תביעות רשלנות רפואית בגין טעויות במתן תרופות - מינונים לא נכונים

קשר סיבתי בין נטילת תרופה לנזק: יש לפעמים, שעצם קרות הנזק, באופן שבו ארע, מקים הנחה לכאורית בבית המשפט בדבר קיומה של התרשלות, אולם כל מקרה נבחן לגופו ולא כל נזק מקורו ברשלנות רפואית. בהתאם לפסיקה של בתי המשפט בארץ, רמת ההוכחה, הגיון הדברים והשכל הישר מראים כי מסתבר יותר כי נזק המתרחש זמן קצר לאחר נטילת תקופה, לאדם שרגיש לכך, קשורה לנטילת התרופה ולא לסיבה אחרת. סמיכות הזמנים בין נטילת תרופה מסוימת לבין הנזק שנגרם בעקבות נטילתה, היא עצמה עשויה לרמז על קיומו של קשר סיבתי בין זה לבין זה. על פניו קשה לייחס את השתלשלות העניינים לצירוף מקרים בלבד. רפואהתביעות רשלנות רפואיתרשלנות