כדי להצדיק שכר טרחה חריג, יש להביא נימוקים מיוחדים

כדי להצדיק שכ"ט חריג, יש להביא נימוקים מיוחדים, ואין די בעובדה שהתובע טוען ששילם את הסכום הזה, כשלעצמה די כדי לחייב בתשלום מלוא הסכום. לעיתים, שכה"ט החריג הינו בגין פעולות חריגות שנאלץ לבצע השמאי או בדיקות חוזרות ונשנות. במקרה זה, מתוך עיון בחוות דעת של השמאי, כאמור בעמ' 1 לחווה"ד, נבדק הרכב פעם אחת ביום 27/1/06, בדיקה שגרתית. על כן, שכה"ט ששילמה חברת הביטוח, שגם הוא גבוה מהמקובל, די בו.". (מתוך 1230/06 (שלום עפולה) בן ישי שמעון נ' מנורה חב' לביטוח בע"מ) שכר טרחה