תביעה בטענה כי מאז קבלת המוצר (ספות) נתגלו תקלות

התובעת מלינה על כך, שמאז קבלת המוצר נתגלו תקלות, כגון: המושבים שהיו צריכים להיות קשים מלכתחילה נעשו רכים והעור נראה מקומט ומיושן, ריקליינר ימני בספה לא עבד ולאחר חודש המתנה תוקן הריקליינר. לאחר מספר חודשים התפרקה הספה המורכבת מ-4 מושבים לשני חלקים והמושבים נעשו רכים יותר - כולל המשענות ובתאריך 18.12.12 נעשה תיקון של חיבור 2 החלקים והקשחת המושבים על ידי תוספת ספוג. ב) גם בהמשך, ביום 2.2.13 צנחה למטה הדופן הימנית בספת 4 המושבים וביום 13.2.13 נעשה תיקון לדופן זו וגם בוצעה הקשחת 4 המשענות התחתונות. לאחר תיקון הריקליינר, שוב נתגלה ביום 27.3.13 שהוא לא עובד ונוצרה אי סימטריה בין צד ימני של הספה לעומת הצד השמאלי בשל תיקונים חוזרים וכך, נוטה כל צד כלפי מטה והמושבים בהם נעשתה הקשחה נראים מנופחים ושונים מהמושבים האחרים. ב. לאור כל הממצאים הנ"ל - טוענת התובעת- שסופק לה מוצר פגום ועל כן, הגישה תביעה זו בה ביקשה להחזיר המוצר ולקבל החזר עלותו בסך 18,100 ₪ וכן ביקשה סכומים נוספים בסך של 5,000 ₪ עבור תסכול, סבל וחוסר הנאה, בזבוז זמן בעת שבוצעו התיקונים וסך של 500 ₪ עבור יום חופש והוצאות ובסה"כ 23,600 ₪. 2. הנתבעים סבורים, שיש לדחות התביעה נגדם, משום שהנתבעים פעלו במקצועיות וביסודיות, סיפקו לתובעת מערכת ישיבה תקינה ואיכותית ופניות התובעת נבעו בעיקר מחוסר שימוש סביר ולא מפגם ובנוסף לכך, מעלים הנתבעים את הטענות העיקריות הבאות: א. א) בעת אספקת המוצר, הוא היה תקין וללא פגם עם דרגת קושי הגבוהה ביותר המתאימה למערכת שנרכשה. התובעת אף חתמה על תעודת משלוח שבדקה המצור ומצאה אותו לשביעות רצונה. ב) הנתבעים לא התעלמו מפניותיה של התובעת ועשו כל אשר נדרש ואף מעבר לכך, על מנת לתת מענה לתלונות התובעת, אשר לא פעם ולא פעמיים היו טורדנים ולשם קנטור. כל פעם הגיע טכנאי לבית התובעת וביצע תיקון והתובעת חתמה על טופס שביעות רצון ואישרה על תקינות המוצר. ב. הנתבעים מספקים מערכות ישיבה וברגע שנעשה בהן שימוש לא סביר, עלולים להיווצר תקלות, כגון: רפיון המושבים ולאחר השימוש נעשו המושבים רכים ועם זאת, עשו הנתבעים כל שניתן לעשות על מנת לסייע לתובעת - על אף שלא היו צריכים והחליפו את הספוגים במערכת הישיבה לקשים יותר. 3. א. א) בטרם אתייחס לגופן של טענות הצדדים, עלי לציין, שלאור המכתב אותו שלחו הנתבעים לתובעת ביום 30.5.13, נראה לבית המשפט, שאם הצעת הנתבעים להחליף את הספה ו/או החלפת הדגם - גם אם הצעה זו הוצעה לפנים משורת הדין- הייתה מתקבלת על ידי התובעת, אזי הצדדים היו מסיימים את ההליך מחוץ לכותלי בית המשפט ובכך יכלו לחסוך מזמנם ומזמנו של בית המשפט. ב) כפי שעולה ממכתב תשובה, שהשיבה התובעת ביום 22.6.13, היא דחתה את ההצעה - זאת לאור התנהלות והשירות הפוגע והמאכזב שקיבלה התובעת מהיום הראשון והתנהלות הנתבעים, גרמה לתובעת לאבד האימון ולכן התקשתה התובעת לקחת שוב סיכון בהחלפה ו/או החלפת הדגם ובשל כל אלה, העדיפה התובעת לבקש החזרת המוצר ולקבל החזר התמורה. (ראה הצעת הנתבעת, אשר סומנה כנספח 1 וראה תשובת התובעת אשר סומנה כנספח 2 - שני מסמכים אלה צורפו לכתב התביעה המתוקן). ב. א) למרות תשובת התובעת מיום 22.6.13, שוב חזרו הנתבעים ביום 3.7.13 והציעו לתובעת החלפת המוצר והפעם השיבה התובעת ביום 22.7.13, שהיא מבקשת לבדוק הצעת הנתבעים ולכן הגיעה לאולם התצוגה בירושלים על מנת לבדוק דגם אחר שיתאים לצרכיה ולמחיר בו רכשה את המוצר המקורי. ב) כאשר התקשרה התובעת ביום 18.7.13 למחלקת שירות לקוחות על מנת לתאם את הגעת נציג התובעת ולבצע הזמנת הדגם האחר, נאמר לה שתהא אפשרות להחליף רק דגם של 4 מושבים והתובעת סברה, שלא ניתן להחליף רק חלק מהמוצר ולכן - לא הסכימה התובעת להצעה האחרונה. (ראה נספחים 3, 4 שצורפו לכתב התביעה המתוקן). 4. בחנתי היטב את טענות הצדדים, כפי שבאו לידי ביטוי בכתבי הטענות, בעדויות בבית המשפט ובמסמכים שצורפו לכתבי הטענות ולאחר ששקלתי כל חומר הראיות הנ"ל, אני קובע, שאמנם התובעת לא הגישה חוות דעת על מצב המוצר לאחר אספקתו, אלא הסתפקה בהגשת תמונות על מצב המוצר - זאת תוך העלאת טענות על ליקויים שנמצאו בו- אך, מהתרשמותי מטענות התובעת, אני קובע, שגם אם לא הוגשה חוות דעת, הרי שבמקרה זה, הוכיחה התובעת - ולא במעט בתמיכה טענות הנתבעת- שאכן נמצאו ליקויים במוצר ולאור ממצאים אלה, אני קובע שלאור הסמכות הנתונה לבית המשפט בסעיף 60 לחוק בתי המשפט (נוסח משולב), התשמ"ד- 1984 למתן צו המורה להחליף המוצר, כששווי המוצר אינו עולה על הסכום, שבסמכות בית משפט זה, אני מחליט לחייב את הנתבעים להחליף המוצר - בתנאים שייקבעו להלן ולאור הנימוקים שיפורטו בהמשך: א. א) לטענת הנתבעת, חתמו התובעים (אם כי התביעה הוגשה על ידי התובעת בלבד) על תעודת משלוח לאחר שבדקו ומצאו שמערכת הישיבה שסופקה להם היא לשביעות רצונם ובהתאם להזמנתם. (ראה סעיף 8 לכתב ההגנה), אך הראיות שהובאו בפני בית המשפט, אינן מוכיחות את שביעות רצונה - זאת בשל שניים אלה: ראשית, ממסמך של יום 24.6.12, הנושא כותרת:" חוות דעת הלקוח", לא עולה שביעות הרצון של התובעת, שכן לשאלה:" האם קיבלת את המוצר לשביעות רצונך?", משיבה התובעת ב-לאו, תוך רישום הערות בנדון. שנית, בתעודת המשלוח מיום 24.6.12 אין כל ציון, שהתובעת קיבלה המוצר לשביעות רצונה, אלא על גבי תעודה זו, מצויה הערת התובעת מיום 24.7.12 בדבר הריקליינרים ובדבר המושבים. (ראה שני המסמכים הנ"ל אשר צורפו לכתב התביעה). גם הנתבעת צרפה את אותה תעודת משלוח מיום 24.6.12 אל כתב ההגנה, אך גם בתעודה זו לא חתמה התובעת, שהיא קיבלה המוצר לשביעות רצונה, אלא חתמה ליד חותמת של הנתבעת, שם צוין:"סופק והורכב בבית הלקוח". ב) בהזמנה שנערכה לרכישת המוצר, בירכו הנתבעים את הלקוח על החלטתו לרכוש הריהוט מהנתבעים ואף היו משוכנעים, שהלקוח ייהנה מהמוצר שנים רבות ואף ניתנה אחריות לשלמות המוצר למשך 3 שנים מיום קבלתו - אם כי האחריות על בדי הריפוד היא למשך שנה. ג) למרות התקווה המובטחת, שהלקוח ייהנה מהמוצר שנים רבות, הרי מצינו שכבר תוך תקופה קצרה מאז אספקת המוצר נתגלו ליקויים ואותם פגמים כבר הועלו על ידי התובעת ביום 24.7.12. ב. א) כפי שעולה מטענות הצדדים ומהמסמכים שצורפו לכתבי הטענות, מצינו, שהיו פניות אל הנתבעים בדבר הפגמים ואף נרשמו הזמנות שירות (ראה הזמנת שירות מיום 18.12.12 ומיום 12.2.13), אך בסופו של יום, לא הצליחו הנתבעים להביא את המוצר למצבו התקין, כפי שהיה צריך להיות מלכתחילה. ב) הנתבעים - בהגינותם- אינם מכחישים את פניות התובעת ואני מקבל את טענת הנתבעים, שהם לא התעלמו מפניות התובעת והנתבעים אף מאשרים את טענת התובעות, שלא פעם אחת התייצב טכנאי בבית התובעת וביצע תיקון. אני מקבל את טענת הנתבעים, שאכן סיפקו את מלוא השירות לתובעת, ברם בסופו של יום, שירות זה לא הביא את המוצר למצבו התקין - כפי שהיה צריך להיות מלכתחילה- ולקוח המשלם עבור מוצר חדש, עצם העובדה, שסמוך לאחר אספקת המוצר נוצרים ליקויים ועצם העובדה, שיש לתקן ליקויים אלה מפעם בפעם - מצביע על כך, שהלקוח אינו מקבל תמורה מלאה לכספו, אלא מקבל מוצר הדורש תיקון מפעם בפעם ואין ספק, שהגעת טכנאי לבית התובעת, שוב ושוב - כאשר הלקוח יודע שהוא רכש מוצר חדש ושילם עבורו הסכום שנתבקש לשלם - גורם לאותו לקוח עוגמת נפש ובזבוז זמן להיותו זמין להגעת טכנאי לתקן הפגמים. ג. א) אני ער לעובדה, שניתנה אחריות לתקינותו של המוצר ובמסגרת אחריות זו, רשאים הנתבעים לתקן את המוצר, אך כאשר הפגמים חוזרים על עצמם והתוצאה לאחר התיקון היא המשך קיומם של ליקויים- אזי מוצר כזה איננו תמורה לסכום ששולם. ב) כפי שעולה ממכתב שהעבירה הנתבעת לתובעת ביום 30.5.13 הוצע לתובעת החלפת הספה ו/או החלפת הדגם, אך כפי שעולה מטענות התובעת, הצעה זו שונתה על ידי נציגת הנתבעים בכך, שהיו מוכנים לספק לה רק את החלק של 4 מושבים ולכך לא הסכימה התובעת. בבית המשפט הצהירה התובעת, שהיא מסכימה שיחליפו לה את הדגם של כל הסלון ונראה לי, שהייתה הצדקה לכך, משום שאין כל ביטחון שחלק מוחלף זה יתאים בצבעים או בצורתו ליתר החלקים - המהווים יחידה אחת. (ראה עדות התובעת בעמ' 1 לפ',ש' 9- 14). ג) בהמשך, חזרה התובעת והעידה, שבהתחלה היא ביקשה להחליף את הדגם, משום שאחרי כל התיקונים, כאשר הנתבעים רצו שוב לבוא ולתקן, לא הסכימה התובעת לחזור שוב ושוב על תיקונים כאשר מדובר במוצר חדש, אך לאחר אמירה זו, חזרה בה התובעת גם מהסכמתה לקבל מוצר חדש והצהירה, שכרגע היא רוצה להחזיר את המוצר ולקבל את כספה בחזרה- אם כי בהמשך, הביעה התובעת הסכמה שיחליפו לסלון חדש - כפי שהזמינה מכלתחילה. (ראה בעמ' 2 לפ',ש' 1- 3 ועמ' 3 לפ',ש' 22). ד. א) אני מקבל טענת התובעת, שתיקון מוצר חדש שוב ושוב, פוגם בטיב ובאיכות המוצר עצמו והופך מוצר, שהיה צריך להיות חדש מלכתחילה למוצר המתוקן "טלאי על טלאי" וסדרת תיקונים פוגמת במוצר עצמו והופך אותו מחדש למוצר עם ליקויים מתוקנים, כאשר בסופו של יום התברר, שגם כיום - לאחר אותם תיקונים- עדיין המוצר נמצא בבית התובעת עם ליקויים. לכן, הגם שלא מצאתי שבנסיבות אלה, יש לבטל העסקה, כאשר ניתן להחליף המוצר למוצר חדש ובמיוחד, כאשר הנתבעים נתנו הסכמתם במכתב מיום 30.5.13 וגם התובעת הסכימה בתחילה להחלפת המוצר. ב) באשר להחלטתי להחליף המוצר ולא לבטל העסקה, עלי להדגיש את עדותה ההוגנת של נציגת הנתבעים, הגב' גילה בטש, (להלן:"גב' בטש") אשר אישרה קיומם של ליקויים, אישרה את מספר הרב של פניות התובעת וגם אישרה תיקון ליקויים, אך לא מצאתי תימוכין לדבריה, שאחרי כל תיקון חתמה התובעת שהתיקון הוא לשביעות רצונה. (ראה דברי גב' בטש בעמ' 2 לפ',ש' 20- 27). גב' בטש אישרה את טענות התובעת, שבעצם רצו להחליף רק את המוצר של 4 מושבים, ברם לעניין זה כבר התייחסתי לעיל, שאין להפריד בין חלקי הסלון, אלא אם להחליף - יש להחליף את כל החלקים. (ראה בעמ' 2 לפ',ש' 28- 30). 5. א. סוף דבר, לאור האמור לעיל, הגעתי למסקנה, שלא תמיד מצדיק פגם כזה או אחר ביטול העסקה, שכן על ידי ביטול העסקה נגרם למוכר חסרון כיס ולכן מורה סעיף 60 (א(2) לחוק הנ"ל ליתן צו להחלפת מוצר או לתיקונו או לביטול העסקה ואם הנתבעים- למרות הכחשת האחריות לאותם פגמים- מסכימים להחליף ללקוח את המוצר לחדש - יש ליתן לו את האפשרות לכך. ב. א) לכן, לאור הנימוקים שפורטו לעיל, אני מחייב את הנתבעים, שניהם ביחד ו/או כ"א מהם בנפרד לספק לתובעת מוצר חדש, מאותו דגם וסוג שהוזמן מלכתחילה ובעת אספקת המוצר החדש - תעביר התובעת את המוצר שבביתה לרשות ו/או לבעלות ו/או לחזקת הנתבעים, או מי מהם. ב) בעת אספקת המוצר החדש, על התובעת לאפשר לנציגי הנתבעים - או למי מהם- לקחת את המוצר שבביתה - זאת כתמורה למוצר החדש אשר יסופק על ידי מי מהנתבעים. ג. א) אספקת המוצג החדש ולקיחת המוצר שבבית התובעת ייעשו תוך 14 ימים מיום המצאת פסק הדין לידי מי מהנתבעים והאספקה ולקיחת המוצר יבוצעו בתיאום מועד בין הצדדים תוך המועד הנ"ל. ב) הובלת המוצר החדש אל בית התובעת ולקיחת המוצר הקודם מבית התובעת למקום עסקה של מי מהנתבעים, תעשה על חשבון מי מהנתבעים. ד. אם הנתבעים, באופן סולידרי, לא יחליפו לתובעת את המוצר כאמור לעיל, ותוך המועד הנזכר לעיל, יהיה על הנתבעים, שניהם ביחד ו/או כל אחד מהם בנפרד, להחזיר לתובעת את הסך של 18,100 ₪ בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כחוק מהיום ועד התשלום בפועל, ותמורת זאת, תחזיר התובעת לנתבעים את המוצר שנמצא בביתה. ה. לאור העובדה, שנציגי הנתבעים עשו ככל יכולתם ונענו לדרישותיה של התובעת לתיקון המוצר ולאור הסכמת הנתבעים לספק לתובעת מוצר חלופי חדש והיות והוצאות ההובלה הושתו על מי מהנתבעים- הגעתי למסקנה, שאין מקום לחייב בהוצאות בנסיבות אלו. ו. לאור התוצאה הנ"ל, תביעת התובעת בכל הקשור בפיצוי הכספי או בהחזרת כספים - נדחית. רהיטים (תביעות)מוצר