הפחתה לרכב שהיה בשימוש נהג יחיד בין 9% ל- 14%, כאשר יש לקחת בחשבון את אופי השימוש ברכב

ההפחתה לרכב שהיה בשימוש נהג יחיד הוא בין 9% ל- 14%, כאשר יש לקחת בחשבון את אופי השימוש ברכב. חוזה ההשכרה לא הוצג גם בבית המשפט, לא הוברר איזה שימוש נעשה ברכב אף שנראה, כי בחודשים שהרכב היה בשימוש הוא עבר מספר קילומטרים ניכר ומשכך אני מעמידה את ההפחתה בעניין זה על דרך האומדנא על שיעור של 12%. לאחר עיון במחירון יצחק לוי ולאור הסבר שמאי הנתבעת אני מעמידה את ההפחתה בגין ריבוי הקילומטרים על 3% ואת ההפחתה על זמן השימוש על 3%, שכן החודש לא חלף. משכך שווי הרכב הוא כדלקמן: מחירון הרכב לדגם GLF 78,720 ₪. בניכוי 3% ריבוי ק"מ 2,362 ₪ בניכוי 3% זמן שימוש 2,291 ₪ בניכוי 12% בעלות חברה בע"מ 8,888 ₪ בשימוש נהג יחיד 65,179 ₪ לאחר ניכוי 15.5% מע"מ 10,103 ₪ סה"כ 55,076 ש"ח בניכוי שווי שרידים 4,712 ₪ סך כל הנזק הממשי 50,364 ₪. הנתבעים שילמו לתובעת סך של 47,127, ולפיכך עליהן להוסיף עוד 3,237 ₪ בצירוף הצמדה מיום התאונה, שכר העדים כפי שנפסק ושכ"ט בסך 1,250 ₪. זכות ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך 45 יום. שימוש ברכברכב