נטל ההוכחה בתביעות רשלנות רפואית - אי גילוי סיכון שסבירותו אינה נמוכה

##נטל ההוכחה - אי גילוי סיכון שסבירותו אינה נמוכה:## על פי פסיקת בית המשפט על התובע בתביעת רשלנות רפואית בגין אי גילוי בדבר סיכונים לפני ביצוע טיפול רפואי, להראות כי דובר בסיכון שסבירותו אינה נמוכה, ולהבהיר לבית המשפט מה נחשב סיכון שסבירותו נמוכה. במידה ולא הוצגו בפני בית המשפט על ידי התובע מספיק נתונים בכדי לקבוע מהי שכיחות המקרים בהם מתממש הסיכון, ומה משמעותו, ובהעדר ראיות ברורות ומספיקות ומרבית הסיכויים כי לא תוטל אחריות ברשלנות רפואית. ##חובת הגילוי בדבר הסיכונים אינה מוחלטת:## בית המשפט קבע בפסיקתו כי לא ניתן לדרוש, לא כעניין של מדיניות ולא מתוך ההיגיון הסביר, כי בטרם יבוצע כל הליך רפואי שהוא יידרש הרופא המטפל לשטוח בפני המטופל את אין ספור ההשלכות והתוצאות שעשויות להיות להליך, נדירות ככל שיהיו. יתרה מכך, חובת יידוע בהיקף בלתי מוגבל לא תיטיב גם עם המטופל, אשר ימצא עצמו נחשף למידע רב מכדי שיוכל להתמודד עמו, כך שהדבר למעשה יפגע ביכולתו להגיע להחלטה מושכלת. מתוך שיקולים אלו התוותה הפסיקה את היקפה של חובת היידוע באמצעות בחינת שכיחות הסיכונים הצפויים מן ההליך והיקפם, אל מול אופי ההליך ודחיפותו. רשלנותתביעות רשלנות רפואיתרפואהנטל ההוכחה