רשלנות רפואית - רמת ההסבר בהתאם לחולה הסביר

##רמת ההסבר בהתאם לחולה הסביר:## בית המשפט פסק במסגרת תביעות רשלנות רפואית כי כאשר החולה אינו מסוגל להבין את שפת הרופא יש צורך ליידע אותו בשפה או באופן שיובן לו היטב. כאשר המטופל אינו יכול להבין, בשל קשיי שפה או קשיים בהבנת המונחים הרפואיים, את האמור במסמך כתוב, יידרש המטפל ליתן הסבר נרחב בעל פה. עם זאת כאשר המטופל הינו בעל יכולת הבנה טובה, מסוגל לקרוא ולהבין מסמכים רפואיים יכול המטפל לצמצם את ההסבר בעל פה וליתן למטופל הסבר מקיף יותר בכתב. במקרה שכזה צריך המטפל לאפשר למטופל זמן סביר לעיון והבנת הכתוב, ואף צריך ליתן לו אפשרות לשאול שאלות ולקבל תשובות, אולם לא יהיה פסול במתן הסבר ובמילוי חובת היידוע בכתב, שכן על מנת שהסכמתו של חולה לטיפול רפואי שעתיד להיעשות בגופו תהא הסכמה מדעת, יש לספק לו מידע הולם על מצבו, על מהות הטיפול המומלץ ומטרתו, על הסיכונים והסיכויים הטמונים בו ועל אלטרנטיבות טיפוליות סבירות. רפואהתביעות רשלנות רפואיתחובת הסבר לחולהרשלנות