תביעה לקבלת החזר בגין 6 שתלים בשיניים שלא בוצעו

התובעת עותרת לקבלת החזר בגין 6 שתלים שלא בוצעו (2,500 ₪ בגין כל אחד) בסך כולל של 15,000 ₪ וכן לסכום נוסף של עגמת נפש והוצאות בסך של 15,000 ₪. לגבי השתלים, התובעת לא הצליחה לסתור בראיה כלשהי את טענת הנתבע 1 כי בוצעו לה 13 שתלים מתוך 18 שתוכננו ועל כן רק 5 שתלים לא בוצעו לה ועל כן אני קובע כי התובעת זכאית לקבל החזר של 2,500 ₪ X 5 שתלים = 12,500 ₪. לגבי עגמת הנפש וההוצאות, התובעת לא הוכיחה סכומים אלה ועל כן לא מצאתי לנכון לפסוק לה סכום כלשהו בגין רכיב נזק זה. סוף דבר התביעה מתקבלת באופן חלקי כך שלסילוק סופי של התביעה ישלם הנתבע 1 לתובעת את הסך של 12,500 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מיום הגשת התביעה (2.2.10) ועד לתשלום המלא בפועל וכן ישלם לתובעת את הוצאות המשפט ושכ"ט עו"ד בסך כולל של 5,000 ₪. זכות ערעור לכב' בית המשפט המחוזי בבאר שבע בתוך 45 ימים. שיניים