מהי אבחנה מבדלת ?

רשלנות רפואית אבחנה רפואית מבדלת: אבחנה רפואית מבדלת: אבחנה רפואית היא היכולת להבחין בין מחלה אחת לאחרת. אבחנה מבדלת רשימת המחלות והמצבים שעשויים לגרום לתסמין מסוים, כלומר קובעת מאיזו מחלה מבין שתי מחלות או יותר סובל החולה. היא נעשית תוך השוואה שיטתית של ממצאים קליניים. הפסיקה בארצות הברית קבעה, כי אבחנה שגויה כשלעצמה אינה מקימה רשלנות רפואית. עם זאת, בעת קביעת האבחנה על הרופא לפעול בזהירות סבירה. רק טעות בלתי סבירה באבחון המחלה תהווה התרשלות רפואית בעת קביעת האבחנה אין הרופא יוצא ידי חובתו בכך שהוא מקבל את ההחלטה ההולמת את הממצאים הגלויים בלבד. על הרופא לפעול בשקידה ראויה ובמאמץ סביר כדי שכל הממצאים הדרושים יובאו לידיעתו, ובעקבות זאת יתן את הטיפול ההולם והנכון. הכלל הוא כי כאשר סימני המחלה שנויים במחלוקת או בלתי ברורים, חלה על הרופא החובה לאתר את האפשרויות הנכונות להגדרת מצבו הרפואי של החולה. שאלות משפטיות