תביעה בטענת הטעיה בפרסום חבילת נופש באתר אינטרנט

תביעה בטענת התובעים להטעיה בפרסום חבילת נופש באתר האינטרנט של הנתבעת טענות התובעים בחודש אפריל 2012 ראה התובע באתר האינטרנט של הנתבעת מודעה בה פרסמה הנתבעת חבילת נופש לשלושה לילות במלון חמישה כוכבים באנטליה בשם "מדר רסורט" (להלן: "המלון"). התובע התקשר לנתבעת על מנת לברר פרטים על המלון והפקידה אשר השיבה לשאלות התובע לא גילתה ולו ברמז כי המלון אינו ממוקם בעיר אנטליה. התובע ביצע הזמנה של חבילת הנופש. בנמל התעופה של אנטליה התברר כי נציג הנתבעת, אשר קיבל את פניהם של נוסעים רבים מישראל, לא ציפה לקבוצת נוסעים העתידה להתאכסן במלון "מדר". אז נודע לתובע כי המלון אינו נמצא באנטליה כי אם בעיירה בשם קמר. נציג הנתבעת ארגן לקבוצת הנוסעים השוכנים במלון הסעה נפרדת למלון מדר. לאחר שהגיעו התובעים למלון, גילו כי העירה קמר מרוחקת מאנטליה מרחק של יותר משעת נסיעה באוטובוס וכי מלון מדר נמצא בפאתי העיירה מנותק מקווי האוטובוס התדירים. לטענת התובעים, הדבר שיבש את חופשתם באופן יסודי. כך, נאלצו התובעים לבזבז מדי יום מספר שעות בגין נסיעות, בחיפוש הקווים המתאימים, איתור תחנות והמתנה לאוטובוס וכן בבירור בנוגע לדרכים הנאותות לנסיעה. פקידי המלון אף לא יכלו לסייע לתובעים במתן פרטים על אתרים באנטליה. בשל כך, לא הספיקו התובעים לראות את המקומות בהם ביקשו לבקר, קיצרו את הביקורים ונאלצו לוותר על ארוחת הצהרים במלון עבורה שילמו. התובעים טוענים כי נגרמה להם עגמת נפש מרובה. אילן היו התובעים יודעים כי המלון אינו נמצא בעיר אנטליה וכי המלון במקום מבודד ומרוחק, לא היו מזמינים את חבילת הנופש. עוד מציינים התובעים, כי במהלך שהותם בחו"ל ניסו ליצור קשר עם נציגת הנתבעת, אך לא היה מענה. התובעים טוענים כי הנתבעת הטעתה אותם והסתירה מהם פרט מהותי בעסקה ועל כן יש להורות על ביטול העסקה והשבת ההוצאות שנגרמו לתובעים בסכום של 4,367 ₪. הוצאות אלה כווללות: סך של 3,415 ₪ ששילמו התובעים עבור חבילת הנופש; סך של 377 ששולם עבור ביטוח בריאות; סך של 375 ₪ הוצאות נסיעה לנתב"ג ובחזרה וסך של 200 ₪ ששולם עבור נסיעות בין הערים. טענות הנתבעת הנתבעת טוענת כי המלון ממוקם בעיר קמר הנמצאת בחבל מחוז אנטליה וכי כתובתו של המלון צוינה במפורש באתר האינטרנט של הנתבעת, שם גם הוצגה מפה עליה מסומן מיקומו המדויק של המלון. מתחת לשם המלון באתר הנתבעת הופיעו קישורים המתייחסים למלון ובהם קישור בו מוצג מיקומו המדויק של המלון במפה. מכאן שהתובעים ידעו כי מדובר במלון הנמצא בעיר קמר במחוז אנטליה ולא בעיר אנטליה. לטענתה, אם חלה טעות במקום המלון הרי מדובר בטעות של התובעים בלבד, אשר לא בדקו את כתובתו המדויקת של המלון ומיקומו שהוצגו בצורה ברורה במפה אליה הופנו, כפי שמצופה מגולש סביר לעשות. הנתבעת טוענת כי לא הציגה את המלון כממוקם בעיר אנטליה ועל כן לא הוצג לתובעים מצג שווא באשר למיקום המלון. משלא בדקו התובעים את המידע על המלון, אשר הופיע באתר האינטרנט של הנתבעת, הרי שהם אחראים ברשלנותם להיווצרות נזקיהם. עוד טוענת הנתבעת, כי מתמליל השיחה הטלפונית בה הזמין התובע את המלון, עולה כי התובע לא ביקש לברר פרטים על המלון, לרבות מיקומו, אלא ביקש לברר את עניין מספר הלילות ואישר את פרטי ההזמנה מרצונו החופשי. התובעים בחרו את המלון בכוחות עצמם ללא התערבות או לחץ מצד מי מנציגי הנתבעת, מתוך רשימת בתי מלון שהיו כלולים בחבילות הנופש לאנטליה. הנתבעת מוסיפה וטוענת כי התובעים לא פעלו להקטנת נזקיהם משלא פנו אליה בזמן אמת ואף סכום הפיצוי הנדרש חורג מכל אמת מידה סבירה, שכן התובעים דורשים פיצוי בגובה של פי 1.3 משווי עלות חבילת הנופש אותה מימשו עד תום. דיון והכרעה למעשה השאלה הטעונה הכרעה היא האם במסגרת המודעה שפרסמה הנתבעת באתר האינטרנט של הנתבעת ישנה הטעייה או מצג שווא לפיו המלון בו בחרו התובעים להתארח ממוקם בעיר אנטליה. מעיון בדפי אתר האינטרנט של הנתבעת,אשר צורפו לכתב ההגנה,עולה כי חבילת הנופש בה בחרו התובעים מצויה תחת רשימת חבילות נופש באנטליה. יחד עם זאת, בחבילת הנופש אותה בחרו התובעים, מופיעות במפורש בצד שם המלון המילים" קמר, אנטליה". אף התובע לא הכחיש זאת בעדותו, אך טען כי סבר כי מדובר בשכונה בעיר אנטליה. עוד יצוין, כי בצד שם המלון מופיע קישור ל"מידע על המלון". לחיצה על קישור זה מובילה לדף מידע בו מצוין מפורשות כי המלון נמצא בעיירה קמר וכי עיירה זו מרוחקת 42 קילומטרים ממרכז העיר אנטליה. כן מופיע קישור למפה ממנה ניתן ללמוד היכן ממוקם המלון. התובע ציין בעדותו כי לא לחץ על הקישור "מידע על המלון" כי סבר שאין בכך צורך, שכן היה ברור לו מאליו כי הואיל ומצוין באתר כי המלון נמצא באנטליה, הרי שהוא ממוקם במרכז העיר. אין בידי לקבל טענה זו. כפי שהבהירה הנתבעת, המלון ממוקם בעיירה קמר שבחבל הארץ אנטליה ועל כן בצד שם המלון במודעה מצויינות המילים "קמר, אנטליה". אני סבורה כי אדם סביר הרואה מודעה זו אינו יכול להסיק ממנה בוודאות כי המלון ממוקם בעיר אנטליה וציון שם העיירה קמר בצד שם המלון צריכה לפחות להוביל אותו לערוך בדיקה היכן ממוקם בדיוק המלון. זאת ניתן לעשות באמצעות לחיצה על קישור "מידע על המלון", אשר ממנו ניתן היה ללמוד בוודאות כי המלון אינו ממוקם במרכז העיר אנטליה. התובעים לא בדקו את המידע המופיע באתר הנתבעת בנוגע למלון ובכלל זה את מיקומו המדויק של המלון ואילו היו עושים כן, היתה נחסכת מהם כל עגמת הנפש. יתר על כן, אף בשיחה שניהל התובע עם נציגת הנתבעת לא שאל התובע ולו שאלה אחת בנוגע למלון, לרבות מיקומו. סביר להניח שאילו היה עושה כן, היה מובהר לו כי המלון נמצא בעירה קמר שבחבל אנטליה וכי המלון מרוחק ממרכז העיר. לאור האמור, אני קובעת כי לא היה מצג או הטעיה מטעם הנתבעת כי המלון ממוקם בעיר אנטליה. במודעה צויין במפורש כי המלון נמצא בעיר קמר ועל כן היה על התובעים לוודא היכן בדיוק ממוקם המלון ומה המרחק של המלון מהעיר אנטליה. זאת היו יכולים לעשות באמצעות לחיצה על הקישור "מידע על המלון" או לכל הפחות לשאול את נציגת התובעת אודות מיקומו של המלון. לפיכך, אני דוחה את התביעה. בנסיבות העניין, אין צו להוצאות. מחשבים ואינטרנטנופשסוכני נסיעות (תביעות)הטעיהפרסוםפרסום מטעהדיני אינטרנט