בעל דין לא מיוצג

רעא 2315/13 סהר שוקר נ' IINSPECTS LTD: "המבקש איננו מיוצג בהליכים שאותם הוא מנהל, ובנסיבות אלו מן הראוי שהערכאות השיפוטיות יגלו כלפיו אורך רוח והבנה, וככל שהדבר אפשרי ישתדלו לפעול לכך שהיעדרו של ליווי מקצועי לא יעמוד לו לרועץ. יחד עם זאת, גם בעל דין שאיננו נהנה מייצוג משפטי חייב לעשות מאמץ לשמור על כללי ההתנהגות המקובלים במסגרת ההליכים המשפטיים. מכל מקום, ככל שבעל דין כזה מעלה טענות נעדרות נפקות משפטית או מבקש לפעול מחוץ למסגרות הדיוניות המוכרות, אין בכוחו של בית המשפט לסייע לו. בע"א 518/78 והבה נ' והבה, פ"ד לג(3) 134, נקבעה ההלכה ולפיה כאמור, בעל דין המנהל עניינו בעצמו, לא יכול לזכות בזכות יתר לעומת בעל דין השוכר לו עורך דין. כמו כן, בעל דין שאינו מיוצג לא יכול לפרוץ את גדרות סדרי הדין המחייבים אותו (ראה לעניין זה ע"א 573/78 דניאל פרידמן נ' רות סגלוביץ, פ"ד לד(1) 169, 176; וע"א 759/76 פז נ' נוימן, פ"ד לא(2) 169, 179); למרות הגישה הליברלית בקיום הוראות סדר הדין האזרחי, אין בכך כדי להתיר את הרסן ולהרשות לכל בעל דין לנהוג בתקנות כאוות נפשו רוצה - מקיימם, אינו רוצה - אינו מקיימם; "אמנם אין הפרוצדורה מיטת סדום, אבל גם איננה מזרון סתם שאדם מקפלו וזורקו ממקום למקום" (ע"א 573/78 הנ"ל).נ קיום ניהול תקין בהתאם לכללי הפרוצדורה, עומד בבסיס ההליכים המשפטיים המתנהלים בבית המשפט, גם במקרה בו בעל דין איננו מיוצג ע"י עו"ד, כמו במקרה שבפניי, והגם שבית המשפט אינו שם עצמו בנעלי הצד שאינו מיוצג, הוא נוהג במידת הזהירות והחסד, כדי שזכויותיו לא יקופחו ולא ייצא, תחת ידי בית המשפט, פסק דין לא נכון ולא פחות חשוב מכך - לא צודק. לאור עקרונות אלו, ותוך ניסיון לשמור על האיזון הנכון, בחנתי את טיעוני הצדדים ואת הראיות שהובאו בפניי והגעתי למסקנה, כי יהיה זה נכון וצודק בנסיבות העניין, לקבל את התביעה. העדר ייצוג משפטי