חובת זהירות סבירה של רופא משפחה

חובת זהירות סבירה של רופא משפחה : תחילתה של פגישה בין הרופא לחולה היא בתלונות של החולה המתאר את כאביו ותחושותיו. תלונות אלה, יוצרות אצל הרופא תמונה של מגוון מחלות אפשריות. המחלות האפשריות בתוך מגוון זה אינן עשויות מיקשה אחת, ביניהן מחלות מסוכנות יותר, מסוכנות פחות, ושאינן מסוכנות כלל. המחלות אף אינן דומות מבחינת שכיחותן. יש מחלות נדירות ויש מחלות שכיחות. ניתן לומר כי תמונת המחלות האפשריות משתנה בהתאם לאופי, סוג והיקף הסימפטומים השונים וייתכנו סימפטומים אשר משותפים למחלות רבות, לדוגמא: חולשה, כאבי ראש, סחרחורת המלווים לעיתים קרובות את החולה, אפילו במחלה פשוטה כגון שפעת, ואין הם ייחודיים למחלה מסוימת דווקא ועל הרופא לנסות ולנפות מחלות שונות ממתחם המחלות האפשריות על מנת לאבחן את המחלה. רפואהחובת הזהירות