חתימה על טופס הסכמה לפני ניתוח

סעיף 14 לחוק זכויות החולה קובע כי הסכמה מדעת יכול שתהיה בכתב, בעל פה או בדרך של התנהגות. אולם ישנם הליכים מסוימים המחייבים הסכמה במסמך בכתב, שיכלול את תמצית ההסבר שניתן למטופל ההליכים המחייבים הסכמת מטופל במסמך בכתב: (א) ניתוחים, למעט כירורגיה זעירה, צנתורים של כלי דם (ב) טיפולי הפריה חוץ-גופית (ג):טיפול בקרינה מייננת (רדיותרפיה) (ד) דיאליזה (ה) כימותרפיה לטיפול בתהליכים ממאירים. העדר הסכמה בכתב: חוק זכויות החולה קובע כי אם נזקק מטופל לאחד מהטיפולים הרפואיים שפורטו לעיל ונמנע ממנו לתת את הסכמתו מדעת בכתב, תינתן ההסכמה בפני שני עדים, ובלבד שדבר ההסכמה והעדות יתועדו בכתב סמוך ככל האפשר לאחר מכן. כמו כן נקבע כי במצב חירום רפואי, הסכמה מדעת לטיפול רפואי לעיל יכול שתינתן בעל פה ובלבד שדבר ההסכמה יתועד בכתב בסמוך לכך. ניתוחמסמכיםתביעות רשלנות רפואיתרשלנות רפואית (הסכמה מדעת)