נכות 5% לפי מחצית סעיף ליקוי 75 (1) ב' בקשר לתאונה

נכות בשיעור 5%, לפי מחצית סעיף ליקוי 75 (1) ב', בקשר לתאונה מיום 15.8.08. בנוסף, קבע תקופות אי כושר זמני בקשר לתאונות מיום 13.3.06, 14.2.07 ו- 15.8.08. התאונה מיום 13.3.06 4. לפי עדותו של התובע, התאונה אירעה כאשר רכב על קטנוע, רכב צד ג' חסם את נתיב נסיעתו וכתוצאה מכך אירעה התנגשות. 5. לפי התיעוד הרפואי, התובע טופל במיון שם התלונן על חבלה בגב תחתון ובגפיים ימניות. הבדיקות היו תקינות וכך גם צילומי ההדמיה, למעט רגישות מקומית. התובע קיבל המלצה לימי מחלה וכן משככי כאבים. התובע המשיך טיפול ומעקב בקופת חולים (שש פעמים) ולאחר מכן טופל בפיזיותרפיה (ששה טיפולים). 6. פרופ' מושייב אישר את תעודות אי הכושר שניתנו בגין תאונה זו וקבע תקופת אי כושר מיום 13.3.06 ועד ליום 31.3.06 (שבועיים וחצי). 7. הנתבעת הגישה טופס הודעה על פגיעה בעבודה בקשר עם תאונה זו. 8. בקשר לתאונה זו אני פוסקת פיצוי גלובאלי בגין כאב וסבל בסך של 8,000 ₪, בשים לב לתקופת אי-הכושר ולטיפולים שהיו, וכן לזמן שחלף מאז התאונה, ובנוסף, פיצוי גלובאלי בסך של 500 ₪ בגין הוצאות. לא פורטו או הוכחו הפסדי שכר לעבר וכמו כן, ממילא דובר בתאונת עבודה. אם כך, הפיצוי בגין תאונה זו עומד על סך של 8,500 ₪. התאונה מיום 14.2.07 9. התאונה אירעה, לפי עדותו של התובע, כאשר רכב על אופנוע, וכתוצאה מפגיעה באבן שפה, התהפך ועף על המדרכה. 10. לפי התיעוד הרפואי, התובע פונה באמצעות אמבולנס לחדר מיון. בחדר המיון התובע התלונן על כאבים בקרסול ימין, הוא טופל בקיבוע בחבישה אלסטית ומנוחה. לאחר מכן פנה לקופת חולים וניתנה לו תקופת אי-כושר, עד ליום 27.2.07 (שבועיים), שאושרה על ידי פרופ' מושייב. 11. הנתבעת הציגה טופס הודעה על פגיעה בעבודה, שהוגשה למוסד לביטוח לאומי בקשר לתאונה זו, וכן אישור לפיו שולמו דמי פגיעה (בגין תקופת אי כושר עד ליום 28.2.07) בסך של 1,365 ₪. 12. אני פוסקת בגין תאונה זו כאב וסבל בסך של 6,500 ₪, בשים לב לתקופת אי הכושר ולכך שהיו שתיים - שלוש פניות לטיפולים. באשר להפסדי שכר לעבר, שליש דמי פגיעה נכון למועד התאונה (שהוא 25% שאינם משולמים על ידי המוסד לביטוח לאומי) מגיע לסך של 455 ₪ נומינלי, משוערך להיום 637 ₪. לפיכך, הפיצוי בגין תאונה זו הוא בסך של 7,137 ₪ נכון להיום. התאונה מיום 29.3.07 13. לפי עדותו של התובע, התאונה התרחשה כאשר רכב על אופנוע, רכב צד ג' פגע בו וכתוצאה מכך הועף על הכביש. 14. לפי התיעוד הרפואי, בתאונה זו נחבל בכתף שמאל. התובע טופל בחדר מיון, שם התלונן על כאבים. בבדיקה נמצאו שפשופים בפלג גופו השמאלי. לא היו ממצאים בצילומים. לתובע הומלץ על מנוחה ומשככי כאבים. 15. מדובר בתאונה שהסתכמה בביקור אחד בחדר המיון. נוכח השפשופים שנמצאו והמנוחה שהומלצה לא אקבע כי הנזק היה של מה בכך, אך אני מוצאת לפסוק פיצוי גלובאלי בסך של 1,500 ₪. התאונה מיום 15.8.08 16. לפי עדותו של התובע, התאונה אירעה כאשר רכב צד ג' שסטה ממסלול נסיעתו, פגע בו עת רכב על אופנועו, והעיף אותו מהכביש. 17. לפי התיעוד הרפואי, בתאונה זו נגרמו שברים בצלעות (שבר בצלע 10 בשני מקומות וסדק בצלע 9) וכן שברים בזיז הרוחבי של חוליה 8D. התובע אושפז מיום התאונה (15.8.08) ועד ליום 18.8.08. בהמשך, פנה לטיפול מספר פעמים בקופת חולים וניתנה לו תקופת אי כושר מיום 15.8.08 ועד ליום 31.1.09, שאושרה על ידי פרופ' מושייב. 18. בקשר לתאונה זו פרופ' מושייב קבע נכות קוסמטית בשיעור 5% לפי מחצית מסעיף ליקוי 75 (1) ב', בגין צלקות וכתמי פיגמנטציה באזור כתף שמאל ובאזור מרפק ימין. 19. התובע הציג תלושי שכר מהם עולה כי עבד אצל אמו. שכרו הממוצע בשלושת החודשים שקדמו לתאונה עמד על 1,589 ₪, משוערך להיום (הצמדה) 1,929 ₪. 20. בגין תאונה זו שולם תשלום תכוף בסך נטו של 9,000 ₪, זאת ביום 12.1.08, ותשלום תכוף נוסף בסך נטו של 15,000 ₪ לפי החלטת כב' השופט אמיר מיום 17.6.09. סכומים אלה, משוערכים להיום (הצמדה וריבית) עומדים על סך נטו של 29,651 ₪. 21. אני פוסקת פיצוי בגין תאונה זו כדלקמן: א. כאב וסבל: יש מקום לפסיקת התקרה האפשרית לפי החוק, נוכח אופי הפגיעה של שברים בצלעות, וקביעתה של נכות צמיתה. הסכום ברכיב זה יעמוד על סך של 19,187 ₪ נכון למועד פסק הדין. ב. הוצאות ועזרה: אני פוסקת סך גלובאלי של 4,000 ₪. ג. הפסדי שכר לעבר: תקופת אי הכושר עומדת על 5.5 חודשים. אני פוסקת לתובע, לפיכך, סך של 9,645 ₪ בגין הפסדי שכר לעבר ובצירוף ריבית מאמצע התקופה - 11,757 ₪. אני מציינת, כי תלושי שכר שהתובע הגיש לחודשים 2/08 - 4/08 הם גבוהים יותר, ואולם ניכר כי בחודשים הסמוכים שלפני התאונה התובע הקטין את היקף עבודתו (5, 6 או 12 ימי עבודה בחודש). לפיכך, ומאחר שדובר במגמה עקבית עובר לתאונה, נלקח בחשבון בסיס השכר בשלושת החודשים האחרונים. ד. מסכומים אלה יש להפחית תשלומים תכופים בסך נטו של 29,651 ₪ נכון להיום, כמפורט לעיל. לפיכך, סכום הפיצוי בגין תאונה זו יעמוד על סך של 6,293 ₪. התאונה מיום 22.3.07 22. באשר לתאונה זו קיימת מחלוקת בשאלת החבות. 23. התובע העיד כי רכב על האופנוע ברחוב ז'בוטינסקי בהוד השרון. במהלך הנסיעה, גלגל האופנוע פגע באבן שפה, וכתוצאה מכך התובע איבד שליטה על האופנוע ועף על הכביש. לפי עדותו, בתחילה לא ייחס לאירוע חשיבות, ולכן לא הודיע למשטרה, אך בהמשך, כאשר הגיע לרופא, סיפר לו על אירוע התאונה ועל הפגיעות שהיו. 24. לפי התיעוד שצורף, התובע פנה לרופא משפחה ביום 25.3.07 וציין כאבים ביד שמאל. 25. לא מצאתי לפסוק דבר בתאונה זו, ולו מהטעם שהתיעוד משקף נזק של מה בכך, שאינו מקנה זכאות לפיצוי. סיכום 26. אני מחייבת את הנתבעת 2 (המאגר) לשלם לתובע סך של 22,430 ₪ בצירוף שכ"ט עו"ד בשיעור 11% ואגרה. סכומים אלה ישולמו בתוך 30 ימים מהיום, שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד למועד התשלום בפועל. 27. נוכח העובדה שקדם משפט רביעי התקיים מחמת אילוצים הקשורים בבית המשפט עצמו, עקב שינויי מותב, אני פוטרת מתשלום יתרת אגרה. סעיפי ליקוינכות