תביעה להשבת התמורה בגין רכישת מערכת ישיבה סלונית מעור

תביעת התובע להשבת התמורה בגין רכישת מערכת ישיבה סלונית מעור אשר נרכשה ביום 14/11/2011 מידיי הנתבעת בסניף אשקלון, הכוללת ספה תלת מושבית וספה דו- מושבית. יצוין כי בתמורה שילם התובע סך 9350 ₪, כאשר יתרת התמורה שולמה באמצעות מימוש זיכוי אשר ניתן בידו קודם לכן בגין ריהוט אשר נרכש במועד מוקדם יותר מידיי הנתבעת והושב לידה. 2. עיקר טענותיו של התובע כפי העולה מכתב התביעה, הינן כי בעת אשר סופק הריהוט דלעיל, ביום 15/04/2012, ראה לתדהמתו כי הספה הייתה מעוותת לגמרי ורגליה היו באוויר, כנטען בכתב התביעה, עת נציגי הנתבעת נסרו את רגלה האמצעית בניסיון לייצבה אך ללא הצלחה. בנוסף, מעלה התובע טענה בדבר ירידה של ממש בנפח ריפוד הכריות, בעיקר המושב הימני בספה הדו מושבית וכן, נטען כי חלק מן התפרים בריפוד נפרמו. 3. בהתאם לאמור, בתאריך ה 23/04/2012 הודיע התובע לנציגת הנתבעת כי אינו מעוניין בריהוט ובתגובה התייצב בביתו של התובע נציג הנתבעת ביום 1/05/2012 אשר בחן את מערכת הישיבה, ולא מצא פגמים מהותיים. 4. ביום 19/05/2012, נערכה בדיקה נוספת בביתו של התובע על ידי נציג הנתבעת אשר קבע כי תתכן ירידה בנפח הריפוד ומידת קשיותו עד כדי 10% ואין בכך משום פגם של ממש. 5. לטענת התובע, משנמשכה הירידה בנפח הריפוד הפכה מערכת הישיבה לבלתי ניתנת לשימוש וכך אף לטענתו ביחס למראה הצורני ולפיכך פנה שוב אל הנתבעת ודרש כי תיקח את מערכת הישיבה ותחליפה באחרת. משלא נענתה הנתבעת פנה התובע ביום 07/02/2013 למומחה מטעמו, מר חיים רוף, לצורך מתן חוות דעת מטעמו. חוות הדעת צורפה לכתב התביעה אשר בסיכומה קובע כי במערכת הישיבה נפלו פגמים יסודיים אשר אינם ניתנים בתיקון. 6. מנגד, טוענת הנתבעת בכתב ההגנה מטעמה כי המדובר במערכת ישיבה תקינה העומדת בסטנדרט איכות גבוה בגימור איטלקי מעולה ולטענתה עם תחילה השימוש היום יומי במערכת הישיבה יש לצפות לשינוי של עד 10% במידת קשיות הריפוד והעור, וכי זוהי תופעה שכיחה לכל מערכות הישיבה העשויות עור ואין באמור משום ליקוי יוצא דופן, לא בגין הליך היצור ולא בגין החומרים אשר שמשו בייצור הספות. הנתבעת תמכה את טענותיה בכתב ההגנה בחוות דעת מומחה מטעמה, מר אוז'לבו יצחק אשר בסיכום חוות דעתו הגיע למסקנה כי מערכת הישיבה נשוא התובענה הנה מעור משובח, עבודת הרפדות הנה איכותית ובגימור איטלקי מעולה העומדת בסטנדרטים המקובלים בענף הריהוט. ביחס לדרגת הקושי של הספוגים המשמשים למילוי הכריות ציין בסיכום חוות דעתו כי מקובל הוא כי בעת תחילתו של שימוש במערכת ישיבה חדשה מתקבלת רכות גבוהה יותר במושבים בהם מתקיים שימוש יום יומי, ביחס לאזורי ישיבה בהם השימוש הוא פחות, ובאותה המידה נמתח העור שמעליו בהיותו אלסטי, עת מדובר בתופעה מקובלת ושכיחה בכל סלון עור חדש הנכנס לשימוש יום יומי. מסקנתו של מומחה הנתבעת הנה כי לא נמצאה במערכת הישיבה כל תופעה יוצאת דופן או שאינה סבירה ביחס לשימוש אשר נעשה בה וכי כל הממצאים עליהם מתלונן התובע אין לראות בהם כל פגם יוצא דופן. 7. בעת הדיון שבפניי, ציין נציג הנתבעת כי אף אם יש מקום להניח כי קיים ריפיון מסוים או שקיעה במושבים בהם מרבה התובע לשבת הרי שלטענתו ניתן בעבודת תיקון של מחצית השעה להקשיח את הספוגים במידה הנוחה לתובע, ולפיכך מעלה תמיהה מדוע נדרש התובע להגשת תביעה זו. התובע בדבריו מדגיש את העובדה כי המדובר במערכת ישיבה יקרה וכי אין מקום לליקויים מן הסוג עליהם מתלונן בפני הנתבעת. לדבריו, עיקר השקיעה הנה במושב הימני בספה הדו מושבית ולטענתו הדבר ניכר על נקלה. התובע חוזר על דרישתו לביטול העסקה ועל השבת מלוא כספו. בעדותו של המומחה מטעם התובע הינו מאשר כי קיימת שקיעה בכרית המושב הימני בספה הדו מושבית אשר בעטיה נגרמו כפלים בעור והפנה לתמונות אשר צורפו לחוות דעתו (סומנו ת/1, ת/2, עמוד 4, שורות 10-14 ). בחקירתו הנגדית אישר המומחה מטעם התובע כי בדיקתו נעשתה באמצעות ישיבה על הספה בלבד ולא פתח את הסלון מלמטה כך שבפועל לא בחן את מילוי הספה. (עמוד 5, שורות 5,6). בהמשך חקירתו הנגדית נשאל מומחה התובע על ידי נציג הנתבעת מדוע ציין בחוות דעתו כי נקבע על ידו כי הפגם האמור אינו ניתן לתיקון ולכך השיב כי השקיעה ניתנת לתיקון בתנאי שלא ישבו על הספה יותר מידיי זמן שהיא שוקעת שאז ניגרמים כפלים בעור הספה. בהמשך הדברים אישר מומחה התובע כי השקיעה עצמה בריפוד ניתנת לתיקן. (עמוד 5, שורות 15-26). לשאלת בית המשפט היכן נמצאו תפרים פרומים בריפוד הספה הפנה מומחה התובע לצילומים אשר התקבלו וסומנו ת/3 ו- ת/4 ולשאלת בית המשפט באם פרימה של חוט זה או אחר מהווה פגם מהותי השיב המומחה כי אינו יודע אם מדובר בפגם מהותי וכי השאלה מה יקרה בהמשך השימוש בסלון כאשר כבר כעבור תקופה קצרה נפרמים התפרים (עמוד 6, שורות 5-9). לשאלת בית המשפט האם הומצאו חוטים פרומים אך בשני מקומות כפי שצוין על ידו בחוות הדעת השיב כי במועד בו בחן את מערכת הישיבה נאמר לו על ידי התובע כי היו חוטים פרומים נוספים אשר תוקנו על ידי נציג הנתבעת וציין כי אינו יודע להשיב אם החוטים אשר ניבטים בצילומים ת/3 ו-ת/4 הם אותם חוטים או שמא היו חוטים פרומים נוספים. 8. המומחה מטעם הנתבעת העיד אף הוא בפני בית המשפט וכן מחקר בחקירה נגדית על ידי התובע. בעדותו ציין כי המדובר בתופעה טבעית בכל סלון חדש וכי הוא עצמו משמש איש שירות מטעם הנתבעת, מכיר בשינוי של רכות הספוגים בתחילת השימוש, בין 10%-15% כדבריו, בהמשך דבריו הסביר כי הרצועות התומכות במילוי הינן גמישות ומשקל הגוף נספג בהן וכאשר מתקיים שוני בין מידת השימוש על פני כריות הספות ניתן לצפות אף לשינוי במידת הרכות וכי תופעה זו הנה תופעה טבעית וככל והדבר מהווה מטרד, ניתן להוסיף מילוי נוסף על המילוי הקיים (עמוד 7, שורות 10-16). 9. בהמשך הדברים מציינת אשת התובע אשר נכחה באולם בית המשפט כי נאמר להם שתהיה ירידה של 10% ואולם מדובר בירידה משמעותית יותר לדבריה ולאחר מכן תקנה את עצמה בציינה כי עובדה זו כתובה על גבי תעודת האחריות אשר צורפה למערכת הישיבה וכי הדבר לא נאמר על ידי נציגי הנתבעת באולם התצוגה וכן צוין על ידה כי באולם התצוגה מצב הריהוט היה שונה (עמוד 8, שורות 12-16). לעניין זה מוסיף המומחה מטעם התובע כי יש קושי לאמוד את מידת הריפיון בכריות ולהגדיר האם נופל מ10% או עולה על 10% ואין לכך מידה מדויקת אולם לדבריו, ניתן לראות את הדברים בבירור בעין ולא צריך להיות מומחה בריפוד ובעור לצורך כך. 10. עוד העיד בפני בית המשפט עד נוסף מטעם הנתבעת, טכנאי שביקר בדירת התובע אשר הוזמן לבחינת מצב מערכת הישיבה ולדבריו לא מצא כל בעיה קונקרטית במוצר כאשר נידרש לאיזון הספה על ידי קיצור רגל הספה שהיא אוניברסלית וכך הושג איזון הספה. 11. לאחר ששקלתי את טיעוני הצדדים והמומחים מטעמם סבורני כי יש לדחות את התביעה. ממסקנות חוות דעת המומחה מטעם התובע נטען כי מדובר בעבודת רפדות ברמה נמוכה וכי נמצאה אי אחידות ברכות הישיבה וכי בעקבות איבוד המילוי בכריות הספה נמתח העור ונוצרו כפלים. בנוסף, צוין על ידו כי התפרים בכריות המושב אינם עומדים בעומס שנוצר מישיבה ושימוש רגיל ולכן נפרמים במקומות שונים. לטענתו התופעות האמורות אינן אופייניות לשימוש ביתי במערכת ישיבה כגון זו נשוא התובענה, כל שכן לאחר שימוש כה קצת ומסקנתו היא כי מדבור בפגם יסודי שאינו ניתן לתיקון. 12. כאמור לעיל, הפנה המומחה מטעם התובע את תשומת לב בית המשפט לצילומי מערכת הישיבה אשר הוגשו לתמיכה במסקנות חוות דעתו ואולם מעיון בצילומים האמורים בית המשפט אינו מתרשם כי מדובר בליקויים כה חמורים כפי שנטען בחוות דעת המומחה. בית המשפט עיין בצילומים, ת/1 ו- ת/2, בהם ניתן אמנם להבחין בכפלים בכריות המושבים ואולם לא נמצא כי מדובר בעיוותים כפי שמנסה התובע לטעון. סבירה בעניי טענתו של המומחה מטעם הנתבעת כי יהיה זה אך בלתי נמנע כי ייגרם ריפיון מסוים בעקבות שימוש במערכת הישיבה וכי בהינתן כי מדובר בריפוד עור שהינו חומר גלם טבעי הרי שניתן לצפות כי יחולו שינויים מסוימים על פני העור ובמידת קשיותו. אף מעיון ת/3 ו- ת/4 בהם ביקש התובע להצביע על שני חוטים אשר נפרמו בריפוד הספה, הרי שמעיון בצילומים אלה ניתן להתרשם כי מדובר בחוטים עדינים אשר כפי שהוסבר על ידי נציג הנתבעת מוכנסים פנימה לתוך הריפוד כך שעל פניו, ניתן להבחין בהם מתוך בחינת הצילומים ת/3 ו- ת/4 כי אין המדובר בפגם מהותי כלל וכלל. בנוסף לאמור מקובלת עליי עמדת מומחה הנתבעת כי ככל שבעקבות שימוש כזה או אחר של התובע מתעוררת בו תחושת אי נוחות בגין שקיעה, הרי שניתן הדבר לתיקון וסבירה בעניי עמדת הנתבעת אשר נאותה לעשות כן כפי שהעיד בפני בית המשפט הטכנאי מטעמה. כמו כן מקובלת עליי עמדת מומחה הנתבעת כי אין המדובר במדע מדויק ובנוסף יהיה זה סביר לקבוע כי תחושות נוחות הישיבה של התובע בעת ששהה באולם התצוגה אינה בהכרח זהה לחלוטין לתחושתו לאחר שימוש יום יומי בביתו ולא בהכרח יש לתלות בנתבעת שוני אפשרי בתחושתו כאמור. כפי שצוין לעיל מעיון בתצלומי מערכת הישיבה כפי שהובאו על ידי מומחה התובע לא נמצאו פגמים של ממש במראה ובצורה ובהתאם לא נמצאו עיוותים של ממש כפי שנטען על ידי התובע בכתב התביעה ומשקבעתי כי ככל שנגרם פיחות מסוים במידת קשיות הריפוד בספות הרי שדבר זה הינו ניתן לתיקון ואין בכך כדי לחייב ביטול העסקה והשבת כספו של התובע. בנסיבות האמורות לעיל הנני דוחה את התביעה. התובע יישא בהוצאות הנתבעת בסכום כולל לרבות שכרם של המומחה והעדים מטעמה, בסך 1250 ₪ כאשר סכום זה ישולם לידיי הנתבעת בתוך 30 ימים ממועד פסק הדין שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית החל ממועד פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל. זכות להגשת בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בבאר שבע בתוך 15 ימים ממועד קבלת העתק פסק דין. רהיטים (תביעות)