חובת הקטנת הנזק

ההלכה היא כי הקטנת הנזק כוללת בחובה את החובה לנקוט, להקטנת נזקו של הניזוק, בכל אותם אמצעים שאדם סביר היה נוקט בנסיבות העניין (ראה ע.א. 252/86 יצחק גולדפרב נגד כלל חברה לביטוח בע"מ). עקרון הקטנת הנזק