פיצוי בגין הכבדה שנגרמה ממטרד רעש ולכלוך במהלך בצוע עבודות בניה

התובעת דורשת פיצוי בגין הכבדה שנגרמה לה ממטרד רעש ולכלוך במהלך בצוע עבודות בניה ע"י הנתבעים וכן להורות להם להסיר את הסגירה שבצעו במרפסת דירתם. 2. התביעה הוגשה בהליך של תביעה קטנה והועברה לתביעה אזרחית רגילה לאחר שלא עלה בידי הצדדים להגיע להסכמות לפי מתווה שהוצע ע"י המותב הקודם שדן בתביעה. לתובעת ניתנה רשות לתקן את כתב התביעה בהגדלת סכום התביעה (החלטה מיום 09/06/10 שנתנה ע"י סגן הנשיאה השופט ש' פיינברג). עיקר טענות הצדדים: 3. התובעת בעלת זכויות במחצית הדירה ברח' שמואל הנגיד 9 בירושלים (להלן - "הדירה") והיא מי שהמחזיקה בדירה ומתגוררת בה. הנתבעים, בעליה של הדירה שנמצאת מתחת לדירה (להלן - "דירת הנתבעים"). התובעת טוענת כי עבודות בניה והריסה בדירת הנתבעים לצורך שפוץ דירתם, גרמו לסדקים בקירות הפנימיים בדירתה וכן ניזוקה צנרת השירותים שגרמה להצפה בדירתה, בשני אירועים שונים. עבודות השיפוץ גרמו לרעש חזק ולכלוך בדירתה ופגעו בבריאותה והכבידו עליה. התובעת טוענת כי היא התריעה באוזני הנתבעים על נזקי הרטיבות כבר בתחילת חודש פברואר 2008 והמהנדס מטעמם, שביקר בדירתה ביום 20/02/08 אישר כי מקור הרטיבות מדירתם. למרות זאת, לא טרחו הנתבעים לבצע תיקון ראוי. אירוע מים נוסף ארע בהצפה של דירתה ביולי 08' וכן בספטמבר 08' נראו שוב סימני רטיבות בדירה כולם, באחריות הנתבעים. כמו כן, בחודש ינואר 09' תוקנה צנרת בדירת הנתבעים שגרמה שוב לנזילה של מי שופכין, למרפסת דירתה. הנזקים בדירת התובעת הוערכו ע"י המהנדס יגאל ברגמן בסך של 18,100 ₪ ובנוסף להם היא תובעת פיצוי בגין נזקיה העקיפים, להוצאותיה לפינוי הדירה ביחד עם כלבים שבבעלותה לימים בהם יבוצעו תיקונים בדירתה וכן פיצוי בגין עגמת נפש. כלל נזקיה הועמדו על סך של 57,175 ₪. התובעת לא פרטה בתביעתה מה הבסיס לדרישתה למתן צו עשה בנוגע למרפסת דירת הנתבעים ובסיכומיה, זנחה את דרישתה למתן סעד זה. 4. הנתבעים, דחו את טענות התובעת בנוגע לאחריותם לנזקים בדירת התובעת והכחישו כי גרמו למטרד רעש או ללכלוך בבניין. עבודות השיפוץ בדירתם, בוצעו בשעות המקובלות ובהתחשבות בשכנים, על מנת למנוע מטרד והפרעה לשכנים ובכלל זה לתובעת והנחו בנדון את הקבלן שבצע את העבודות. לפיכך, אין הם אחראים לפעולותיו לפי הוראות פקודת הנזיקין. 5. לטענת הנתבעים, התובעת קבלה כבר פיצוי בגין נזקי מים והרטיבות נושא התביעה , מהבעלים הקודמים של הדירה באמצעות המבטחת שלהם. הנתבעים דוחים את הערכת הנזק של התובעים שלא הוכחה וכן, לא הוכחו הוצאותיה לשהייה במלון ואף לא נזק רפואי כלשהו בגין עבודות השיפוץ. למרות זאת הציעו הנתבעים לתובעת פיצוי כספי, אך הצעתם נדחתה . בנוסף, הם הציעו לסייד את דירתה וגם הצעה זו נדחתה. לפי חוות דעת המהנדס מקור הנזק אינו מדירתם כי אם בגין רטיבות קודמת בדירת התובעת. על כך הם למדו גם מביקור בדירתה עובר לביצוע העבודות בדירתם, כבר ב- 03/07. הנתבעים הכחישו כי בצעו עבודות שלא כדין והמזגנים שהתקינו, מצויים במרחק סביר מדירתה. הוצע לתובעת לפנים משורת הדין פיצוי בסך של 17,500 ₪. ההצעה לא הגיעה לכלל מימוש בשל דרישתה של נציגתה הגב' תמרי, שלא יהיה בכך משום סיום הסכסוך וכי יהיה בידה להגיש תביעות נוספות כנגדם. לכך, הם סרבו. המסכת העובדתית: 6. התובעת נפטרה בטרם ישיבת ההוכחות והעדה הגב' תמרי, העידה מטעם עיזבונה. מעדותה של הגב' תמרי עולה כי התובעת קבלה פיצוי בסך של 37,964 ₪ מהמבטחת של הבעלים הקודם של דירת הנתבעים ששולמו לה בחודש נובמבר 2008. לדבריה, התובעת לא קבלה פיצוי בגין הנזק נושא התביעה. התגלו סדקים בקיר בסלון דירת הנתבעת בסמוך לצינור הראשי וכן היה פיצוץ בחדר השירותים שגרם לשתי הצפות בתקופת בצוע השיפוצים על ידי הנתבעים (עמ' 6 שורות 30-32, עמ' 7 שורות 14-17). 7. המהנדס יגאל ברגמן, שחוות דעתו הוגשה מטעם התובעת, לא נחקר על חוות דעתו (נספח ד' לתצהיר התובעת). מחוות הדעת עולה כי הוא ביקר בדירה ב- 30/05/10 ועיין במכתבו של המהנדס מטעם הנתבעים מר ברוורמן מיום 24.2.08 (נספח ו' לכתב התביעה , להלן-"מכתב ברוורמן"). בחוות דעתו של המהנדס ברגמן נאמר כי לדברי התובעת הייתה נזילה קודמת בחדר המערבי אך חוות דעתו, מתייחסת רק לנזקי הדירה עקב השיפוץ בדירת הנתבעים (סעיף 3 לחוות הדעת). המהנדס לא הוזמן להיחקר על חוות דעתו וחזקה על הנתבעים שהיו מזמינים אותו להעיד, אילו היה בידיהם לסתור בחקירתו, את חוות דעתו. חיזוק לכך מצאתי באי הגשת חוות דעת של מהנדס מטעם הנתבעים ובכלל זה חוות דעת ערוכה כדין של המהנדס ברוורמן שביקר בהזמנתם, בדירות של בעלי הדין במהלך ביצוע עבודות השיפוץ . במכתבו של המהנדס ברוורמן לנתבעים מיום 24/02/08, נאמר נזקי דירת התובעת הוא בקירות הפנימיים בסלון, בחדר המערבי ובחדר השירותים כמו גם בפרוזדור. הנתבע בחקירתו, לא סתר את הערכותיו של המהנדס ברוורמן מטעמו ובכלל זה בנוגע לסדקים אשר בגינם הוא הוזמן לחוות את דעתו (עמ' 16 שורות 17-33). 8. המהנדס ברגמן, ראה נזקי סדקים בקיר סלון דירתה של התובעת והעריך כי עלות התיקון של אותו נזק היא בסך של 1,400 ₪ . עלות תיקון נזקי צבע בתקרה ותיקון נזק של ניתוק מחיצת עץ בפרוזדור הכניסה לדירת התובעת ופינת האוכל, הוערכה בסך של 1,800 ₪. עלות תיקון נזק מהינתקות של לוחות עץ שחיפו את צינור הביוב, העריך בסך של 2,400 ₪. לעניין צנרת הביוב , המהנדס ברגמן ראה דליפת מי ביוב בקיר החיצוני וחיבור לא ראוי של הצינור שעשוי לגרום לרטיבות בדירה (סעיפים 1-5 לחוות הדעת וראו עדותו של הנתבע על החלפת צנרת מים וביוב עמ' 15 ועדות הנתבעת עמ' 21 שורה 8). 9. שמעתי את העדה הגב' תמרי שהוכח כי הייתה מעורה בטפול בענייניה של התובעת . לדבריה היו הצפות בדירת התובעת במהלך ביצוע העבודות בדירת הנתבעים ובכלל זה החלפת צנרת מים וביוב דירתם . הדבר, לא נסתר בעדויות הנתבעים ולא הובאו על ידם ראיות להוכחת מקור נזילה אחר שגרם להצפה, שאינו באחריותם. הדברים מתיישבים עם חוות דעתו של המהנדס ברגמן שהבחין בסימני רטיבות חדשה וסדקים בדירה וכן עם חוות דעתו של השמאי מר רמון מטעם התובעים (ת/1) שראה סימני חלחול מים לדירת התובעת וביקר בדירת הנתבעים בחודשים פברואר ומרץ 2008 . 10. בחדר המערבי נראתה רטיבות לפי חוות דעתו של המהנדס ברגמן , כתוצאה מהיעדר אטימה של הפתח שנפרץ במרפסת המערבית (סעיף 6 לחוות הדעת). על כך, ניתן גם ללמוד ממכתבו של המהנדס ברוורמן, לפיה יש לאטום ולסגור פתחים במרפסת ולתקן לאחר מכן את הטיח והצבע בדירה. המהנדס ברגמן, העריך את עלות תיקון החדר המערבי ב-2,200 ₪ אך גם לשיטתו, הייתה רטיבות ישנה, מעל חלון החדר המערבי (בהסתמכו על דברי התובעת באוזניו) . 11. שונים הדברים בנוגע לנזקי רצפת מרפסת דירת הנתבעים , שהיא תקרת מרפסת דירת התובעת, שהוכחו בחות דעתו של המהנדס ברגמן כי היא באחריות הנתבעים ולא מאירוע קודם לרכישת הדירה על ידם. תימוכין לכך מצאתי גם בממצאיו של המהנדס ברוורמן כמובא לעיל, בדבר צורך באטימה ראויה של המרפסת . בהתאם לכך ולפי הערכת עלות התיקון בחוות דעתו של המהנדס ברגמן אני קובעת כי חיוב הנתבעים בגין רכיב זה הוא בסך של 6,500 ₪. 12. יוער , כי אין בידי התובעים לתמוך את טענותיהם בנוגע לעלות ביצוע תיקונים בדירה בחוות דעתו של שמאי רכוש, מר רמון (ת/1) כי אם בשאלת עלות ניקוי הדירה לאחר ההצפות שהיו בה כמובא לעיל בבחינת רכיב נזק זה. 13. בחנתי את הפיצוי שניתן לתובעת מהמבטחת של הבעלים הקודם של דירת הנתבעים, בשאלת כפל פיצוי עבור אותו נזק, כטענת הנתבעים. מחוות דעתו של המהנדס ברגמן עולה כי לא הוצגה בפניו עובר לעריכתה, חוות דעת של מהנדס מטעם המבטחת ו/א מידע בדבר הפיצוי שניתן לתובעת מהמבטחת ורכיביו. מחוות דעתו עולה כי הודע לו על נזילה קודמת (סעיף 3 לחוות הדעת) אך מבלי שהובא לידיעתו כי שולם לתובעת פיצוי ע"י המבטחת. 14. לפיכך, בבואי לקבוע את גובה הפיצוי המגיע לתובעת בגין הנזקים שקבעתי שנגרמו מעבודות השיפוץ ע"י הנתבעים, אין להתעלם מנזק קודם שנגרם לדירת התובעת שהיה באחריות של הבעלים הקודם של דירתם, משפחת חכמי. אין חולק כי שולם לתובעת פיצוי עבור נזקים בסלון , בהול, בחדר אמבטיה ובחדר שינה (סעיף ב.2 לסיכומי התובעת). אף שאין להלין כנגדה על אי ביצוע התיקונים כאמור בסיכומיה בה בשעה, אין לחייב את הנתבעים אלא בעלות התיקון של נזק שנגרם על ידם. בנסבות אלו ומשלא נלקח בחשבון בחוות דעתו של המהנדס ברגמן קיומו של נזק קודם שהנתבעים אינם אחראים לו ושולם לתובעת פיצוי בגינו, אני מורה על הפחתה מעלות התיקונים שהוערכו על ידי מר ברגמן, לגביהם קבעתי לעיל שהגיעו לסך כולל של 14,300 ₪, סך של 4,000 ₪ בגין הנזק הישן שאינו באחריותם. קביעתי זו, היא על דרך האומדנא בהתחשב במיקומם של חלק מהנזקים בלבד באותם חלקים בדירה בהם היה נזק קודם ומשלא הוכח בחוות דעת של מומחה שיעור הנזק בדינו ניתן פיצוי ועלות ההחמרה או נזק חדש, בניכוי עלות הנזק הקודם. 15. לפיכך, אני מחייבת את הנתבעים לשלם לתובעת פיצוי בסך של 10,300 ₪ בגין נזקים שבאחריותם שנגרמו לדירת התובעת. 16. לעניין רכיבי הנזק האחרים ומשהוכח כי היו הצפות שדרשו ניקוי של הדירה לרבות ניקוי בגין עבודות סיוד עקב הנזק בדירתה שבאחריות הנתבעים, אני מחייבת אותם בפיצוי לתובעת בגין רכיב זה בסך של 800 ₪ (ראו סעיף ג.3 לת/1). 17. התובעת, לא עמדה בנטל להוכיח כי העבודות בוצעו בין השעות 14:00-16:00 והנתבע הכחיש זאת בעדותו באומרו כי בביקוריו בדירתו במהלך ביצוע העבודות, הוא לא ראה פועלים באותן שעות (עמ' 12). כך גם, אין בביצוע השיפוצים למשך חודשים ארוכים , בשעות בהן אין מניעה מביצוען כדי להקים לתובעת , קל וחומר לעיזבונה, זכות לפיצוי בגין עגמת נפש או אי נוחות שנגרמה לה בשל ביצוע העבודות . התובעת, לא הוכיחה כי ביצוע העבודות פגע בבריאותה בהיעדר חוות דעת רפואית וראיות בדבר קשר סיבתי בין מצבה הרפואי לפי אישורים רפואיים (להבדיל מחוות דעת) ובין ביצוע העבודות. בנוסף, לא הוכחו הוצאותיה של הנתבעת לשהות בבית מלון עובר לפטירתה עקב העבודות ואין ללמוד מחוות דעת המהנדס ברגמן, כי עליה לפנות את דירתה לצורך ביצוע התיקונים. לפיכך, נדחית התביעה בגין רכיבי נזק אלו. 18. סיכומם של דברים, הנתבעים , ביחד ולחוד, ישלמו לתובע פיצוי בסך של 11,100 ₪ בצירוף ריבית והפרשי הצמדה ממועד הגשת התביעה ועד יום התשלום בפועל. 19. אני מחייבת את הנתבעים בהוצאות התובעת לאגרת בית משפט לפי החלק היחסי שלה לפי חיוביהם כאמור בסעיף 18 לפסק הדין ובשכרם של המומחים מטעם התובעת בהתאם לקבלות שהגישה וכן, בשכר טרחת עו"ד בסך של 6,000 ₪ . בניהפיצוייםמטרדמטרד רעשעבודות בניה