תביעה בטענה כי דייר בבניין השתלט על הגג הניח בו את חפציו ועשה בגג כבתוך שלו

לטענת התובע, הנתבע, אשר הינו דייר בבניין, השתלט על הגג, הניח בו את חפציו ועשה בגג כבתוך שלו וזאת עוד בטרם קיבל התובע את החזקה בדירה. התובע טוען כי חרף בקשותיו, לא מסר לו הנתבע את המפתח לגג, לא פינה את חפציו והוא נאלץ להחליף את מנעול דלת הגג, אך הנתבע חזר והחליפו. התובע מוסיף ומציין כי החל מיום 1.12.2009 מצויה החזקה בגג בידיו והוא אף פינה חלק מחפציו של הנתבע והחליף את מנעול הגג פעם נוספת. התובע מוסיף ומציין כי במהלך התקופה בה הגג היה תפוס על ידי הנתבע, הותקף מס' פעמים ובאחת הפעמים אף הותקפה רעייתו על ידי הנתבע באופן פיזי. בעקבות תקיפה זו, פונו התובע ורעייתו לחדר מיון והוגשו תלונות במשטרה. התובע עותר לחיוב הנתבע בסך 11,481 ₪ בגין מניעת השימוש בגג החל מיום 16.12.2008 ועד 1.12.2009 ולחילופין, דמי שכירות ראויים בגין השימוש בגג. לכתב התביעה צורפה חוות דעת שמאי מקרקעין מר יגאל שגיא. עוד עותר התובע לחיוב הנתבע בגין עוגמת נפש שנגרמה לו בסך 14,500 ₪, עלות החלפת מנעולים לדלת הגג בסך 2,060 ₪, עלות אמבולנס לתובע ולרעייתו בסך 305 ₪ לכל אחד ועלות שכ"ט חוות דעת שמאי בסך 1,200 ₪. הנתבע טען כי הדיירים בבניין, לרבות הנתבע, היו קורבן של קריסת חברת חפציבה. לבניין מונה כונס נכסים מטעם הבנק המלווה, עו"ד מטרי. לטענת הנתבע, הייתה קיימת מחלוקת באשר לגג דירתו של התובע והגג הפך לרכוש ציבורי, למרות שעל פי התוכניות, הגג אמור היה להיות חלק מטריפלקס. המים והחשמל חוברו על ידי הקבלן למונים הציבוריים של הבניין משום שבקומה 7 לא התגורר איש. הנתבע מוסיף וטוען כי לאחר שהתובע רכש את הדירה מהכונס, הוסבר לו על ידי הכונס כי הגג אינו שייך לדירתו והכונס אף הגיש בעניין זה תגובה לבית המשפט המחוזי בירושלים, שם התנהל תיק הפירוק בעניין חברת חפציבה. עוד טוען הנתבע כי עקב רשלנות של עו"ד אשר לא הציג מסמכים מתאימים, החליט כב' השופט צבן בבית המשפט המחוזי בירושלים, להעניק לתובע את הבעלות בגג. החזקה בגג ניתנה לתובע, כך לטענת הנתבע, רק ביום 22.11.2009 ולפני מועד זה היה הגג רכוש ציבורי לכל הבניין ומפתח דלת הגג היה מצוי אצל הנתבע ואצל וועד הבית. לאחר החלטת בית המשפט, איש מדיירי הבניין לא נכנס לגג. הנתבע מוסיף וטוען כי בתאריך 23.9.2009, עוד טרם החלטת בית המשפט, נהג התובע בצורה ברוטאלית ולקח את החוק לידיים, שבר את המנעול הקיים ושם מנעול משלו. המנעול הוסר על ידי הנתבע ועל ידי וועד הבית ולטענת הנתבע, התובע הגיש תלונת שווא למשטרה בגין פריצה לגג. באשר לטענה בגין התקיפה, טוען הנתבע כי הוא זה אשר הותקף על ידי התובע וגרם לו לחבלה אשר הותירה צלקת. עוד טוען הנתבע כי התובע תקף דיירים נוספים באיומים, קללות ודחיפות והוגשו נגדו תלונות למשטרה. בתאריך 9.2.2011 התקיים דיון בבית משפט לתביעות קטנות וכב' השופט הרווי גרובס, הורה על העברת הדיון לבית משפט השלום, בשל מורכבותו של התיק, אשר לא התאים לבירור במסגרת הליך בבית משפט לתביעות קטנות. ראיות הצדדים: בעדותו הראשית של התובע, חזר התובע על העובדות המתוארות בכתב התביעה וצירף מטעמו כ-ת/1, את החלטת כב' סגן הנשיאה השופט יעקב צבן מיום 22.11.2009 בתיק פש"ר 4212/07 וכן, הגיש מטעמו כמוצגים את נספחי כתב התביעה (ת/2) ואת ההסכם עם כונס הנכסים מיום 6.7.2008 (ת/3). הנתבע, אף הוא חזר בעדותו על המתואר במסמך אשר הוגש ככתב הגנה מטעמו וצירף כמוצג מטעמו את תשובת כונס הנכסים בתיק פש"ר 4202/07 בבית משפט המחוזי בירושלים מיום 20.10.2009, אליו מצורף הסכם רכישת הדירה על ידי התובע. דיון: מהסכם רכישת הדירה, ת/3, עולה כי התובע רכש את דירתו מכונס הנכסים, עו"ד רונן מטרי, כאשר על פי ההסכם יחידת הנכס כלל דירה בת 5 חדרים בצירוף גג בקומה ה' ו- ו' , אשר סומנה בתשריט כדירה מס' 13. הבניין בו מתגוררים הצדדים נבנה על ידי חברת חפציבה ולאחר קריסתה, מונה עו"ד יצחק מולכו כמנהל מיוחד על החברות מקבוצת חפציבה. בשל מחלוקת באשר לזכויות בגג, הוגשה על ידי התובע בקשה דחופה לשינוי צו לרישום הבית המשותף ולעיכוב ביצוע הרישום. מתגובת כונס הנכסים, נ/1, עלה כי שטח הגג נשוא המחלוקת אשר בפני, לא היה כלול, לטענת הכונס, בשטח הנכס אשר נמכר לתובע על ידו. דיירי הבניין הצטרפו לעמדת הכונס וטענו כי שטח הגג הוא ציבורי. בתאריך 22.11.2009 קבע כב' סגן הנשיאה, השופט יעקב צבן, כי דירת התובע יועדה מלכתחילה להיות דירת טריפלקס אשר כוללת את הגג אשר במחלקת, ולאור אי בהירות העולה מהסכם המכר, יש להסתמך על תוכניות המכר אשר הופקדו בעירייה. בית המשפט הורה כי הצו לרישום הבית המשותף מיום 29.9.2009 ישונה באופן שהגג יוצמד לדירת התובע. מהראיות אשר הובאו בפני, עולה כי עד לתאריך 29.11.2009, מועד החלטת כב' סגן הנשיאה השופט יעקב צבן, שררה בין הצדדים מחלוקת באשר לזכותו של התובע בגג. בשל אי הבהירות אשר הייתה קיימת, נהגו הדיירים, לרבות הנתבע, לעשות שימוש בגג לצרכים פרטיים ואין מחלוקת כי לאחר מועד ההחלטה, לא נכנסו הנתבע ודיירים נוספים לשטח הגג. עמדת הדיירים אף נתמכה בעמדת כונס הנכסים, אשר ביצע את עסקת מכר הדירה אל מול התובע. במצב זה, בו הייתה תלויה ועומדת מחלוקת משפטית באשר לזכויות בגג, לא זכאי התובע לתשלום דמי שכירות ו/או שימוש בשטח הגג בגין תקופה זו. אשר על כן, תביעתו בראש נזק זה, נדחית בזאת. עוד עולה מהראיות אשר הובאו בפני כי, בשל המחלוקת בין הצדדים, סערו הרוחות בבניין והביאו לעימותים שונים בין הצדדים. התובע טוען מחד, כי הנתבע תקף אותו ואת רעייתו ומאידך, טוען הנתבע כי הוא זה אשר הותקף על ידי התובע, אשר מסוכסך אף עם דיירים נוספים בבניין. נטל ההוכחה, להוכחת תביעתו, מוטל על התובע מראשיתה ועד סופה. מטעם התובע העיד התובע בלבד ובפני עדות בעל דין יחידה. התובע בחר שלא לזמן לעדות את רעייתו, אשר נטען כי אף היא נפגעה מהנתבע. כמו כן, לא צרף התובע מסמך רפואי כלשהו להוכחת פגיעתו הנטענת. התובע אף טען לנזקים אשר נגרמו לרעייתו, אולם רעייתו של התובע אינה בעלת דין כלל בהליך זה ועל כן, התובע אינו רשאי לתבוע נזקים כלשהם אשר נגרמו לרעייתו. למותר לציין כי נזק כלשהו אף לא הוכח. התובע אף צרף תזכורת ממד"א לתשלום חוב, אולם לא צורף דו"ח מד"א בגינו נדרש תשלום, לא צורף מסמך כלשהו להוכחת פגיעה נטענת ומשכך, לא הוכיח התובע פגיעה כלשהי ואף לא הוכיח כל קשר בין הפגיעה הנטענת לדרישת התשלום ממד"א. התובע טען כי בשל מצבו של רעייתו הוא נמנע מלזמנה לעדות אולם, בהיעדר עדות תומכת בעדותו של התובע וכאשר בפני גרסאות סותרות, הרי שאין מנוס מקביעה כי התובע לא הרים הנטל להוכחת גרסתו. התובע אף טען כי הוגש כתב אישום כנגד הנתבע וחמו בגין אירועים שהתרחשו בבניין, אולם הנתבע טען כי כתב האישום בוטל ומכל מקום, ראיות בנושא זה לא הוגשו. התובע אף הגיש בתאריך 14.3.2012 הודעה לבית המשפט על כך שהגיש ערר על החלטה לחזור מכתב אישום כנגד הנתבע ולא הוגשה בפני כל ראיה באשר לשינוי ההחלטה. באשר לדרישת התובע לתשלום בגין החלפת המנעולים, הרי שכל עוד לא הייתה קיימת קביעה של בית המשפט באשר לזכותו בגג, לא היה רשאי להחליף המנעולים ועל כן, אינו זכאי להחזר בגין עלות החלפת המנעולים אשר בוצעה על ידו בתאריך 23.9.2009. בנסיבות אלו ומשכשל התובע להוכיח תביעתו, הנני מורה על דחיית התביעה. התובע יישא בהוצאות הנתבע בסך 3,000 ₪. גגמקרקעיןבניין