קיומו של "עניין ציבורי" בפרסום

אשר לשאלת קיומו של עניין ציבורי בפרסום; בבוא בית המשפט להכריע בדבר קיומו של "ענין ציבורי" עליו לשקול את אינטרס הפרט במניעת הפרסום המתייחס אליו, אל מול חופש הביטוי וזכות הציבור לדעת (שנהר בעמ' 226). האם יתכן שקיים ענין ציבורי בפרסום מן הסוג שלפניי, למרות שהוא הופנה לציבור מצומצם מאוד? התשובה היא שייתכן שכן, כפי שמציין שנהר: "... חוק איסור לשון הרע עוסק גם בפרסום לאדם אחד או למספר מצומצם של אנשים. קיימים מקרים שבהם יש תועלת ציבורית רבה בפרסום שמופנה למספר מוגבל של אנשים, למרות שתוכן הפרסום כשלעצמו אינו תורם דבר לציבור הרחב. התועלת הציבורית במקרים כאלה תתבטא ביתרון לכלל החברה מכך שהמידע הועבר למי שאליו הוא הופנה" עניין ציבורי (לשון הרע)פרסום