מזגן בדירה בשכירות שהפסיק לעבוד - הודעה למשכיר

לטענת התובעים, הפסיק המזגן לעבוד, הם הודיעו על כך למשכיר שרק בחלוף כחודש וחצי, לאחר שנסיונות תיקון שנעשו לא צלחו, דאג הנתבע להתקין מזגנים חדשים. במשך כל התקופה, עד להתקנת המזגנים החדשים, סבלו התובעים מהחום. עוד טוענים התובעים, כי בהמשך אירעו תקלות שונות בבית - "ברזים, ניאגרות, רצועות של התריסים בחדרים, הרשתות - נשחקו" ובחודש ספטמבר נפל תריס בחלון. מאחר שבאותה עת שהה הנתבע בחופשה בחו"ל, דאגו התובעים לתיקון התריס והמציאו לנתבע את חשבונית התיקון (ע"ס 500 ₪), אולם הנתבע סירב לשלם את עלות התיקון. עוד טוענים התובעים כי בסוף חודש אוקטובר 2012 נוצר הצורך לתקן את המרפסת. הנתבע אמר להם שהתיקון יארך 5 ימים, אולם בפועל נמשך התיקון הרבה יותר זמן ובמשך תקופה של כ - 4 חודשים לא יכלו התובעים לצאת למרפסת כי כל הריצוף הורם, והם גם לא יכלו לפתוח חלון כי כל החול מעבודות התיקון של המרפסת היה נכנס לדירה. בשל הסבל ועוגמת הנפש שנגרמו להם, לטענתם, כתוצאה מהתמשכות הטיפול בתקלה במזגן ומהתמשכות עבודות התיקון במרפסת, הגישו התובעים את תביעתם שבפניי, בה הם עותרים לחייב את הנתבע לפצותם בסכום של 33,000 ₪. 4. לטענת הנתבע, כעולה מכתב ההגנה, תביעת התובעים באה להקדים את תביעתו כנגד התובעים, אשר בשנה האחרונה למגוריהם בדירה לא שילמו את הארנונה, את החשמל ומיסי וועד בית, השחיתו את הדירה וגרמו בה נזקים, שהוערכו על ידי שמאי מטעמו בסכום של 13,700 ₪, נותרו חייבים שכר דירה לחודש מרץ והשאירו בדירה מקרר שפונה על ידי מר ינקלה אדלר בעלות של 400 ₪. ראוי לציין שבכתב ההגנה לא היתה שום התייחסות פרטנית לטענות שהעלו התובעים בכתב התביעה, אולם בעדותו בישיבת יום 18/6/13 טען הנתבע כי לאחר קבלת הודעת ס.מ.ס. ב - 24/6/12, על תקלה במזגן, הגיע טכנאי לדירה, ומצא כי המזגן טפטף מים לתוך הפרוזדור. הטכנאי התקין צינור ארעי, אולם מאחר שהתקלה לא היתה ניתנת לתיקון, הוא קנה מזגנים חדשים שהותקנו בדירה ב - 8/7/12, במקום המזגן המרכזי. במהלך התקופה, עד החלפת המזגן המרכזי, המזגן קירר אולם התרוקנות המים היתה באופן ארעי לכיור בשירותים. בהתייחס לעבודות התיקון במרפסת טען הנתבע בעדותו בפניי כי בעקבות שריפה שאירעה בקומה השלישית של הבניין בו נמצאת הדירה נוצר צורך לבצע עבודות איטום מחדש במרפסת של הדירה (כדי למנוע נזילות מים לדירת השכנים שבקומה תחתונה - מ.א.). לטענתו "כל האי נוחות שנגרמה בשל כך זה היה עניין של ימים". עוד ראוי לציין כי למרות טענותיו באשר לחובות שהותירו התובעים ולנזקים שהם גרמו בדירה, לא טרח הנתבע להגיש תביעה שכנגד. לכן לא אוכל להתייחס לטענותיו בעניין זה, מעבר לנושאים שהועלו על ידי התובעים עצמם בכתב התביעה (ציינו, בעמ' 5 לתובענה, כי לא שילמו את הארנונה לשנה האחרונה ואת החשמל ל - 4 החודשים האחרונים). אשר לשאר טענותיו בדבר החובות האחרים והנזקים, פתוחה הדרך בפני הנתבע להגיש תביעה נפרדת נגד התובעים. 5. הנה כי כן, כל שנותר לי להכריע במסגרת תביעה זו הוא האם מגיע לתובעים פיצוי בגין התקלה במזגן והתיקונים שבוצעו במרפסת ואם כן, מה סכום הפיצוי. לאחר ששקלתי בעניין, תוך שנתתי את דעתי לנטען בכתבי הטענות ולעדויות הצדדים, אני קובע כדלקמן: א. אשר לתקלה במזגן - אמנם תקלות יכולות לקרות ולא בגין כל קלקול במזגן והשבתתו בעקבות כך יש לפסוק פיצוי לשוכרים, אולם על המשכיר מוטלת חובה לטפל בתקלה ולתקנה בזמן סביר. אני מאמין לנתבע ולעד מטעמו, מר אשר דרעי, כי ב - 8/7/12 הותקנו בדירה מזגנים חדשים וכי כעבור 5 ימים נוספים בוצע חיבור לחשמל. היינו התקלה טופלה ותוקנה סופית ב - 13/7/12 או בסמוך לכך, שזה כ - 20 יום לאחר שהנתבע דיווח על התקלה במזגן המרכזי (דווח לו על כך ב - 24/6/12, כפי שציין בסעיף 4 דלעיל). אני סבור שמשך זמן של 20 יום, בשיא הקיץ, הוא משך זמן בלתי סביר. אני מאמין לתובעים שעד לתיקון התקלה הם סבלו מהחום. לכן הם זכאים לפיצוי בגין כך, אותו אני מעריך בסכום של 2,000 ₪ נכון להיום. ב. אשר לתיקון המרפסת - אין חולקין שהיה צורך בביצוע עבודות תיקון במרפסת, לרבות איטומה מחדש, כדי למנוע נזילת מים מהמרפסת של הדירה לדירת השכנים שבקומה מתחת לדירת הנתבע ועל כך אין להלין עם הנתבע, שלא הוכח כי היתה לו שליטה על משך התמשכות עבודות השיפוץ. יחד עם זאת, ברור שבמהלך ביצוע עבודות השיפוץ - ובעניין זה אני מקבל את גרסת התובעים לפיה זה נמשך כ - 4 חודשים, עד לעזיבתם את הדירה - הם לא יכלו להשתמש במרפסת ולהינות ממנה ואף נאלצו לסגור את החלונות הפונים למרפסת. אמנם אינני סבור שהתובעים זכאים לפיצוי בגין סבל ו/או עוגמת נפש - כאן גם המקום לציין שהיתה להם אפשרות לפנות את הדירה באופן מיידי, בהסכמת הנתבע - אולם יחד עם זאת אני סבור שלמשך תקופה זו זכאים התובעים להפחתת שכר הדירה, שעמד על 5,000 ₪ לחודש, בסכום של 1,500 ₪ לחודש ובסך הכל 6,000 ₪ (1,500X4). 7. מהאמור בסעיף 6 דלעיל עולה כי על הנתבע לשלם לתובעים סכום כולל של 8,000 ₪. מסכום זה יש לקזז את חובות התובעים שאינם שנויים במחלוקת בגין הארנונה בסך 6,104 ₪ וחשבונות החשמל ל - 4 חודשי שכירות האחרונים, בסך 4,066 ₪, שלא שולמו. מאחר שחובותיהם הלא מוכחשים הנ"ל של התובעים עולים על סכום הפיצוי לו הם זכאים, התוצאה היא שבמסגרת תיק זה אין לפסוק לתובעים סכום כל שהוא ואני קובע כי הם נותרו חייבים לנתבע סך של 2,170 ₪ (יתרת חובות הארנונה והחשמל). גם אין מקום לפסוק סכום זה לנתבע, שכן, כאמור, הוא לא טרח להגיש תביעה שכנגד. למניעת ספקות הנני להבהיר כי לגבי הנזקים שגרמו התובעים לדירה - אם אמנם גרמו - ולגבי יתרת החובות - אם ישנם כאלה - פתוחה הדרך בפני הנתבע להגיש תביעה נפרדת נגד התובעים. בנסיבות העניין ולאור התוצאה אינני מחייב איש מהצדדים בהוצאות. כל צד יישא בהוצאותיו. מזגןשכירות