תוך כדי נסיעה במעגל, רכב נכנס למעגל התנועה, מבלי ליתן זכות קדימה

גרסת התובע תוך כדי נסיעתו במעגל, רכב נכנס למעגל התנועה, מבלי ליתן זכות קדימה ופגע בצדו הימני של הקטנוע. בשל הפגיעה נפל הקטנוע על הכביש. גרסת הנתבעות לאופן התרחשות התאונה היא שונה. לגרסתן, בשעה שרכב הנתבעות נסע במעגל התנועה, הגיח לפתע רכב התובע אל תוך המעגל במהירות, מבלי לציית לתמרור האט ותן זכות קדימה והתנגש ברכב הנתבעות. הנתבעות מציינות כי התובע הודה בטופס ההודעה מטעמו לחברת כי התאונה אירעה בסמוך להשתלבותו בכיכר. עוד טוענות הנתבעות, כי מתמונות נזק השמאי לא הוכח כי ניזוק בולם ימני קדמי בעלות של 6,462 ₪ וכי גם אם ניזוק הבולם, הרי שניתן להרכיב בקטנוע בולם ימני משומש בעלות של 3,231 ₪ בלבד ומכאן שנזקו הישיר של התובע עומד על סך של 15,135 ₪. יצוין, כי הנתבעות הגישו חוות דעת נגדית של שמאי מטעמן אשר בדק את הקטנוע והעריך את סכום הנזק הישיר בסך של 15,135 ₪, וזאת בהשוואה לשמאי מטעם התובע אשר העריך את נזקי הקטנוע בסכום של 18,366 ₪. דיון והכרעה העידו בפני התובע, הנתבעת 1 והשמאי מטעם הנתבעות. התובע העיד כי כי נכנס למעגל תנועה במעלה אדומים וכאשר היה במעגל התנועה, רכב הנתבעות אשר הגיע מחוץ למעגל נכנס למעגל, מבלי ליתן לו זכות קדימה . התובע עמד על גרסתו כי נכנס ראשון למעגל התנועה וכי רכב הנתבעות נכנס למעגל התנועה רק לאחר שהתובע היה במעגל. עוד העיד התובע כי נסע במהירות שבין 20 ל-40 קמ"ש. מנגד, העידה הנתבעת 1 כי נכנסה למעגל התנועה כאשר המעגל היה פנוי ולפתע הגיע הקטנוע ופגע בצדו השמאלי קדמי של רכבה. לטענת הנתבעת 1, התובע נסע במהירות מופרזת ועל כן הספיק לעבור כברת דרך גדולה לאחר שנכנסה למעגל התנועה ופגע ברכבה. לאחר ששמעתי את עדויות הצדדים הגעתי למסקנה כי יש להעדיף את גרסת התובע על פני גרסת הנתבעת 1 באשר לאופן התרחשות התאונה. ראשית, יצוין, כי התובע הגיש דו"ח בוחן תנועה של משטרת ישראל (ת/1), אשר הגיע למקום האירוע לאחר התאונה. בוחן התנועה קבע כי על-פי הממצאים בזירת האירוע ובהם מיקומי כלי הרכב, מיקומי הנזקים ומדידת המרחקים אשר עברו כלי הרכב מכניסתם למעגל התנועה ועד למקום ההתנגשות, ישנה סבירות גבוהה כי הקטנוע היה בתוך מעגל התנועה ובשדה הראייה של רכב הנתבעות, טרם כניסת רכב הנתבעות למעגל התנועה. עוד קבע בוחן התנועה, כי ההתנגשות בין כלי הרכב היתה כאשר שני כלי הרכב נסעו במהירות נמוכה וזאת לאור הנזקים ומיקומי כלי הרכב לאחר התאונה. כן קבע הבוחן כי גרסת הנתבעת 1 כי הקטנוע הוא שפגע ברכבה וכי הגיע מאחורי רכבה, נסתרת לאור מיקומי הנזקים בכלי הרכב וכיוונם. לאור האמור, מסקנת בוחן התנועה היתה כי התאונה התרחשה באשמת הנתבעת 1 בשל אי ציות לתמרורים וחוסר זהירות. קביעותיו של בוחן התנועה ומסקנתו, הנסמכת על מיקומי כלי הרכב לאחר התאונה ומיקומי הנזקים ואשר ניתנה על יסוד העדות שגבה במקום, תומכת ומאששת את גרסת התובע כי היה במעגל התנועה ונסע במהירות שאינה גבוהה ואז היע רכב הנתבעות נכנס למעגל התנועה, מבלי שציית לתמרור האט ותן זכות קדימה ופגע בקטנוע בצדו הימני. עוד אציין, כי גרסת הנתבעת 1 אף אינה הגיונית לאור מיקום הנזק בקטנוע. הקטנוע נפגע לאורך צדו הימני. אילו היתה נכונה טענת הנתבעת כי הקטנוע הגיע מאחוריה במהירות לאחר שנכנסה למעגל התנועה ופגע בצדו השמאלי של רכבה, הרי שעיקר הנזק היה בחזית הקטנוע ולא בצדו הימני, מה שאין כך הוא. אף מקום ההתנגשות שהינו בסמוך לכניסת הנתבעת 1 למעגל התנועה תומך בגרסת התובע כי היה כבר במעגל התנועה. איני מוצאת מקום לייחס משקל לעובדה שבהודעה לחברת הביטוח לא פירט התובע את התרחשות התאונה באופן מלא ומסר הודעה תמציתית בלבד. התובע הבהיר כי לא סבר שעליו לפרט בהודעה לחברת הביטוח את אופן התרחשות התאונה בפרוטרוט, כפי שעשה בבית המשפט והסבר זה מקובל עלי. עוד אציין כי אין סתירה בין עדותו של התובע בבית המשפט לבין ההודעה שמסר משטרה. גם בהודעה במשטרה ציין התובע כי הבחין ברכב הנתבעות לאחר שנכנס לכיכר וכי צפר לו. לאור האמור, אני מקבלת את גרסת התובע באשר לאופן התרחשות התאונה וקובעת כי האחריות לתאונה רובצת לפתחה של הנתבעת 1, אשר נכנסה למעגל התנועה מבלי לתת זכות קדימה לקטנוע שנסע בו ופגעה בקטנוע בצדו הימני. אעבור עתה לדון בשאלת גובה הנזק. התובע תמך את תביעתו בחוות דעתו של השמאי מר שאבי דוגה, אשר העריך את נזקי הקטנוע בסכום של 18,366 ₪. בין היתר קבע השמאי בחוות דעתו כי יש צורך בהחלפת מוט בולם ימין מקורי בסכום של 6,462 ₪. מטעם הנתבעות הוגשה חוות דעתו של השמאי שמואל מאירוביץ אשר העריך את נזקי הקטנוע בסכום של 15,135 ₪ וקבע כי אושר מוט בולם קדמי ימני משומש בסכום של 3,231 ₪, שכן מדובר באופנוע בן שלוש וחצי שנים וכי לא נתגלו סימני נזילה או שחיקה מוגברים במוט הבולם הימני. בחקירתו בבית המשפט אמר מר מאירוביץ כי אישר את החלפת מוט הבולם הימני מחמת הספק בשל סימני שפשוף בקצה הבולם וכי מכל מקום אין צורך בהחלפת בולם חדש. לנוכח העובדה, שאף השמאי מטעם הנתבעות אישר את החלפת מוט הבולם, גם אם מחמת הספק, איני מוצאת מקום לקבוע כי מוט הבולם הימני לא ניזוק בעקבות התאונה. יחד עם זאת, מקובלת עלי עמדתו של השמאי מאירוביץ כי אין צורך בהחלפת בולם בחדש וכי ניתן להסתפק בהחלפתו במוט בולם משומש, זאת נוכח גילו של הקטנוע. לפיכך אני קובעת כי הנזק שנגרם לקטנוע עומד על סך של 15,135 ₪, כפי שקבע השמאי מטעם הנתבעות בחוות דעתו. בנוסף, נשא התובע בתשלום שכ"ט שמאי בסך של 936 ₪. דרישתו של התובע לתשלום דמי כינון אינה ברורה שכן לא הפעיל את פוליסת הביטוח שברשותו. לאור האמור, אני קובעת כי הנתבעות, ביחד ולחוד, ישלמו לתובע, סך של 16,071 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום 3.1.13 ועד התשלום בפועל. כן ישאו הנתבעות, ביחד ולחוד, בהוצאות התובע בסכום של 1,500 ₪. הסכומים שנפסקו ישולמו בתוך 30 יום. רכבמשפט תעבורהזכות קדימה