נזק נגרם כתוצאה מעלייה של תעלה רחבה ועמוקה לרוחב הכביש

"הנזק נגרם כתוצאה מעלייה של תעלה רחבה ועמוקה אשר נחרצה לרוחב הכביש וחצתה אותו מקצה אחד לקצהו השני. התעלה נחרצה ככל הנראה במסגרת עבודות שבוצעו לפיתוח שכונה 12 ו/או תיקונים בכביש". על מנת לתמוך בתביעתה צירפה התובעת תמונה, שהינה מסמך מ/1, ובו ניתן לראות כי התעלה מכוסה. לטענתה של התובעת, לאחר שרכבה נכנס לתוך התעלה האמורה ולאחר שנכנס מבלי שהיה שם שילוט האוסר כניסה למקום, בחרו מי מעובדי הנתבעים לכסות את התעלה האמורה והיא צילמה אותה ברגע של אמת. עוד הסבירה התובעת, כי מהירות נסיעתה לא היתה גבוהה וכי רכבה פונה ע"י גרר מהמקום. התובעת הסבירה, כי פנתה לשמאי אבגי יעקב בסמיכות לזמן האירוע וכי הרכב נבדק עוד ב- 19.6.12 ואולם עקב טעות הוצאה חוות הדעת בפועל ב- 1.3.13. אין חולק, כי החלפת האביזרים ברכב נעשתה על פי הנחיות השמאי. לגופו של נזק טוענת התובעת, כי נאלצה להחליף שני צמיגים. מדובר בצמיגי מישלין בעלות של 5,625 ₪ ומאחר והיה צריך להחליף גם את הג'אנטים באותם צמיגים, הוחלפו בפועל 4 ג'אנטים, וזאת כשמדובר בג'אנטים תחליפיים ולא מקוריים בעלות של 6,000 ₪. כאן המקום לומר כי מדובר ברכב מרצדס, שמן הסתם העלויות ביחס אליו גבוהות הרבה יותר. התובעת תבעה למעשה שני גופים: האחד, את החברה לפיתוח קיסריה והאחר, את מועצה מקומית חוף כרמל, תוך הסבר שאין ביכולתה לדעת מי הגורם אשר אחראי לפצות אותה בגין נזקיה. חב' לפיתוח קיסריה הגישה הודעת צד ג' נגד תען עבודות עפר אשר מבוטחת ע"י איילון חב' לביטוח בע"מ. לאחר שהוברר שלמעשה הקבלן המבצע שהיה אחראי על ביצוע העבודות במקום הינו תען עבודות עפר, הוספתי את תען עבודות עפר ואת איילון כנתבעות נוספות בתיק זה וזאת במעמד הישיבה מיום 31.12.13. עמדת תען עבודות עפר היתה, כי דין התביעה להידחות. הנ"ל הכחישו כי היתה תעלה באותו כביש וטענו כי היה שילוט מסודר המורה כי מבוצעות עבודות בכביש, שילוט שהתובעת התעלמה ממנו מכל וכל. עוד הוסבר, כי ישנם הפרשים בין הכביש לבין המקום של ביצוע העבודות. הפרשים שאם נוסעים במהירות סבירה וראוייה אין כל בעיה לעבור את מקום ביצוע העבודות ולכן גם הכביש לא נסגר ואפשרו נסיעה של רכבים במקום. נציג חב' הביטוח טען, כי כפי הנראה התובעת נהגה במהירות גבוהה מאוד של מעל 80,90 קמ"ש ולכן רכבה פשוט נפל בין ההפרשים שבין הכביש ובין מקום ביצוע העבודה ומכאן נזק שנגרם לה, אם בכלל, ועל כן דין התביעה להידחות. עוד נטען, כי אין הצדקה לפצות בגין 4 ג'אנטים והתובעת לא עמדה בחובת הקטנת הנזק החלה עליה בהקשר זה. כאן המקום לומר, כי לא התייצב הנציג הרלוונטי שהיה בשטח בעת ביצוע העבודות מטעם חב' תען. לא הוצגו לי ראיות בדמות יומני עבודה, בדמות תמונות או הסכמים מתוכם אוכל ללמוד על השילוט במקום. למעשה, לא הוצגו לי ראיות טובות בכלל שיש בהן כדי לסתור את גירסתה של התובעת. הטענה בנוסף היתה שחבות הנתבעת מס' 2, מ.א. חוף כרמל, היא על רקע העובדה שהנ"ל עמדה על כך שהכביש יהיה פתוח וסירבה לסגור את המקום ולכן אחריותה. לאחר שמיעת הצדדים ובדיקת הראיות אני נותן את פסיקתי: דין התביעה להתקבל אך בקיזוז רשלנות תורמת, כפי שיוסבר בהמשך. התובעת נתנה גירסה אמינה וסבירה ומכל מקום, גירסתה לא נסתרה בראיות ע"י הצדדים האחרים שלמעשה לא הביאו שום נציג רלוונטי או שום ראייה או תמונה שמתוכה אוכל ללמוד שתביעתה של התובעת אינה מוצדקת. אני נותן אמון בעמדתה של התובעת, כי היתה אכן תעלה רחבה ועמוקה, אשר כוסתה בהמשך ואשר לא היה מספיק או בכלל שילוט המזהיר מפניה. עם זאת, מדובר בשעה 10:00 בבוקר ולהערכתי, אם התובעת היתה נוהגת בזהירות גדולה יותר, במיוחד כשהיא רואה שמבצעים עבודות במקום ויש אפילו על פי התמונה שהיא עצמה צירפה מעין עמודים בצבע אדום המזהירים מביצוע עבודות, אם כי אינם מספקים, ייתכן והיתה מקטינה את נזקה או אפילו מונעת אותו. אני לא מאמין שהתובעת נהגה במהירות נמוכה כל כך כפי שהיא העידה עליה ואני סבור שמהירות נסיעה גבוהה ממה שהיא מציינת תרמה לקרות הנזק. אני מעריך את רשלנותה התורמת ב- 20%. סכום זה יקוזז מכל סכום שייפסק לתובעת. לגבי חוו"ד שמאית - התובעת הוכיחה כי נזקה נבדק ע"י שמאי במעמד התאונה ולא בשלב מאוחר יותר, כפי שניתן היה לסבור כאשר עיינתי בחוות הדעת שהינו מ- 1.3.13, וזאת לאור עמוד 5 בחוות דעת השמאי המציין, כי ראה את הנזק בקיסריה ב- 19.6.12. לא הוגשה חוות דעת שמאית נגדית. לא התבקש ע"י מי מהצדדים לחקור את השמאי או לסתור את טענותיו לגבי החלפת 4 הג'אנטים, אשר כזכור מדובר בסט אחד והיה צריך להחליף את ארבעתם על מנת שמדובר יהיה בסט אחד, כאשר הסט הינו חליפי ולא מקורי, מה שבוודאי הקטין את הנזק. אשר על כן, דין חוות הדעת להתקבל ואני פוסק לתובעת את סך נזקה על פי חוות הדעת באופן הבא: סך של 14,413 ₪ בגין תיקון הנזקים על פי חשבונית. עלות חוות דעת שמאי 1,462 ₪. הוצאות 700 ₪. מסכום זה בשיעור של 16,575 ₪ יש להפחית 20% רשלנות תורמת, דהיינו סך של 3,315 ₪. מדובר אפוא בסכום של 11,098 ₪. סכום זה פחות הוצאות המשפט, אני מורה להוסיף הפרשי הצמדה וריבית מיום החשבונית נשוא כתב התביעה ועד התשלום המלא בפועל. השאלה האחרונה הטעונה הכרעה הינו מי הגורם שיישא בנזקיה של התובעת. לא הגעתי לכלל הכרה כי הנתבעת 2, מ.א. חוף כרמל צריכה לשאת בפיצוי כלשהו של התובעת, אם כי אני מבין את הרציונאל בצירופה כחלק מהנתבעות בתיק זה ולאור מה שהוסבר לי אסתפק בתוצאה האמורה חרף עמדתו הנחרצת של נציג חוף הכרמל, ואדחה את התביעה ללא חיוב בהוצאות משפט. הנתבעים 3 ו- 4 הם אלו שיישאו בפיצויה של התובעת וישלמו לה את הסכום הנפסק תוך 30 יום תוך 30 יום, שאם לא כן יישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כחוק. לאור האמור לעיל, אני דוחה את התביעה כנגד הנתבעת 1 ואת ההודעה לצדדים השלישיים. כביש