טענת קבלת דירה בשכירות במצב גרוע עם ליקויים שונים

טענתם העיקרית של הנתבעים, כי קיבלו את הדירה במצב גרוע, ובה ליקויים שונים, התובע הבטיח כי ידאג לתקנם טרם כניסתם לדירה. אף על פי כן, הליקויים לא תוקנו ולהוכחת דבריהם, צרפו הנתבעים מכתבים מיום 28.12.08, דהיינו סמוך לכניסתם לדירה ובו מנויים הליקויים שלא תוקנו וכן מכתב מיום 12.1.09 ומכתב מ- 14.6.09. כל המכתבים האלו עניינם בליקויים החמורים לדעת הנתבעים אשר לא תוקנו ושהפכו את שהייתם בדירה כמעט לבלתי נסבלת, ולמעשה בכך הופר ההסכם בינם לתובע מלכתחילה. הנתבעים הסבירו כי נאלצו להיכנס לדירה, היות והיו במעבר בין שתי דירות, ואלמלא כן היו נשארים ללא קורת גג, וסמכו על הבטחות התובע ואביו, אשר שימש איש קשר, היות והתובע שרת בחו"ל. הנתבעים טענו בנוסף, כי מדי פעם הגיע אביו של התובע לדירה, אך לא הסכים לתקן ואילו הם אלו שדאגו לתיקונים על חשבונם ועל כן הם תובעים את השבת עלות התיקונים מהתובע. הנתבעים טענו כי מעולם לא פיגרו בשכר הדירה וכך גם לא בפינוי הדירה, שכן הורי התובע הסכימו כי יישארו חודש נוסף בדירה, ועל כן גם שלחו את המכתב מיום 28.7.09 עוד לפני שהסתיימה תקופת השכירות. המכתב אשר צורף לכתב ההגנה נשלח לתובע ומציין הסכמה זו. הנתבעים ציינו בכתב הגנתם, כי אחת הפעמים בהם הגיע אבי התובע לדירה, היה אתו אדם ששמו מיכאל אשר בא לתקן את הליקויים, והוא עצמו מצא כי הליקויים קשים ויש לקזז לפחות שני חודשי שכירות תמורתם. יש לציין כבר עכשיו, כי מר מלול מסר תצהיר התומך בגרסת הנתבעים, אך ליום שמיעת הראיות לא הגיע. עוד מתארים הנתבעים בכתב ההגנה כי ביום 1.9.09, התובע ושני האחרים תקפו את הנתבע עד כדי כך שהיה צורך להזעיק את המשטרה. הנתבעים צרפו לכתב ההגנה אף הם את הסכם השכירות, המכתבים מתאריכים 28.12.08, 12.1.09, 28.7.09, 14.6.09, 15.9.09. כמו כן צרפו תמונות קיר בדירה, אשר היה שבור, הקיר הוא בין חדר המקלחת לחדר היה מלא רטיבות ועובש ולכן לא יכלו הנתבעים להשתמש בו וכך למעשה שכרו דירה בת שלושה חדרים ולא ארבעה, וגם כשכבר הגיע איש מקצוע לתיקון הקיר, הוא לא תיקן כראוי והטיח מדי פעם בפעם נפל, הקיר והצנרת נשארו חשופים. המשפט: התביעות הוגשו בסדר דין מהיר. למרבה הצער בגלל הליכים כאלה ואחרים, המפורטים בהחלטות השונות, לא הסתייע סיום מהיר של המשפט. התובע תמך את גרסתו בתצהירו של אביו, מר ביטון אבי. בעת הדיון הוצגו התמונות המקוריות של תיאורי הנזקים הנטענים ע"י התובע. מטעם הנתבעים העיד הנתבע בעצמו וכן העיד מר הראל לוי. מר אבי ביטון הכחיש כי נתנה הסכמתו לנתבעים להאריך את שהייתם בדירה בחודש ימים, היות ומדובר בדירה של בנו ולא שלו. מר אבי ביטון אישר במהלך עדותו, כי היו תיקונים שכן ביצע, כמו: החלפת ניאגרה, תיקון תריס חשמל ודלת פלדה. כמו כן קנה ידיות. מר ביטון אמר כי הנתבע התקשר אליו עוד לפני המכתב מיום 28.12.08 וביקש לתקן דברים ואכן הוא עשה לו רשימה והחתים אותו על כל דבר. יש לציין כי הרשימה המצורפת לכתב ההגנה נמצאת במכתב מיום 28.12.08 ועל פיה מה שתוקן הוא שלושה פריטים מתוך שנים עשר פריטים, אשר הנזק הנראה חמור הוא הקיר שבין החדר אמבטיה לאחד החדרים. לעומת זאת, התיקונים אשר כן בוצעו היו ליקויים קלים כמו מפעיל תאורת מדרגות וכיסוי שקע חשמל הנמצא בסלון שהמעגלים שלו היו גלויים וחשופים. רשימה נוספת של תיקונים הוגשה אף היא. מר הראל לוי, שכנם של התובעים שכנגד, הצהיר כי מיום כניסתם לדירה הוא סייע בידם וכי אכן, כאשר נכנסו לדירה היא הייתה במצב גרוע, בין השאר הייתה צנרת ישנה באחד הקירות. הוא גם נכח מספר פעמים, כאשר אביו של התובע הגיע לדירה ולא תיקן את הליקויים למרות שביקש. מר לוי הצהיר כי באחד הימים שמע את צעקות ביתם של התובעים שנקלעה באחד החדרים והוא זה שחילץ אותה. התובעים נאלצו לתקן בעצמם ומכספם את מקצת הליקויים וכן הורי הנתבע שכנגד הגיעו לדירה ונפגשו עם התובעים. בתצהירו של מר לוי, נ/1, היה סעיף 8 שעניינו תקיפתו ותקיפת הנתבע ע"י התובע והזמנת המשטרה. סעיף זה נמחק מהתצהיר ובטרם הספיק מר לוי להשיב על השאלה, הודיע עו"ד כהן כי הוא זה אשר מחק את הסעיף. יחד עם זאת, בסעיף 9 אשר לא נמחק כתוב: "הנני להצהיר כי לאחר התקיפה ובנוכחות המשטרה, ביצעתי עם הנתבע את קריאת המונים של המים והחשמל". בחקירה נגדית השיב, כי הוא זוכר שפעם הגיע משטרה אך לא זוכר למה ומי הזמין. הוא לא זכר אם הותקף ע"י התובע, עם זאת השיב כי הותקף אך אינו זוכר והוא משתדל לשכוח את הדברים הרעים. את הדירה עצמה הוא לא שוכח בגלל מצבה הגרוע ומכיוון שהוא עצמו היה מספר פעמים בדירה, הוא חושב שהחול היה רטוב, עלה לקירות ואז הסיד התפורר, הצנרת הייתה ישנה וכך גם לחץ המים לא היה בסדר. דיון והכרעה: החוזה בין הצדדים הופר באופן הדדי. אני מקבלת את גרסת הנתבעים, כי הדירה שקיבלו הייתה לקויה בליקויים חמורים, כי אכן למעשה שכרו דירה של שלושה חדרים ולא ארבעה, שכן אי אפשר להתגורר בחדר רטוב, כאשר הקיר בינו לבין חדר המקלחת פרוץ. החוזה הופר תחילה ע"י התובע, שכן הובטח לנתבעים שהליקויים יתוקנו טרם כניסתם לדירה, וכך לא נעשה. גרסת הנתבעים מחוזקת ע"י עדות אביו של התובע, המכתבים שנכתבו לתובע לא נענו והתובע התחמק מלהשיב עליהם בצורה שיטתית לבית המשפט. במילים אחרות, הגרסה כי הדירה הייתה לקויה היא גרסה נכונה. התובע טוען בסיכומיו כי החוזה עליו חתם הנתבע הוא מחייב ואם כתוב בחוזה והנתבע חתם על כך כי הדירה נמצאה במצב טוב ותקין, אין לשמוע אותו בטענות אחרות. אינני מקבלת טענה זו, משהוכחה גם על ידי עדי התובע, כי הדירה לא הייתה במצב תקין. אני מקבלת את עדותו של הנתבע כי סמך על הבטחתו של התובע, המציג עצמו כאדם העובד במוסדות ציבוריים חשובים ועל אביו כי ידאגו, כפי שהבטיחו לפני חתימת החוזה, לתיקון כל הליקויים לפני הכניסה לדירה. הוכח בעליל כי כך לא קרה. אי אפשר לטעון לקיום ההסכם, כאשר הוא מופר מיד עם כניסתו לתוקף, דהיינו השכרת דירה לקויה בליקויים כה רבים שאינם מתוקנים או מתוקנים ע"י השוכרים, ועל חשבונם. לא למותר לציין, כי הסכום בו נקב התובע הוא על סמך הערכה בלבד, ללא כל ראיה לעלות הנכונה של התיקונים אשר נדרשו, לדעתו, לאחר פינוי הדירה על ידי הנתבעים. לא למותר לציין, כי לא שוכנעתי כלל ועיקר, כי הנזקים עליהם הצביע התובע נגרמו במזיד על ידי הנתבעים ואין מדובר בבלאי טבעי ותוצאת ההזנחה שהייתה בדירה. מאידך, הנתבעים אכן הפרו את החוזה כאשר לא פינו את הדירה בזמן. אמנם, כתבו הנתבעים לקראת סוף תקופת השכירות כי הם קיבלו את הסכמת הורי התובע להישארותם חודש נוסף, אך זה היה בניגוד למכתבו של התובע עצמו המבקש לפנות את הדירה ועל המכתב מ-28.7.09 לא הייתה חתימת ההורים. יש להצר על כך, כי היחסים בין התובעים והנתבעים התדרדרו עד כדי צורך בהזמנת המשטרה. בהתחשב בכל האמור לעיל, אני מוצאת לנכון כי צדק יעשה, אם שתי התביעות תדחנה וזאת בשל ההפרות ההדדיות של ההסכם בין הצדדים. אי לכך, הנני דוחה את התביעה והתביעה שכנגד. כל צד יישא בהוצאותיו. ליקויים בדירה בשכירותמקרקעיןשכירות