חשיפת סיכונים ועובדות רלוונטיות לפני ניתוח

חשיפת הסיכונים והעובדות הרלוונטיות לפני ניתוח: לפני ביצוע ניתוח בגופו של חולה חייב הרופא לקבל את הסכמתו החופשית של החולה. ביצוע ניתוח שלא בהסכמת החולה מהווה "תקיפה" לפי סעיף 23 לפקודת הנזיקין, הסכמה זו יכולה לקבל ביטוי מפורש, אך אין הכרח כי כך יהיה. ייתכן ללמוד על הסכמת החולה לניתוח, לאור מכלול נסיבותיו של המקרה, לדוגמא כאשר מדובר במצב חירום המצריך ניתוח מיידי. המבחן לכמות המידע והעובדות שחובה למסור למטופל אינו הנוהג המקובל בקרב הרופאים, אלא צרכיו של המטופל למידע כדי להחליט אם לקבל את הצעת רופאו לעבור ניתוח ועל הרופא מוטל למסור למטופל את כל האינפורמציה שאדם סביר היה נדרש לה כדי לגבש החלטה אם להסכים לניתוח המוצע. ניתוחתביעות רשלנות רפואיתחובת הסבר לחולה