אי ביצוע ניקוי של פני השטח עליהם יושם החומר הנדון. יש לשים לב כי ייתכן שלכשל תרמו שלושה גורמים נוספים אשר אין לגביהם מידע כתוב בחומר שהתקבל מהצדדים הנוגעים ולכן קשה לקבוע את תרומתם: יישום על משטח שייתכן שלא היה יבש כנדרש, יישום בשעה שהטמפרטורה נמוכה מדי, שימוש בחומר שאולי פג תוקפו" (הדגשות הוספו). מהאמור בחוות דעת המומחה מטעם בית המשפט עולות שתי מסקנות ברורות. האחת, כי הוראות השימוש על גבי המיכל אינן מספקות. השנייה, כי לנסיבות ולאופן מריחת החומר נודעת חשיבות מרובה. את יישום החומר על קירותיו החיצוניים של הבית ביצעה חברת השיפוץ, או מי מטעמה. על אף חשיבותו הרבה של המידע לגבי אופן היישום, בחרו התובעים שלא להביא כל עדות מטעם חברת השיפוץ או מי מטעמה. נוכח חשיבותם הרבה של נסיבות יישום החומר על קירותיו החיצוניים של הבית, לא ניתן להתעלם מאי הבאתם לעדות. כלל בסיסי בדיון האזרחי הוא, כי "המוציא מחברו עליו הראיה". על פי כלל זה על התובע בתביעה אזרחית רובץ גם נטל השכנוע וגם נטל הבאת הראיות. על התובע להוכיח את תביעתו כך, שמאזן ההסתברות ייטה לטובתו. התובע הוא הנושא בנטל השכנוע לגבי כל יסודותיה העובדתיים של עילת התובענה (י' קדמי, על הראיות, חלק רביעי (2009), עמ' 1508). חובת ההוכחה מורכבת מנטל השכנוע ומנטל הבאת הראיות. על התובע להוכיח את עילת תביעתו על כל מרכיביה העובדתיים. נטל השכנוע הוא נטל כללי ולעד הוא רובץ על כתפי התובע. בנסיבות המתוארות היה מתבקש, שהתובעים יזמינו לעדות נציג מטעם חברת השיפוץ אשר יבהיר את נסיבות יישום החומר. התובעים מסיבותיהם שלהם בחרו שלא לעשות כן ואופן יישום החומר לא הוכח כלל. הלכה היא, שאי הבאת עד העשוי לתמוך בגרסתו של צד, ללא מתן הסבר סביר או מניח את הדעת להימנעות זו, מערער או אף שולל את גרסתו של הצד, שנמנע מהבאת העדות. כך גם נקבע בע"א 465/88 הבנק למימון ולמסחר בע"מ נ' מתתיהו ואח', פ"ד מה(4) 651, בזו הלשון: "אי-הבאתו של עד רלוואנטי מעוררת מדרך הטבע, את החשד, כי יש דברים בגו וכי בעל הדין, שנמנע מהבאתו, חושש מעדותו ומחשיפתו לחקירה שכנגד". המומחה מטעם בית המשפט ציין במפורש, כי "לא התקבל כל מידע לגבי ניקוי משטחי הקירות לפני יישום החומר אלטק ויולט וזאת למרות מספר בקשות מפורשות לגבי נקודה חשובה זו". לא נעלמה מעיני העובדה, כי המומחה מטעם בית המשפט חיווה דעתו, שההוראות המצויות על גבי המיכל אינן מספקות ואינן תואמות את הוראות המפרט הטכני. עם זאת, מאחר ואין כל ראיה לכך, שחברת השיפוץ הוטעתה על ידי הרישום החסר שעל גבי המיכל או הסתמכה עליו או שמא כלל לא עיינה בו או שההוראות הרלוונטיות אכן יושמו על ידה, לא שוכנעתי, כי היעדר ההתאמה בין הרשום על הפחית לאמור במפרט הטכני הוא שהוביל לנזקי התובעים. אשר על כן התוצאה היא, שלא ניתן לקבוע קשר סיבתי בין השימוש בחומר והכשל בהוראות על גבי פחית החומר לבין נזקי התובעים. מחדל זה שומט את הקרקע מתחת לתביעה הכספית כולה. כתוצאה מכך, אין מנוס מדחיית התובענה. יצויין, שהצדדים העלו טענות נוספות, האחד כנגד השני, אך אין צורך לדון ולהכריע בהן, שכן ממילא אין בהן כדי לשנות את התוצאה של פסק הדין. לאור דחיית התובענה העיקרית, יש לדחות גם את ההודעות לצדדים השלישיים. בנסיבות העניין, כל צד יישא בהוצאותיו. חיפויקירות