תביעה לשיבוב במסגרת חבות עפ"י פוליסה לביטוח בית עסק

תביעה לשיבוב במסגרת חבות עפ"י פוליסה לביטוח בית עסק התובעת הנה חברת ביטוח אשר ביטחה מסעדה בשם לנברסקה 2003 בע"מ (להלן "המבוטחת") בפוליסת ביטוח מסוג "הכל - בה לעסקים" אשר כיסתה את המבוטחת בין היתר מפני נזקים אשר עלולים להיגרם למבנה ולתכולת המסעדה אשר שכנה ברח' הרברט סמואל 86 בתל - אביב בחלק מהמבנה השייך לנתבעת 2. על פי הנטען בתאריך 24/07/07 או בסמוך לכך בוצעו עבודות שיפוץ, אשר כללו הריסה ופינוי ביחידה העסקית השוכנת בצמוד למסעדה במבנה של הנתבעת 2. העבודות בוצעו על ידי הנתבעת 2 ו/או הנתבעת 3 ו/או מי מטעמן. במהלך העבודות פגע הטרקטור בקיר המשותף הגובל במסעדה וגרם לו לנזקים קשים. לטענת הנתבע 1 נגרמו הנזקים לקיר המשותף על ידי פועלים שעבדו במקום מטעמן של הנתבעת 2 ו/או 3. התובענה הוגשה כנגד הנתבע 1 אשר היה בכל הזמנים הרלבנטיים לתובענה הבעלים ו/או המחזיק ו/או הנהג ו/או המעביד של נהג הטרקטור, הנתבעת 2 אשר היתה הבעלים של מבנה מסחרי ברח' הרברט סמואל בת"א (להלן "המבנה") וכנגד הנתבעת 3 אשר היתה השוכרת של המבנה. בהתאם להחלטת בית המשפט מיום 01/08/10 ולבקשת הצדדים התביעה כנגד הנתבעת 2 נמחקה ללא צו להוצאות. הנתבע 1 הגיש כתב הגנה בו הכחיש, כי פגע בקיר המשותף וגרם לו לנזק. כמו כן נטען, כי במקום עבדו גם פועלים זרים אשר עבדו מטעם נתבעת 3 והיה ברשותם פטיש 5 ק"ג והם אשר גרמו לנזקים הנטענים. טענה נוספת שהעלה הנתבע 1 הינה, כי עבד בהתאם להוראות ולהנחיות של הנתבעת 3 ו/או מי מטעמה. ואילו הנתבעת 3 טוענת, כי שכרה את שירותיו של הנתבע 1 לביצוע עבודות באמצעות הטרקטור. במהלך ביצוע העבודות פגע הטרקטור בקיר המשותף הגובל במסעדה, פגיעה זו אירעה כתוצאה מרשלנותו הבלעדית ו/או המכרעת של הנתבע 1 ו/או של עובדיו ו/או של שולחיו ועל כן הנתבע 1 אחראי באופן בלעדי לכל נזק שנגרם בשל פגיעת הטרקטור. יריעת המחלוקת אקדים ואציין, כי גדר המחלוקת בין הצדדים מצומצם לשאלה מה גרם לקריסת הקיר המשותף האם הסיבה היתה עבודות הטרקטור שבוצעו במקום כטענת הנתבעת 3 או שמא הסיבה היתה עבודתם של הפועלים הזרים שבוצעה באמצעות פטיש 5 ק"ג כטענת הנתבע 1 . העדים והראיות מטעם התובעת נשמעו, עדת תביעה מס' 1 גב' חיה ברשצקי שתצהירה התקבל וסומן ת/1, המהנדס מר יקי נחמן שחוות דעתו התקבלה וסומנה ת/2 וכן השמאי מר גורבר בועז שחוות דעתו התקבלה וסומנה ת/3. מטעם הנתבעים מר אליהו רוקח (הנתבע 1) העיד לעצמו, ותצהירו התקבל וסומן נ/2 ואילו מטעם הנתבעת 3 העיד מר אייל אליהו. הסיבה לקריסת הקיר הראיה המרכזית אודות הסיבה להתמוטטות הקיר הינה חוות דעתו של המהנדס מטעם התובעת מר יקי נחמן (ת/2) אשר צורפה לכתב התביעה. אין מחלוקת בין הצדדים, כי במקום עבדו באותה העת טרקטור ופועלים סינים אשר עבדו עם פטיש 5 ק"ג כאמור. על פי תיאור המהנדס בחוות דעתו, המדובר במבנה המשמש כמסעדה, המבנה מורכב מבסיס ומרפסת מקורה בגג פח כפול, גג מקונסטרוקציית פלדה וקירוי פח בגובה של כ- 3 מ' מרצפת המבנה וגג נוסף בגובה של כ - 5 מ' מרצפת הנכס. הנכס הצמוד למסעדה מצד דרום החל בעבודות שיפוצים מסיביים אשר כללו פירוק וסילוק כל המחיצות הפנימיות. העבודה בוצעה באמצעות כלים מכאניים וטרקטור. במהלך איסוף ההריסות או ביצוע ההריסות טרקטור פגע בקיר הדרומי של המרפסת המקורה, הפגיעה למעשה היתה בקיר המהווה חיץ בין הנכסים ומשיכתו כלפי חוץ. כתוצאה מעבודות הטרקטור נגרם נזק לקיר אשר נטה על צידו וקונסטרוקציית גג המבנה נפגעה ונגרם נזק למערכת החשמל, מערכת ההתראה ומערכת הטלוויזיה. באשר לסיבת קריסת הקיר קובע המומחה, כי מתוך הממצאים והעובדות בשטח וניתוחם עולה, כי גורם הנזק הינו פעולות הריסה שבוצעו ע"י השכן מצד דרום. עוד ציין המומחה, כפי שנמסר לו הטרקטור בשימוש השכן הוא זה שגרם בפועל לקריסת הקיר ולנזק המתואר לעיל. המהנדס מר יקי נחמן נחקר על ידי ב"כ הצדדים בחקירה נגדית נוקבת וממצה (עמ' 07-08 לפרו' 03/10/11). המומחה נשאל בחקירתו הנגדית בין היתר, ש. בחוות הדעת שלך ניתן להביא (צ.ל "להבין" ח.י) שראית קיר שנוטה על צידו. ת. בין היתר. ש. קיר שנוטה על צידו זהה (צ.ל "זה" ח.י) נזק שמתיישב עם משיכה או גרירה, ולא מכות חוזרות ונשנות. ת. הנזק שאני ראיתי הוא אופייני לזה שמשהו נמתח נמשך, שהקיר קרס פנימה, וגם היו שם בנוסף כבלים של חשמל, שרואים שנמשכו החוצה מתוך המבנה. ש. אין לנו בביהמ"ש שום ראייה ישירה של מה קרה שם, יש קיר הרוס, ואני רבים למה הוא נהרס, עלתה תזה שהפועלים הסינים הכו בפטיש. ת. זה לא אפשרי, זה יכול להיות שבזמן ההריסות פגעו במשהו, והטרקטור זה היה הקש ששבר את גב הגמל, אני ראיתי גם וגם, שברו קירות שלא יודע מה המשמעות של זה. ש. המשיכה אינה מתיישבת עם הכאה בפטישים. ת. אינה מתיישבת. ש.הועלתה עוד טענה, שמשכו מהקיר קורות תמיכה, האם ראית אינדיקציה שנמשך כתוצאה ממשיכה של רלסים. ת. לא. ש.מה אנחנו רואים בתמונות. ת .בתמונה שסומנה A רואים את המחיצה שנפגעה מהצד שנהרס, בצד שבו עבד הטרקטור, קורות עץ שהיו חלק מהמחיצה שנמשכו לעבר החלק שנהרס, מה שאומר שזה לא נהרס בעקבות מכות פטיש, תמונה באות B ניתן לראות את המחיצה שהיא נוטה על צידה, לכוון דרום שם היו העבודות. בתמונה A אני רואה הריסות לא יכול .... שאמרתי פגיעת טרקטור לא אמרתי שהטרקטור התנגש בקיר, אלא הטרקטור משך, הקיר הוא לא מבלוקים, אלא קיר מחיצה קלה, עשוי מקונסטרוקציה מעץ, פעולת משיכה של הקיר, יכולה להיגרם בין היתר על ידי עבודה של הוצאת אשפה, יכול להיות שלקיר היה מונח תקרה, וכתוצאה מכך הקיר נמשך. המהנדס מר יקי נחמן מטעם התובעת העיד בפני ועדותו היתה ברורה ומשכנעת. ובאין חוות דעת נגדית סותרת מטעם הנתבעים יש לומר כי הקביעות שבחוות הדעת לא נסתרו ולא אף לאחר תשובותיו של המומחה בחקירתו הנגדית. אדרבא, עדותו של המומחה בחקירתו הנגדית היתה עקבית ומהימנה והוא הותיר בי רושם חיובי. מסקנתי מתשובותיו בחקירתו הנגדית הינה שהערכתו בחוות הדעת מבוססת כנדרש וכי חוות דעתו בסופו של יום נותרה קוהרנטית והגיונית. מסקנה זו אינה משתנה לנוכח טענת הנתבע 1 לפיה אין כל עדים ישירים אשר ראו את רגע התמוטטות הקיר מלבד הנתבע 1 עצמו וכי המהנדס מטעם התובעת ביסס את חוות דעתו על סמך תיאוריה שנמסרה לו על ידי הבעלים של המקום כפי שציין בחוות דעתו- אני דוחה טענה זו. אכן המומחה ציין בחוות דעתו, כי נמסר לו שהטרקטור פגע בקיר, אך הדגיש בחקירתו הנגדית כי הנזק שנוצר אופייני למתיחה ומשיכה ושהקיר קרס פנימה, עדות לכך ניתן לראות בתמונות שגם כבלים של חשמל נמשכו מתוך המבנה, עוד הדגיש המהנדס כי המשיכה אינה מתיישבת עם העבודה בפטיש. הנה כי כן, משקלה של חוות הדעת לא נגרע בשל כך שכן חוות הדעת מבוססת על מכלול הנתונים הנוגעים לעניין. אם כן, הגעתי למסקנה כי הערכותיו המקצועיות של המומחה לא נסתרו בחקירתו ולכל האמור אוסיף עוד כי קביעותיו של המומחה עומדות במבחן הביקורת של ההיגיון - לפיו מהתמונות שצורפו לחוות הדעת בייחוד התמונה שסומנה באות B רואים בבירור מחיצה שנוטה על צידה ונזק מעין זה אכן יכול להיווצר מהפעלת כוח משיכה בדומה לעבודת טרקטור. התוצאה היא, כי אני מקבל את חוות דעתו של המהנדס מר יקי נחמן וקובע, כי הוכח במאזן ההסתברות כי הנזקים שנגרמו לקיר המשותף הינם תוצאה ישירה של עבודות הטרקטור. לא למותר לציין, כי הנתבעים בחרו שלא לעשות שימוש באפשרות שניתנה להם ולא הגישו חוות דעת נגדית מכאן חוות דעתו של המהנדס מטעם התובעת נותרה איתנה. סיכום ביניים אני דוחה את גרסתו של הנתבע 1 לפיה הפועלים הזרים שעבדו עם פטיש 5 ק"ג הם אלה שגרמו לקריסת הקיר המשותף, ומשכך אני קובע את אחריותו של הנתבע 1 לקרות הנזק. דיון באחריותה של הנתבעת 3 אם כן, מכל האמור לעיל אני מאמץ את קביעותיו של המהנדס מטעם התובעת מר יקי נחמן וקובע, כי האחריות בפן העובדתי רובצת בעיקרה על הנתבע 1. על רקע האמור לעיל אפנה אפוא לבחינת אחריותה של הנתבעת 3 בפן המשפטי. לאור הממצאים שנקבעו אין קושי לקבוע כי הנתבע אחראי לאירוע התאונה. אך בכך לא סגי ויש לדון בשאלה מה באשר לנתבעת 3 אשר היוותה הגורם שהזמין את העבודה ? כידוע, עקרון היסוד של דיני הנזיקין הוא, כי מי שמקיים את יסודות העוולה אחראי למעשיו שלו. מעמדו של המעוול בהיררכיה המינהלית או הביצועית אין בו כדי לשחרר את המעוול מאחריותו. עמדתם של דיני הנזיקין היא העמדה האינדיבידואליסטית לפיה כל אדם חטאו יישא. בדומה לכך, מן הדין לקבוע את אחריותה של הנתבעת 3 שהזמינה את העבודה. אין מחלוקת כי הנתבעת 3 היתה בעלת השליטה בפרויקט וכל העבודה בוצעה בהתאם לתוכנית שהוכתבה על ידה וההנחה היא אפוא שכל עבודתו של הטרקטוריסט בוצעו בהוראתה ועל דעתה המלאה ובאישורה. משכך המעט המצופה מהנתבעת 3 כמי שהזמינה את העבודה למנות מפקח עבודה שיפקח על עבודתו של מפעיל הטרקטור. בחינת העובדות לאושרן מלמדת הגם שהנתבעת 3 ידעה על הסיכונים האורבים בביצוע העבודה אלא שהיא נמנעה מלפקח כראוי על עבודות הטרקטור - אך לאמור לעיל חלקה מזערי ביותר והוא מוערך על ידי ב- 15 %. גובה הנזק לכתב התביעה צירפה התובעת חוות דעת שמאי ומהנדס, מטעם הנתבעים לא הוגשו חוות דעת נגדיות ואף במסגרת חקירתם הנגדית של המומחים מטעם התובעת לא הועלו שאלות הקשורות לשומת הנזק ולגובהו, מכאן שאני מקבל את טענת התובעת וקובע, כי שאלת הנזק הוכחה על ידי התובעת. סוף דבר מכל המורם לעיל, אני מקבל את התביעה במלואה ומחייב את הנתבעים 1 ו- 3 לשלם לתובעת בהתאם לחלוקה (85 % הנתבע 1 / 15 % הנתבעת 3) את הסכום 48,429 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה ועד יום התשלום בפועל. כן ישלמו הנתבעים בהתאם לחלוקה לעיל, את שכר בטלת עדי התביעה כפי שנפסק במסגרת הדיון, אגרת בית המשפט והכל בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום ביצוע התשלום ועד יום התשלום בפועל. כמו כן, אני מחייב את הנתבעים לשלם לתובעת שכ"ט עו"ד בשיעור 20 % בתוספת מע"מ כחוק. תביעת שיבובביטוח עסקפוליסה