דרישת התמחות ספציפית של רופא בתביעת רשלנות רפואית

מה הדין בסוגיית דרישת התמחות ספציפית של רופא בתביעת רשלנות רפואית ? ##דרישת התמחות ספציפית של רופא בתחום רפואה מסוים:## בתי המשפט בארץ קבעו כי, תחומי הרפואה השונים דורשים התמחות מיוחדת, ונדרשים ידע וניסיון מיוחדים בכל תחום רפואי ובדרך כלל, כשמתבקש צד להוכיח נכות בשטח רפואי מסוים, ראוי שחוות הדעת בקשר לכך תינתן על ידי רופא מומחה באותו שטח רפואי. הרפואה כוללת ענפים שונים, ולכל ענף דרושה התמחות מיוחדת. בדרך כלל, רק מי שמומחה באותו שטח רפואי הנו בעל מטען הידע והניסיון הנדרשים כדי לאבחן מצבו של חולה באותו שטח ולקבוע אם נותרה לו נכות באותו שטח רפואי. ##הידיעה הכללית של הרופאים בענפי הרפואה השונים:## בהתאם לכך גם קיימות הוראות חוק הדורשות קיום תנאים בדבר שנות ניסיון ועמידה בבחינות, כדי לעסוק בענפי רפואה מסוימים. עם זאת, בית המשפט קבע כי אין לשכוח, שלכל רופא השכלה וידיעה כללית בענפי הרפואה השונים, ולעתים יכול רופא כללי, או רופא אשר התמחותו בשטח רפואי אחד, לחוות דעתו גם בשטח, אשר יש לו בו ידע, אפילו אין בידו תעודת מומחה לעסוק באותו שטח רפואי. השאלה אם יש לו הידע המספיק באותו שטח רפואי, ובאיזה מידה ניתן לסמוך על חוות דעתו, הוא עניין שנתון להכרעתו של בית המשפט. רפואהתביעות רשלנות רפואיתרשלנות