חריגים לקבלת הסכמה לטיפול רפואי

##הסכמה לטיפול רפואי:## בחוק זכויות החולה נקבעה, במפורש, חובה לקבל הסכמה מדעת מהחולה לפני שיינתן לו טיפול רפואי ואי הסכמה יכולה להוות בסיס לתביעת רשלנות רפואית. הכוונה היא להסכמת החולה לטיפול מתוך הבנה מלאה של מצבו הרפואי, של אפשרויות הטיפול בו ושל הסיכונים והסיכויים הכרוכים בכל אחת מדרכי הטיפול הקיימות. כל טיפול רפואי שלא בהסכמה, מהווה תקיפה ברשלנות רפואית. ##חריגים לקבלת הסכמה לטיפול רפואי:## לכלל כי חוסה לקבל הסכמה לטיפול רפואי עשויים להיות חריגים, דרך משל, כאשר טיפול רפואי, אף פולשני, הוא טיפול חירום לצורך הצלחתו של המטופל. השימוש בעוולה זו נעשה כאשר התובע לא קיבל הסבר כלל, או קיבל הסבר חלקי על הסיכויים ועל הסיכונים של הטיפול הרפואי. מדובר במקרים בהם נותן החולה הסכמה אלא שיש בה פגם, בין שההסבר לפני קבלת ההסכמה לא היה נאות ובין שההסכמה אינה חלה על הטיפול שניתן מכוחה. יש לציין כי חובת הגילוי המוטלת על רופא אינה מוחלטת ולא תמיד היא משתרעת על כל פרטי המידע הרפואי. כך, למשל, אין טעם למסור למטופל מידע אודות סיכון נידח הטמון בקבלת חיסון הניתן לכול ושלגבי חיוניותו הרבה אין כל מחלוקת. רפואהתביעות רשלנות רפואיתרשלנות רפואית (הסכמה מדעת)