הרשעה בעבירת נהיגה בפסילה והפרעה לשוטר

הורשע בעבירה של נהיגה בזמן פסילה, שלא נטל אחריות לגביה ואף הפריע לשוטר בנימוקים שונים. עבירה של נהיגה בזמן פסילה היא עבירה חמורה. המשטרה איננה נוהגת לעקוב אחרי אנשים שרשיונם נפסל ומדובר בעבירה של אימון, הנאשם מעל באימון זה. מתחם הענישה המקובל הוא מאסר בפועל שיכול ויהיה לעתים ימים אחדים ולעתים שנים ארוכות. הכל תלוי בהקשר. במקרה שבפנינו אני רואה את האירוע כאירוע אחד שבו הנאשם נהג בזמן פסילה והפריע לשוטרים. לחומרה יש לראות את העובדה שהנאשם כל כך הפנים את העובדה שהוא נוהג שלא כחוק עד שנסע במהירות מופרזת ולמעשה נעצר על ידי השוטר משום שנהג במהירות מופרזת. לאחר ששקלתי את נסיבות העבירה, נסיבותיו האישיות של הנאשם ואת האינטרס הציבורי, אני דן את הנאשם כדלהלן: א. מאסר בפועל לתקופה של חודשיים ימים. היות ומדובר בתקופה קצרה וסמלית אין מקום לעבודות שירות. המאסר יבוצע בפועל. ב. פסילה מלנהוג למשך 6 חודשים מהיום בחופף לכל פסילה אחרת שמרצה הנאשם, אין צורך בהפקדה. ג. מאסר על תנאי של חודשיים למשך שלוש שנים, אם ינהג בזמן פסילה. ד. קנס בסך 2,000 ₪ או חודשיים מאסר תמורתו. הקנס ישולם תוך 60 יום מהיום, לא ישולם ייצטברו לימי המאסר שהוא מרצה כעת. זכות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 45 יום מהיום. משטרהמשפט פלילימשפט תעבורההפרעה לשוטר במילוי תפקידוהרשעהנהיגה בשלילהשוטר