בתאונה התנגשה הפינה הקדמית-שמאלית של הפרטית בדופן ימני-אחורי של האוטובוס

בתאונה התנגשה הפינה הקדמית-שמאלית של הפרטית בדופן ימני-אחורי של האוטובוס המחלוקת היא בשאלות הבאות: באיזה משלושת הנתיבים בכביש נסע כל אחד משני הרכבים, כאשר התובעת טוענת כי, עובר לתאונה, הפרטית נסעה בנתיב האמצעי ואילו האוטובוס נסע בנתיב השמאלי, וכאשר הנתבעים טוענים, שעובר לתאונה, האוטובוס נסע בנתיב האמצעי. האם התאונה נגרמה בשל סטיית האוטובוס משמאל לימין לעבר נתיב נסיעת הפרטית. המחלוקת בין הצדדים ממוקדת בשאלת אחריות הנתבעים בנזיקין לתאונה, כאשר במישור הנזק ושיעורו אין, למעשה, מחלוקת, והנתבעים גם לא הציגו חוות דעת שמאי נגדית לחוות דעת השמאי מטעם התובעים שצורפה לכתב התביעה ואף לא ביקשו לחקור את השמאי מטעם התובעים. שיעור הנזק הנתבע מוחזק אפוא להיות בלתי שנוי במחלוקת. הראיות שהציגו הצדדים הודעות על התאונה שנמסרו לשני הצדדים (מוצגים ת/1, ת/2, נ/1). תמונות בצבע של נזקי שני הרכבים (מוצגים ת/2, נ/2). צילום פתק בו נרשמו פרטי עד מטעם הנתבעים (מוצג נ/3). עדויות מטעם שני הצדדים בישיבת היום: מטעם התובעת - נהג הפרטית; מטעם הנתבעים - נהג האוטובוס + נוסע האוטובוס. הכרעה לאחר שעיינתי בכל מסמכי וטענות הצדדים ולאחר שנתתי דעתי לממצאי חקירת העדים בפניי, אני מוצא לדחות את תביעת התובעת ולקבל את התביעה הנגדית של הנתבעת 2. להלן נימוקיי בתמצית: מדובר בגרסאות מנוגדות וקוטביות שלא ניתן ליישב ביניהן, וההכרעה ביניהן תיעשה בעיקר עפ"י מבחני מהימנות. מצאתי להעדיף את גרסת הנתבעים על פני גרסת התובעת. מצאתי את עדות נהג האוטובוס כמהימנה וכמשכנעת יותר מזו של נהג הפרטית. שוכנעתי כי, עובר לתאונה, האוטובוס נסע בנתיב האמצעי (ולא בנתיב השמאלי) וכי התאונה לא נגרמה בשל סטיית האוטובוס מנתיבו לנתיב הפרטית, אלא בשל האופן הלא זהיר בו נהג נהג הפרטית. פרט לכך שמצאתי את עדות נהג האוטובוס כמהימנה וכמשכנעת יותר, אני סבור שתמונות נזקי הרכבים לא מתיישבים עם גרסת הנתבעים: לו האוטובוס היה סוטה לעבר נתיב הפרטית וחוסם אותה, היה עלינו לצפות לנזק מסוג אחר מזה שנגרם בפועל - לנזק בדופן הימני-קדמי של האוטובוס (ואולי אף בפינה הקדמית-ימנית של האוטובוס) ולא לנזק בדופן הימני-אחורי של האוטובוס, וזאת מאחר שבסטייה כנטען ע"י הנתבעים החלק האחורי של האוטובוס נזרק שמאלה. נהג הפרטית אמנם תיאר בעדותו היום בפניי מהלך מורכב מיוחד, שלפיו תחילה ניסה לברוח ימינה מהאוטובוס ורק אח"כ (משראה שהנתיב הימני לא פנוי לבריחה) שבר את ההגה בחדות שמאלה וכך התנגש באוטובוס. אך לא מצאתי לסמוך על תיאור דברים זה, שלהתרשמותי, נועד להתמודד (באופן מאולץ) בדיוק עם החולשה הנ"ל שבזוויות ובמיקומי הפגיעה של הרכבים. ממכלול הראיות נראה כי נהג הפרטית איבד שליטה על רכבו, מסיבה כזו או אחרת שלא הובררה, ובשל כך התחכך באוטובוס ופגע בו, ללא כל סטייה של האוטובוס לכיוון הפרטית. לפי עדות נהג האוטובוס, שלא נסתרה, מגמת האוטובוס הייתה להתמיד בנסיעה ישר בכביש 431 עוד קילומטרים רבים יחסית, ולכן לא נראה שהייתה לאוטובוס סיבה לסטות לימין הדרך. גם לא הוכח שהאוטובוס סיים או השלים עקיפה ולכן עבר מנתיב לנתיב. בעניין זה מצאתי לסמוך גם על עדות נהג האוטובוס שלפיה פשוט נסע ישר בנתיב האמצעי. יש חוסר סבירות מסוימת בעדות נהג הפרטית בדבר ניסיונו לפנות תחילה ימינה ואח"כ בדבר שבירת ההגה שמאלה, משום שאם אכן האוטובוס התחיל במעבר מנתיב לנתיב ובשים לב לכך שהאוטובוס נסע מהר יותר מהפרטית, לא סביר שכאשר, מאוחר יותר, שבר נהג הפרטית את ההגה שמאלה, האוטובוס היה עדיין משמאלו. במצב דברים כזה סביר היה שהאוטובוס יחלוף כבר על פני הפרטית (שמן הסתם גם הייתה אמורה להאט את מהירות נסיעתה בזגזוג ימינה ואח"כ שמאלה, אל מול המהירות הגבוהה יחסית של האוטובוס). מעדויות נהג ונוסע האוטובוס (הדומות והמשלימות) לגבי צורת ותוכן תגובתו והתנהגותו של נהג הפרטית לאחר התאונה עולה, כי נהג הפרטית התנהג כמו מי שביצע משהו בעייתי או אסור (הוא היה המום ומבולבל ולא העלה טענות והאשמות כלפי נהג האוטובוס). בהקשר זה יצוין כי מצאתי לקבל את דברי נהג האוטובוס לפיהם הוא היה משוכנע, מתגובת נהג הפרטית, כי נהג הפרטית מודה באשמתו בתאונה. סיכום תביעת התובעת בתיק 23684-11-10 - נדחית. תביעת הנתבעת 2 בתיק 17554-12-11 - מתקבלת. על התובעת לשלם לנתבעת 2 את הסכומים הבאים: סך של 31,788 ₪, שהינו סכום התביעה, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה 11.12.11 ועד יום התשלום המלא בפועל. סך של 397 ₪ בגין אגרת בית משפט ששולמה, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה 11.12.11 ועד יום התשלום המלא בפועל. סך של 600 ₪, בגין שכר העד בו חויבו הנתבעים, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום (יום מתן פסה"ד) ועד יום התשלום המלא בפועל. סך של 5,000 ₪ בגין שכ"ט עו"ד, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום (יום מתן פסה"ד) ועד יום התשלום המלא בפועל. התנגשותאוטובוס