ספרות רפואית - האם חלה על רופא חובה להתעדכן ?

##התעדכנות בספרות רפואית מקצועית##: במהלך תביעות רשלנות רפואית עולה לא אחת שאלת היקף החובה של רופאים להתעדכן בספרות רפואית כחלק ממניעת מקרים של רשלנות עקב חוסר עדכון. גישת בתי המשפט בארץ, מצד אחר, בהתחשב בכך שמדע הרפואה הינו מדע דינאמי המתפתח כל העת כי חובה על רופא שלא לשקוט על שמריו ולהיות ער להתפתחויות הרפואה בתחומי התמחותו. עליו להתעדכן בידע כזה כדי שזה ישרת אותו בעת הצורך, על מנת שיהיה ער להתפתחויות השונות בתחומי התמחותו. אולם, במסגרת ידע עדכני הנדרש מרופא, אין לדרוש ממנו שידע את כל שניתן לכן, בתחום המסוים שהוא הוא עוסק. אי ידיעה של מאמר פלוני שפורסם זמן קצר קודם לכן, לא תהווה רשלנות. אך אם יתעלם מסדרה של מאמרים ואזהרות בספרות הרפואית אשר על רופא העוסק בתחומו, המבקש באופן סביר להתעדכן בספרות הרפואית, היה ער להן, תהיה זו רשלנות. קשה לקבוע את גבולותיה של חובת ההתעדכנות, גבולות אשר יצביעו על קו חד וברור בין מקרים שבהם תקוים החובה לבין מקרים שבהם תופר. דומה, שככל שמדובר בחידוש בעל חשיבות רבה יותר, אשר פורסם באופן בולט בספרות רפואית בעלת משקל, וככל שיש בחידוש למנוע סכנה גדולה יותר לבריאות כן תגדל הנטייה לקבוע רשלנות עקב אי התעדכנות בחידוש זה על ידי הרופא. תביעות רשלנות רפואיתרשלנות רפואית (רופאים)שאלות משפטיותרפואה