תביעה בגין בניית מדפים

תביעה בגין בניית מדפים 1. א. א) התובע נפגש עם נציג הנתבעת על מנת לתכנן בניית מדפים ואבזור בחנותו ובמהלך מספר פגישות, הסביר לנציג הנתבעת, שיש בדעתו להחליף את כל המדפים בחנותו. התובע הדגיש, שהמדפים צריכים להיות חזקים ויציבים היות ומדובר במוצרים כבדים שמשקלם בין 50- 70 ק"ג. בפגישות אלו, הודיעו נציגי הנתבעת, שהמדפים יכולים להחזיק עד 150 ק"ג ולכן, לאור הבטחות נציגי הנתבעת ביצע התובע ביום 3.2.13 הזמנת מדפים עם לוחות שיהיו מקובעים לקיר ומדפים אלו סופקו ביום 11.2.13. ב) לאחר קבלת המדפים, החל התובע להרכיבם ולצורך כך הזמין שני מתקינים, אך לאחר שעות של עבודה, ראה התובע, שהמדפים נטו עם שיפוע חד כלפי מטה ולא הייתה אפשרות להניח עליהם את המוצרים. בעקבות כך, התקשר התובע למחרת בבוקר אל מנהל הנתבעת מר ארז קוסטיקה (להלן:"ארז") והתובע הסביר את הבעיה. התובע לא הסתפק בשיחה זו, אלא שלח גם את בנו מר מאור כרמי (להלן:"מאור") לדבר עם ארז בקשר למדפים הנוטים כלפי מטה ובאותה שיחה אף קנה התובע מהנתבעת חיזוקים נוספים בעלות של 900 ₪. ג) לאחר הביקור הנ"ל ולאחר רכישת החיזוקים הנ"ל, שוב הזמין התובע שני בעלי מקצוע על מנת להרכיב התומכים, אך המצב לא השתנה. בעקבות כך, שוב יצר התובע קשר עם ארז ובהמשך לכך, הגיע ארז יחד עם בנו לחנות התובע וסוכם, שארז ישלח מתקין משלו אשר יסדר את המדפים בצורה שתפתור את הבעיה. ב. א) המתקין מטעם הנתבעת הגיע לחנות, עבד מספר שעות על חיזוק המדפים והגיע למסקנה, שהמדפים אינם מתאימים לשאת את המשקל של המוצרים והמתקין התקשר לארז ואמר לו שהמדפים לא יחזיקו מעמד. בעקבות כך, ניהל התובע שיחה עם ארז והוחלט, שהתובע יחזיר המדפים ולקבל זיכוי - זאת משום שהמדפים לא יציבים, מתנדנדים ונוטים כלפי מטה. ב) כאשר התובע שוב הלין בפני ארז על מצב המדפים, שוב שלח ארז נגר מטעמו לבדוק הטענה והבטיח לחזק את המדפים על מנת שהתובע יוכל להשתמש בה, אך הנגר בדק ואיבחן באופן חד משמעי, שהמדפים אינם תקינים ולא יכולים לשאת את המוצרים ושאין אפשרות לתקנם. 2. התובע סבור, שהוא קיבל מוצרים פגומים שעבורם שילם במיטב כספו ולאור מצב המדפים, כפי שתואר לעיל, היו לתובע גם הפסדים כספיים, שכן נגרם לו נזק במחזור המכירות וגם בהעסקת עובדים ועל כל אלה, מבקש התובע לחייב את הנתבעת לשלם לו הסכומים המפורטים בסעיף 17 לכתב התביעה ומחיבור הסכומים הנתבעים עולה, שהתובע מגיע לסכום של 53,600 ₪, הכולל בחובו: הוצאות עבור פירוק והרכבה סך של 4,600 ₪, משלוחים סך של 1,000 ₪, שעות עבודה של עובדים - כמפורט בסעיף 17 לכתב התביעה- סך של 17,200 ₪, השבת הסכום ששילם בעד המדפים סך של 15,350 ₪, זיכוי בעד המדפים סך של 6,564 ₪, עבור המעמד הכפול סך של 8,886 ₪, אך משום מה נקב התובע בסוף תביעתו סכום תביעה של 33,186 ₪. 3. הנתבעת סבורה, שלא רק שיש לדחות תביעת התובע בשל היותה משוללת יסוד, קנטרנית וטורדנית, אלא שהתובע גרם לנתבעת נזקים בסך של 31,564 ₪ ולשם גביית סכום זה הגישה הנתבעת תביעה שכנגד, כאשר הסכום הנ"ל כולל בחובו: החזר זיכוי בגין החזרת חלק מהמוצרים בסך 6,564 ₪, הנתבעת נאלצה להפסיק עבודות של לקוחות אחרים על מנת לעמוד בלוח הזמנים הדחוף שדרש התובע ולשם כך העסיקה נגרים בשעות עבודה נוספות ועל ידי כך נגרמו לנתבעת הפסדי הכנסה מלקוחות אחרים סך של 20,000 ₪ ובנוסף לכך, תבעה הנתבעת סך של 5,000 ₪ בשל הטרדות, עוגמת נפש שנגרמה מהתנהגות התובע. (התובע, שהוא גם הנתבע שכנגד ייקרא להלן:"התובע" והנתבעת שהינה גם התובעת שכנגד תיקרא להלן: "הנתבעת"). 4. ואלו הם עיקרי טענות הנתבעת, אשר הועלו על ידה בכתב ההגנה ושיש בהם - לדעתה- כדי לדחות את תביעת התובע: א. א) בפעם הראשונה, בה הגיע התובע עם מאור אל מקום עסקה של הנתבעת, התעניין התובע ברכישת מוצרים והנתבעת מסרה לתובע הצעת מחיר ובאותו מועד טרם בוצעה הזמנה בפועל. לאחר כחודש הגיע מאור וביצע ההזמנה ואמר שההזמנה דחופה וביקש שמועד אספקת המוצרים יהיה בתוך שבוע עד שבועיים. לשמע בקשה זו, הסב ארז תשומת לבו של מאור לכך, שבעלי המקצוע שוקדים על הזמנות קודמות וכי יהיה קשה לעמוד בלוח הזמנים שנדרש, אך מאחר והתובע ומאור עמדו בתוקף על דחיפות ביצוע ההזמנה, החליטו נציגי הנתבעת לרצות את התובע ואת מאור, הפסיקו ביצוע הזמנות קודמות של לקוחות אחרים והחלו בביצוע עבודות המוזמנות על ידי התובע ומאור. ב) בעת ביצוע ההזמנה, הדגישו נציגי הנתבעת בפני התובע, שהרכבת המוצרים בחנות אינה חלק מההזמנה ועבודה זו נעשית בדרך כלל על ידי בעל מקצוע חיצוני ולכן, הציעו נציגי הנתבעת לרכוש את שירותיו של בעל מקצוע טוב ואמין המוכר לנתבעת, אך התובע לא קיבל המלצה זו ובחר בעלי מקצוע משלו. ב. א) כעבור יומיים, התקשר התובע אל נציגי הנתבעת והודיע, שהמדפים מחליקים מהזווית ולמרות שהעבודה נעשתה על ידי בעלי מקצוע מטעם התובע, הבטיחו נציגי הנתבעת להגיע לחנות על מנת לבדוק אם קיימת בעיה. כאשר הגיע נציג הנתבעת אל חנות התובע, הוא הבחין שהמדפים הורכבו ברשלנות ובחוסר מקצועיות ובכתב ההגנה מתארת הנתבעת את הליקויים שהיו בהרכבה. לאור ממצאי נציג הנתבעת, הסבו תשומת לבו של התובע, שעבודת ההתקנה אינה תקינה והציעו לתובע לסייע לו ולתקן את הטעון תיקון על ידי איש מקצוע מטעם הנתבעת. ב) לאחר, שהתובע הסכים להצעה לשלוח איש מקצוע מטעם הנתבעת, אכן הגיע איש המקצוע, אשר הבחין, שההרכבה לא נעשתה כיאות והחליף את הזווית, הוסיף חיזוקים תוך יישור זווית ההתקנה ולמרות טיפול זה, סרב התובע לקבל את עבודתו של איש המקצוע מטעם הנתבעת בטענה, שהוא יבקש להחזיר את הפלטות - זאת למרות שהם כבר חוברו בחנות התובע, אך בכל זאת ולפנים משורת הדין, החליט נציג הנתבעת להיענות לבקשת התובע להשבת הפלטות, המדפים והזוויות בשלמותם ולזכות את התובע בגין החזרות אלו. למחרת סיכום זה, שלח התובע את המוצרים הנ"ל אל מקום עסקה של הנתבעת, אך התברר שהפלטות היו שבורות ומרוסקות והזוויות מלוכלכות ושרוטות ובכל זאת, החליטה הנתבעת לזכות את התובע בגין מוצרים אלה בסך של 6,564 ₪. ג) לאחר ביצוע הזיכוי הנ"ל, התקשר התובע אל נציג הנתבעת והודיע, שהוא גם לא מעוניין במתקן האמצעי שהורכב בחנותו והתובע התעניין במערכות תצוגה מפח והנתבעת נתנה לתובע הצעת מחיר זולה למדפי הפח, אך הנתבעת נתקלה בסירובו של התובע, שכן התובע ביקש לקבל הפלטות הנ"ל במחיר הזיכוי ולזה לא הסכימה הנתבעת בשל הפרשי העלויות. לאור תגובה זו של נציג הנתבעת, הודיע התובע שיש ברצונו להחזיר גם את מדפי האמצע שנבנו בקפידה בהזמנה מיוחדת על פי מידות החנות ובצבע מיוחד עבור התובע ולכן, הודיע נציג הנתבעת לתובע, שמוצרים אלה נעשו במיוחד עבורו בלוח הזמנים שדרש התובע ולכן לא ניתן להחזירם. ד) בהמשך לכך, התקשר התובע אל נציגי הנתבעת ודרש לזכותו גם על שאר המתקנים ואם לא ייעשה כן, הוא יזרוק את הסחורה מול החנות. הנתבעת לא נענתה לדרישות התובע. 5. א. בכתב התביעה שכנגד, אשר הוגש על ידי הנתבעת כנגד התובע, חוזרת הנתבעת על העובדות שהובאו בכתב ההגנה ומוסיפה את הנזקים אשר נגרמו לנתבעת, את סכומי הנזקים - כאמור לעיל- והנזקים הנטענים מהווים העילה להגשת התביעה שכנגד. ב. התובע לא הגיש כתב הגנה לתביעה שכנגד וטען בבית המשפט, שאין לו צורך להגיש כתב הגנה, משום, שהוא כלקוח קיבל מוצר פגום ולכן, מה יש לו להגיש כתב הגנה. מכל מקום, בית המשפט שמע את טענת התובע והיות והעובדות הועלו על ידי התובע בכתב התביעה מטעמו, הרי שניתן לראות - לפחות בחלק מהעובדות הנ"ל- כטענות הגנה כנגד התביעה הנגדית. 6. העובדות אשר הועלו על ידי התובע ועל ידי הנתבעת פורטו לעיל בהרחבה, על מנת להדגיש את השאלות השנויות במחלוקת בין הצדדים. לאחר שעיינתי בטענות אשר הועלו בכתבי הטענות, בעדויות בבית המשפט ובכל חומר הראיות, אני קובע, שאין מחלוקת בין הצדדים, בדבר אופן ההתקשרות בין הצדדים, אין מחלוקת בדבר מהות ההזמנה של המוצרים ואין גם מחלוקת על הסכום ששילם התובע בעד הזמנת המוצרים. המחלוקת העיקרית בין הצדדים - מחלוקת הצריכה הכרעה במשפט זה היא- האם התובע אכן קיבל מוצרים פגומים עד כי יש מקום לחייב הנתבעת להשיב לתובע הסכום ששילם בעדם, או שמא נבע הפגם או הליקוי על ידי גורם אחר, שאינו קשור ואינו תלוי בעבודות הנתבעת. לאחר שבחנתי היטב את חומר הראיות ולאחר שבחנתי את טענות הצדדים ואת השאלה השנויה במחלוקת, אני מחליט שיש לדחות הן את תביעתו של התובע והן את התביעה שכנגד - זאת מהנימוקים הבאים: א. א) התובע העיד בבית המשפט, כי רכש מוצר, שילם עליו את הסכום הנדרש וטענה זו נכונה היא, שכן התובע שילם עבור מוצרים הרשומים בהזמנה אותה צרף לכתב התביעה, אך התובע לא הוכיח פגם כלשהו במוצרים שרכש. (ראה דברי התובע בעמ' 1 לפ',ש' 17- 18). ב) התובע אישר, הן בכתב התביעה והן בעדותו בבית המשפט, שאותם מוצרים אשר רכש מהנתבעת הותקנו בחנותו על ידי בעלי מקצוע מטעמו ולכן גם אם לאחר שעות של עבודה, ראה התובע כי המדפים נוטים עם שיפוע חד כלפי מטה - לא הוכיח התובע, שתוצאה זו של מדפים נוטים נבעה מפגם במוצר ולא מפגם בעבודת אנשי המקצוע שנבחרו על ידי התובע. (ראה סעיף 6 לכתב התביעה). ב. א) טענות התובע כלפי הנתבעת בכל הקשור בטיב המוצר, היא טענה שלא הוכחה כלל, שכן אם רצה התובע להוכיח טיב המוצר או להוכיח שהמדפים נטו בשיפוע כתוצאה מפגם במוצר, היה על התובע להגיש לבית המשפט חוות דעת מקצועית - בין חוות דעת שניתנה על ידי בעלי המקצוע שעבדו מטעמו ובין אם חוות דעת מומחה. בהיעדר חוות דעת כזאת - הרי שהטענה נותרה בגדר טענה בלבד, טענה בלתי מוכחת. ב) הנתבעת, באמצעות ארז והגב' מלכה קוסטיקה, טענו שהמוצרים שסופקו היו ללא פגם וכי ההתקנה לא הייתה מקצועית (ראה גם דברי גב' קוסטיקה בעמ' 3 לפ',ש' 28- 31), לכן, היה על התובע לסתור טענה זו ולהוכיח, שהפגם הוא במדפים ושבשל פגם זה יצאו המדפים בשיפוע. תובע המגיש תביעה לבית המשפט ומבקש לחייב הנתבע בסכום מסוים על טענות מסוימות, הרי שתובע כזה הינו בבחינת המוציא מחברו ולכן, לא יכול התובע להסתפק בטענה בלבד, אלא על התובע להוכיח העובדות ואת הסעד הנתבע על ידו. על תובע להוכיח את טענותיו, במיוחד כאשר הטענות המועלות על ידו הן טענות הנוגעות לעניין שבמקצועיות או במומחיות. ג. א) גם טענתו של התובע, על כי כל עבודות ההרכבה והתיקון גרמו נזק במחזור המכירות והן בהעסקת העובדים בחנות - גם היא טענה סתמית בלתי מוכחת, שכן התובע כלל לא הוכיח נזק כלשהו במחזור המכירות או הפחתה בהכנסותיו, מה עוד שאותה הרכבה של המדפים ותיקונם בוצעו על ידי בעלי מקצוע מטעם התובע ולנתבעת לא הייתה כל מעורבות בהתקנה הראשונית של המדפים. (ראה סעיף 12 לכתב התביעה). ב) זאת ועוד, התובע תובע עבור שעות עבודה של עובדים שעבדו מטעמו וגרימת נזק בקופתו עבור 9 ימי עבודה בסך של 17,200 ₪, מבלי להוכיח ולו לכאורה את הפסדיו אלה. אין גם כל הסבר, במה עבדו עובדים אלה, שכתוצאה מכך נגרם לתובע נזק בקופה ואם עובדים אלה עבדו בהתקנה או בתיקון המדפים - מדוע יש לתבוע סכום זה מהנתבעת, כאשר היא עצמה לא הייתה מעורבת בבחירת העובדים ולא בעבודתם. (ראה בסעיף 17 לכתב התביעה). ד. א) ביום הדיון, הסתפק התובע במצלמת המכשיר הסלולארי על מנת להראות לבית המשפט כיצד המדפים מתנדנדים, אך מתמונות אלו לא ניתן לקבוע מאומה לגבי נזקים שנגרמו לתובע וגם לא ניתן לקבוע מאומה לגבי אחריותה של הנתבעת בנדון. (ראה בעמ' 2 לפ',ש' 16). לא תמונות במכשיר הפלאפון היה על התובע להמציא לבית המשפט, אלא חוות דעת מקצועית המוכיחה, שהפגם במוצר הוא זה אשר גרם לאותה תופעה במדפים, כפי שמתאר התובע. ב) כפי שעולה מטענות התובע, לא התעלמה הנתבעת מפניותיו, אלא למרות שנציג מטעמה לא הרכיב בפועל את המדפים, בכל זאת הגיע ארז בעצמו עם בנו לבדוק את טענות התובע וארז מצא, שההרכבה בוצעה באופן גרוע ביותר. (ראה בעמ' 3 לפ',ש' 2- 5). זאת ועוד, כפי שעולה מטענות הנתבעת - טענה אותה אישר התובע- שנציגי הנתבעת התחשבו בתובע ואף הסכימו לקבל חזרה חלק מהמוצרים ואף ליתן לו זיכוי בסך של 6,564 ₪. (ראה עדותו של ארז ושל גב' קוסטיקה בעמ' 3 לפ', ש' 11- 15 ועמ' 4 לפ',ש' 3- 4). ה. מהנימוקים שפורטו לעיל עולה, שהתובע לא הוכיח טענותיו בדבר פגם במוצר שסופק על ידי הנתבעת ולא סתר את טענות הנתבעת על ידי חוות דעת מקצועית, שהמוצרים היו תקינים ובעלי איכות גבוהה - כפי שטענה הנתבעת. לא רק שהתובע לא הגיש חוות דעת, אלא גם לא דאג להביא עד כלשהו מטעמו, אשר הרכיב את המדפים על סיבת היות המדפים בשיפוע. לכן, לאור האמור לעיל, אני מחליט לדחות את תביעת התובע. 7. באשר לתביעה הנגדית, גם תביעה זו דינה להידחות - זאת לאור הנימוקים שיפורטו להלן: א. למעשה, הנתבעת תובעת ביטול הזיכוי, תוך חיוב התובע להשיב להם את סכום הזיכוי בסך של 6,564 ₪. לא מצאתי שיש הסבר משכנע להשבת הסכום, כאשר הנתבעת הסכימה לבצע הזיכוי. גם אם הנתבעת עשתה זאת לפנים משורת הדין, כדבריה, גם אז אין היא יכולה כך סתם לחזור מהסכמתה לזכות את התובע בסכום הנ"ל תמורת החזרת מוצרים. ב. גם דרישת הסכום של 20,000 ₪ על הצורך להעסיק שני נגרים בשעות עבודה נוספות ואשר שולמה להם תוספת שכר, או סכום הנובע מהפסד הכנסה מלקוחות אחרים, אשר חלקם נדחו - טענות אלו הן טענות בלתי מוכחות ונראה לבית המשפט שהנתבעת הגזימה ותבעה סכום זה על מנת שתביעת הנתבעת תהווה משקל נגד כנגד תביעתו של התובע. גם תובע שכנגד חייב להוכיח תביעתו ובמקרה זה, לא הצליחה התובעת שכנגד להוכיח ההפסדים הנתבעים. ג. כמו כן, אין אני נעתר לסכום התביעה בסך 5,000 ₪, שגם הוא נתבע כסכום סתמי המורכב ממספר גורמי נזק בלתי מפורטים, יען כי הנתבעת לא פרטה מה נכלל בסכום זה וכמובן שהנתבעת לא הוכיחה פגיעה במוניטין. ד. לכן, לאור הנימוקים שפורטו לעיל, אני מחליט לדחות את התביעה שכנגד. 8. מהקביעות הנ"ל עולה, שאני דוחה הן את תביעתו של התובע נגד הנתבעת והן את התביעה הנגדית של הנתבעת נגד התובע והיות ושתי התביעות נדחו - אין צו להוצאות וכל צד ישא בהוצאותיו. לכ"א מהצדדים הזכות להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 15 ימים. בניה