לאחר שעצר בצד הדרך על אי תנועה, נוכח לדעת כי חלקי אבן שפה שהיו על הכביש פגעו ברכב

לאחר שעצר בצד הדרך על אי תנועה, נוכח לדעת כי חלקי אבן שפה שהיו על הכביש פגעו ברכב 2. כתוצאה מהפגיעה נשברו הגלגל הימני וחלקי פלסטיק והחלו נזילות שמן במרכב התחתון. 3. למחרת התאונה פנה התובע לטענתו לנתבעת והודיע על המפגע. פנייתו תועדה. 4. כשלושה חודשים לאחר האירוע פנה התובע אל הנתבעת בדרישה שתשפה אותו בגין הנזקים שנגרמו לו (נספחים ב',ג' לכתב התביעה). 5. בחודש אוקטובר 2011 קיבל את תשובת הנתבעת לפיה עליו להמציא מסמכים ופרטים נוספים (נספח ד' לכתב התביעה). 6. בהתאם שלח לנתבעת ביום 1.11.11 באמצעות בא כוחו, את המסמכים הנדרשים. 7. ביום 29.11.11 התקבלה תשובת הנתבעת לפיה היא דוחה את דרישות התובע (נספח ה' לכתב התביעה) בטענה לפיה כביכול נסע על אי תנועה. תמצית טענות הנתבעת: 8. בדיקה שערכה הנתבעת במוקד המשו"ב העלתה כי ביום האירוע הנטען, לא התקבל מהתובע או מכל מאן דהוא אחר דיווח אודות אבן מונחת באמצע הכביש (נספחים ב'-ה' לכתב ההגנה). 9. רק יומיים לאחר מועד האירוע הנטען, ביום 23.5.2011 התקבל דיווח במוקד המשו"ב על אבן הנמצאת על כביש 4 סמוך לצומת גנות (מקום האירוע הנטען). 10. למקום נשלח באופן מידי צוות יס"מ ת"א וזה טיפל במפגע המדובר ובשעה 13:52, פחות משעה מרגע קבלת הדיווח במוקד, הסתיים הטיפול והאבן פונתה מהכביש (נספחים ו', ז' לכתב ההגנה). 11. הנתבעת כופרת בעצם קרות האירוע נשוא התביעה ו/או בחבות כלשהי. 12. הנתבעת מדגישה כי התובע פנה ודרש פיצוי בגין נזקים נטענים רק שלושה חודשים לאחר האירוע. דיון והכרעה: 13. לאחר שעיינתי בכתבי הטענות על נספחיהם ושמעתי את הצדדים, הגעתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להידחות. 14. התובע אישר כי לא פנה למוקד המשו"ב בזמן אמת. על פי גרסתו הפגיעה ארעה ביום שבת. לטענתו פנה לנתבעת למחרת האירוע. ברישומי הנתבעת מתועדת הפניה רק ביום 23/5/11. נציג הנתבעת אישר כי מוקד הנתבעת פעיל גם בימי שבת וחג. תמוה בעיני כי התובע, שהעיד על עצמו כי הינו קצין משטרה, סבר כי אין גורם אליו ניתן לפנות בשבת ולא דיווח על המפגע לגורם כלשהוא ובכלל זה משטרת התנועה. 15. התמונות המעידות לטענת התובע על המפגע צולמו לטענתו ביום המחרת "פעם אחת נסעתי בשביל לצלם ביום ראשון בצהריים.." (עמ' 3 שורה 16; עמ' 2 שורות 8-9). בתמונות נראות חלקי אבנים על אי תנועה לצד נתיב נסיעה. התובע לא סיפק הסבר מניח את הדעת מדוע לא צילם תמונות ממקום האירוע בזמן אמת. יתירה מכך, יש להניח כי מפגע כמתואר ע"י התובע היה מדווח ע"י מאן דהוא במהלך 24 השעות שחלפו לטענתו ממועד האירוע למועד בו צילם לטענתו את התמונות. 16. לעניין הנזק צרף התובע חשבונית ע"ס 670 ₪ מיום 24.5.11 של מוסך פרונט ראשון על סך 670 ₪. לטענתו, מדובר בתיקון שעשה ביום ראשון למחרת האירוע (עמ' 1 שורה 20). אלא שהחשבונית הוצאה שלושה ימים לאחר מועד האירוע הנטען והמועד אינו מתיישב עם גרסת התובע. 17. יתירה מכך, בתמונות שצרף התובע נראה צמיג. לטענתו לא הזמין גרר והחליף צמיג במקום. התובע לא הציג חשבונית מזמן הסמוך לאירוע על תיקון צמיג. 18. התובע צרף מסמך אומדן נזק של מוסך פרונט ראשון לפיו, יש להחליף גשר מנוע וציריה בעלות 2,500 ₪. התובע טען כי לא ביצע את התיקון עקב עלותו. במסמך צוין כי גשר המנוע והציריה "לא הוחלפו לפי בקשת הלקוח עד לבירור מע"צ". מסמך זה אינו נושא תאריך. 19. אין בפני כל ראיה הקושרת את החשבונית על סך 670 ש"ח מיום 24.05.2011, עם אומדן הנזק של המוסך "פרונט ראשון" ולא ברור מתי נערך מסמך זה. 20. בנוסף, צרף התובע חשבון זמני/פרפורמה על סך 14,738 ₪. חשבון הפרופורמה נערך ביום 1.9.11. למעלה משלושה חודשים לאחר מועד האירוע הנטען. 21. לשאלת בית המשפט כיצד ניתן לקשור את חשבון הפרופורמה המאוחר עם הנזקים הנטענים בגין האירוע, השיב התובע כי מדובר ברכב של אביו (רישיון הרכב ע"ש האב צורף לכתב התביעה), וכי הרכב הושבת בגין עלות התיקונים החל ממועד האירוע ועד מכירתו "האוטו עמד לא טיפלתי בזה עד שנראה מה קורה עם הכסף" (עמ' 2 שורה 1). 23. התובע לא הציג כל ראיה התומכת בטענתו לפיה הרכב הושבת. הפיצוי גם אליבא לתובע, מגיע לאביו. עם זאת האב אינו התובע בהליך זה ולא הובא להעיד. העובדה לפיה פנה התובע לראשונה בדרישה לפיצוי הכוללת את פירוט הנזקים הנטענים, רק למעלה משלושה חודשים לאחר מועד האירוע הנטען, אינה מתיישבת עם טענתו כי בכל אותה תקופה הרכב היה מושבת. 24. התובע הינו ה"מוציא מחברו". עליו הנטל להוכיח את התביעה במאזן הסתברויות. 25. התובע לא הציג אסמכתאות מזמן אמת לנזק הנטען על ידו. גרסתו מעוררת תמיהות ותהיות אף ביחס לאירוע עצמו. בעל הרכב אביו של התובע לא הגיש את התביעה ולא הובא להעיד. לפיכך נקבע כי התובע לא הוכיח את תביעתו. 26. אשר על כן התביעה נדחית. התובע יישא בהוצאות הנתבעת בסך 300 ₪ בתוך 30 ימים מהיום. אחור בתשלום יישא הפרשי הצמדה וריבית חוקית ממועד פסה"ד ועד התשלום בפועל. רכבמשפט תעבורהאי תנועהכביש