תאונה בשעות הלימודים בבית ספר

א. מבוא 1. בתביעה שבפני עותר התובע יליד 1989, לחייב הנתבעות לשלם לו פיצויים בגין נזקי גוף שארעו לו בתאונה מיום 6.2.03, עת היה תלמיד בחטיבת הביניים בג'סר אל זרקא. הנתבעת מס' 1 (להלן:"משרד החינוך"), נתבעת מכח היותה אחראית על בית הספר וצוות מוריו בשל טענת התובע כי התאונה ארעה במהלך שעות הלימודים. הנתבעת מס' 2 (להלן:"המועצה"), נתבעת מכח היותה אחראית על מתקני בית הספר לרבות הגדר ממנה נטען כי נפגע התובע במהלך קפיצתו מעליה ואשר היתה לטענת ב"כ התובע מסוכנת ובלתי תקינה. 2. בכתב התביעה אשר הוגש ביום 4.1.06, נטען כי מסביב לבית הספר בו למד התובע היתה גדר עליה נהגו התלמידים לטפס. נטען כי הגדר היתה עשויה מפסי ברזל שבסופם פס מסוכן. נטען עוד כי גדר זו הוחלפה לאחר התאונה ובעטיה וכי המנהג לטפס על הגדר היה בידיעת מורי בית הספר ומנהלו. כן נטען כי ביום 6.2.03, טיפס התובע על גדר בית הספר וכף ידו נתפסה בברזל הגדר, נגרם לו נזק גוף בגינו אושפז חמישה ימים בבית חולים ולאחר מכן, נותרה לו צלקת גדולה בידו אשר הותירה לו על פי קביעת מומחה מטעמו ד"ר אולמן נכות צמיתה בשיעור 10%. יצויין, כי מומחה מטעם הנתבעות, ד"ר גולדן, העריך נכותו הצמיתה של התובע בגין התאונה והצלקת בשיעור 5%. 3. בשני תצהירי עדות ראשית (ת/1, נ/2), פרט התובע גרסתו באשר לאופן אירוע התאונה. בתצהיר המוקדם יותר נ/2 מיום 3.9.06, נטען כמו בכתב התביעה, באופן סתמי כי תלמידי בית הספר נהגו בידיעת צוות בית הספר לטפס על הגדר ובמהלך טיפוס כזה, שלא הוברר לשם מה נעשה, נתפסה ידו של התובע בגדר ונפגעה. צויין, כי בסוף הגדר פס מסוכן. מאידך בת/1 אשר הוגש ביום 12.4.07, לקראת ישיבת ההוכחות שנקבעה בתיק זה, פרט התובע גירסתו וטען כי מחוץ לבית ספרו היה מגרש כדורגל בו נהגו תלמידים לשחק. התובע טען כי הוא ומספר חברים יצאו לשחק וכשחזרו שער בית הספר היה סגור ולפיכך, נאלצו התובע וחבריו לטפס על הגדר, שתמונתה כך נטען צורפה לתצהיר, אם כי בפועל לא נעשה כך. עוד נטען בתצהיר ת/1 כי בקצה הגדר היו דוקרנים. לא נטען דבר, כפי שנטען בעבר, כי בסוף הגדר היה פס מסוכן. תמונות שונות של הגדר צורפו אח"כ כמוצג ת/2. במהלך עדות התובע ועדיו הובהר כי עפ"י גירסתם הם יצאו במהלך ההפסקה לשחק מחוץ לחצר בית הספר וכשבקשו לחזור לאחר גמר ההפסקה היה השער נעול והשומר לא היה בנמצא. 4. הנתבעות דחו מכל וכל טענות התובע, טענו כי גרסתו לארוע התאונה אינה נכונה ואינה ברורה. רמזו כי התאונה ארעה שעה שניסה התובע לעזוב שלא כדין ללא רשות ובניגוד להנחיות את שטח בית הספר. טענו כי לא היה קיים מינהג ידוע של טיפוס על גדרות של תלמידי בית הספר. עוד נטען שגדר בית הספר היתה תקינה ושהחלפתה בוצעה במסגרת עבודות רגילות ללא קשר לתאונה. עוד נטען שבבית הספר שני שערים ושומר, ולא היתה כל בעיה להכנס לבית הספר דרך שער פתוח או לבקש את השומר לפתחו. כן נטען כי הגדר הקודמת והנוכחית היו תקינות. 5. עוד הוסיפו הנתבעות בינן לבין עצמן טענות באשר לאחריות כל אחת מהן, באם ימצא בית המשפט כי יש לקבל התביעה. המועצה טענה כי אם ארעה התאונה ברשלנות כלשהי זו רשלנות צוות ומורי בית הספר שלא נתנו הוראות מתאימות לצוות עובדי בית הספר ולא הפעילו עליהם פיקוח מספיק. מנגד טענה מדינת ישראל כי אם מוטלת אחריות על אירוע התאונה על מאן דהוא, הרי זו מוטלות על המועצה כאחראית על התקנת מתקנים כדוגמת הגדר ומתן הוראות לשומר בית הספר. ב. הראיות 1. לאחר שכשלו הנסיונות לסיים תיק זה בפשרה מחוץ לכותלי בית המשפט, שמעתי ראיות כל הצדדים ביום 7.10.07. מטעם התובע שמעתי עדותו ועדות חברו, מר עמאש עזלדין. כן הוגשו לי מוצגים שונים לרבות תמונות הגדר ותרשים שצייר התובע בנוגע למראה חצר בית הספר והמגרש בו שחקו התובע וחבריו. 2. מטעם הנתבעות שמעתי עדות מנהל בית הספר ועדות מהנדס המועצה. עדים אלו הגישו כמו כן, הוצגו לי מוצגים שונים. ג. המסקנה 1. לאחר שעיינתי בכתבי טענות הצדדים על כל נספחיהם בתצהירים ובמוצגיהם וכן בסיכום טענות הצדדים ולאחר שהאזנתי לעדויות והתרשמתי מהם, נחה דעתי, כי בנסיבות המקרה דנן התביעה להדחות משום שהתובע לא הרים נטל ההוכחה המוטל עליו. לא הוכח היכן בדיוק ארעה התאונה, מה המקום המדויק בו טיפס התובע שעה נתפסה ידו בגדר. לא הוכח מה היה מצב הגדר במקום בו ארעה התאונה בשעת ארועה ובוודאי לא הוכח כי התאונה ארעה בשל העדר הנחיות ופיקוח שעה שגירסת התובע וחברו היתה שהתאונה ארעה עת שבו לבית הספר לאחר גמר ההפסקה (הם החליטו לשוב לאחר ששמעו צלצול), שעה שכל התלמידים היו מכונסים בכיתה ולא היה צורך בהותרת צוות מורים כדי להשגיח על החצר. 2. לא הוכח שהשומר נעדר מהמקום בו היה צריך להיות שעה שנטען כי היו לבית הספר שני שערים. 3. לא הוכח שהיה מינהג לטפס על הגדר בידיעת צוות בית הספר, שהרי התובע וחברו העידו במפורש שבשעות הבוקר תלמידים שאחרו לבית הספר ונתקלו בשער סגור שבו על עקביהם ולא טפסו על הגדר. לא הוסבר לי מדוע היה המצב שונה שעה שבקשו התובע וחבריו לשוב לבית הספר לאחר ההפסקה ומצאו שער נעול. מה גם שגרסה זו של נוהג טיפוס על גדרות נסתר מניה וביה בעדות מנהל בית הספר. 4. גם מצבה הלקוי של הגדר לא הוכח. ראשית, נטענו בפני טענות סותרות באשר למצב הגדר. בתחילה, נטען כי היה בקצה הגדר פס מסוכן, טענה שאושרה חלקית בעדות המהנדס והמנהל אשר העידו כי בגדר הישנה היה פס בסופה, אם כי לא מסוכן. בהמשך נטען שהיו דוקרנים מסוכנים בקצה הגדר, דבר שלא הוכח ולא הובאה תמונה שתראה הגדר הרלוונטית ומצבה במועד ובמקום התאונה. מה גם שטענה זו של התובע לענין דוקרנים נסתרה ע"י עדי ההגנה. גם העדר יכולתו של התובע להבהיר היכן בדיוק טיפס ועדותו כי טיפס דווקא מעל השער אינה תורמת ליכולתי להכריע בעניין עפ"י גירסתו. גם לא יכולתי להעזר בתמונות אשר עפ"י הצהרת ב"כ התובע צולמו לאחר שהתובע ציין מקום אירוע התאונה. שהרי דווקא המקום עליו הצביע התובע באחת מגירסאותיו התובע כמקום התאונה, לא צולם באופן המאפשר לראות מה היה מצב הגדר [ת/2 (1)] ואילו המקום האחר עליו הצביע התובע בצילום [ת/2 (5)], אינו תומך בטענות קודמות של התובע באשר למצב הגדר או בגרסתו בכתב התביעה. 5. אכן שותפה אני לדעה כי כל פגיעה של קטין מביאה ע"פ נטיית הלב לראות אחרים כאשמים בפגיעתו ומלאת הערכה אני ללהט שאפיין את ניהול התביעה ע"י ב"כ התובע, להט אשר הפריע מיד פעם לניהול התקין של שמיעת הראיות. אולם, בנטיית הלב אין די ואין שופט יכול לפסוק בדין עפ"י ידיעתו הכללית את מצב המתקנים בבתי ספר השונים בארץ ובמועצה המקומית אליו שייך כפרו של התובע (ג'סר אל זרקא) בפרט, כפי שבקשה ממנו לעשות ב"כ התובע. עלי לבחון הדברים בהתאם לחוק, לפסיקה ולמוכח בפני ובנסיבות הענין. שומא על התובע אפילו הוא קטין, להוכיח טענותיו להוכיח אופן אירוע התאונה ומדוע אחראיות מי מהנתבעות לארועה ולנזקיו. במקרה דנן נטל זה לא הורם. ג. דיון I. מקום אירוע התאונה - האם הוכח 1. כזכור טוען התובע כי נפגע שעה שטיפס על גדר וידו נתפסה בברזל הגדר. הגדר תוארה על ידו בכתב התביעה ובנ/1 כגדר עשויה מפסי ברזל ובסופה פס מסוכן. 2. מאידך, מעיון בתמונות שהוגשו לי בת/1 ות/2 - ונטען כי בהם צולם מקום אירוע התאונה, לא ניתן לאשש את גירסאות התובע בפני. עובר להגשת התמונות ת/2 הצהירה ב"כ התובע, עו"ד שפרלינג כדלקמן: "אני הייתי במקום עם בעלי ועם התובע הוא הצביע לנו ובעלי צילם את התמונות. התמונות צולמו לפני כשנה." 3. עיון בתמונות ת/2, מבלי לדון בהתנגדויות הצדדים להגשתם מלמד כי גדר עם דוקרנים היא הגדר ממנה נפגע התובע לטענתו, מופיעה בתמונות ת/3 (4) , ת/4; ת/2 (1) ואולם תמונות אלו הינן תמונות שצולמו בצד הנגדי לצד אותו סימן התובע כמקום הנפילה. 4. מאידך, דווקא המקום אותו סימן התובע כמקום הנפילה המופיע בת/2 (1) לא צולם ע"י בעלה של ב"כ התובע בבירור. דבר זה תמוה בהתחשב בהצהרת ב"כ התובע כי התמונות צולמו עפ"י הצבעת התובע את מקום התאונה. עוד אציין כי התמונות [ת/2 (4); ת/2 (6)], הינם תמונות של גדר חדשה שאינה כלל רלוונטית לגדר שהיתה במקום התאונה. 5. עוד אציין, כי דווקא תמונות הגדר הישנה ת/2 (3) ות/2 (5) אליהם התיחס התובע בעדותו אינן תומכות בטענתו כי קפץ מעל גדר שבסופה היה פס מסוכן בעת התאונה. מאידך, אם נתייחס לגרסת התובע בעמ' 6 לפרוטוקול שם טען שקפץ מעל גדר כמו זו המופיעה בתמונה ת/2 (6), הרי שבתמונה זו מופיעה גדר עם פס 1בקצה אך ללא דוקרנים, ואילו התובע טען כי נפגע מדוקרנים. 6. אשר למקום הנפילה המדוייק שמעתי מפי התובע מספר גרסאות. בעמ' 4 לפרוטוקול, במסגרת חקירתו הראשית סימן התובע את התמונה ת/2 (1) כמקום נפילתו. בעמ' 6 לפרוטוקול, בחקירתו הנגדית הכחיש התובע כי טיפס על גדר המופיעה בתמונה ת/2 (3) וטוען שטיפס על גדר המופיעה בתמונה בת/2 (6). בגדר זו בסופה אכן יש פס ברזל ואולם אין דוקרנים. מאידך, בעמ' 7 לפרוטוקול סימן התובע מקום אחר כמקום טיפוסו, תמונה ת/2 (5) ובמקום אחר בעדותו טען כי נפל במקום המצולם ואח"כ באותו עמוד הצביע התובע על תמונות ת/2 (3) כמייצגת מקום טיפוסו. בחקירתו הנגדית בעמ' 8 לפרוטוקול הזכיר התובע שוב מקום אחר בו טיפס המופיע בתמונה ת/2 (5). בעמ' 9, בניגוד להצהרת באת כוחו, העיד התובע כי המקום בו טיפס לא צולם, בעמ' 10 בחקירתו טוען התובע כי טיפס על השער עצמו. 7. גם עיון בחקירת חברו של התובע אינה מסיעת לבלבול שתואר לעיל, שהרי חברו של התובע הצביע בעדותו על תמונה ת/2 (3) כמקום בו קפץ התובע וזאת לאחר שעיין בכל התמונות בת/2. למותר לציין, כי התובע לא הצביע על התמונה [ת/2 (3)] כמקום האירוע רק ציין כי הגדר שהיתה במקום אירוע התאונה היתה דומה לזו הנראית בתמונה בת/2 (3). 8. לטעמי, כי אין מקום לסלחנות בה מבקשת ב"כ התובע שאתייחס לעדות התובע ולסתירות שבה הן בנוגע למקום הארוע והן בנוגע לתאור הגדר ממנה נפגע, לאור חלוף הזמן והיותו קטין במועד אירוע התאונה. הרי כדי להטיל אחריות בנסיבות המקרה שהוכחו בפני, אין די בעובדה שהתובע טיפס ושארעה תאונה, יש מקום לבחון היכן ארעה, מדוע ומה היה מצב הגדר במקום הארוע. זאת במיוחד כאשר פרטי הרשלנות המיוחסים למי מהנתבעים נוגעים לתקינות הגדר. במיוחד נכון הדבר כאשר ב"כ התובע בסיכומיה, תוך איבחון פסיקה שאינה נוחה למרשה המצוטטת ע"י ב"כ הנתבעים, מציינת כי במקרה דנן הפגיעה ארעה לא בשל עצם הקפיצה מעל גדר אלא של מצב הגדר. משלא הוכח מצב הגדר ולא הוכח מקום האירוע המדוייק לא הוכחו הפרמטרים האלמנטרים ההכרחיים ולתמיכה בטענות התובע ולקביעה כי תביעתו הוכחה. II. אמינות וסבירות הגירסאות 1. בנסיבות הענין אני מתבקשת לקבוע קביעות לעניין אחריות בהסתמך על עדות התובע וחברו שנשמעו בפני כאשר ב"כ התובע עצמה מודה כי בשל חלוף הזמן והעובדה שמדובר בעדים שהיו קטינים במועד אירוע התאונה יש לייחס סלחנות לסתירות המתגלות בעדותם. 2. בנסיבות שהוכחו בפני איני יכולה לבסס קביעות ממצאים עובדתיים עפ"י עדותם היחידה של התובע ועדותו של חברו. לבד מהתרשמותי מעדות עדים אלו, אשר כאמור מקשה עלי לבסס מימצאים עובדתיים ע"פ עדותם, באתי לכלל מסקנה כי עדותם אינה סבירה וכי קיימות סתירות מהותיות בעדותם. 3. כך למשל, גירסת התובע וחברו הינה מחד כי ילדים נהגו לטפס על גדר בית הספר ונוהג זה היה בידיעת צוות בית הספר. מאידך, לכשנשאלו מה היה עושה תלמיד שאיחר בבוקר והגיע ומצא שער נעול, טענו בנחרצות כי במצב זה היה שב התלמיד על עקביו לביתו ולא נכנס לבית הספר. ראה עדות התובע עמ' 5 ועדות חברו עמ' 12 לפרוטוקול. אם היה קיים נוהג של טיפוס על גדר מדוע זה חל רק לאחר הפסקת ולא בשעות הבוקר ? 4. סתירות נוספות מתגלות בתאור מה ארע לתובע לאחר התאונה. התובע טוען כי שב לבית הספר דיבר עם אחד המורים וכשזה סרב לקחת אותו לטיפול, התובע נלקח לבית החולים ע"י תלמיד יותר מבוגר (עמ' 8 לפרוטוקול). עוד ציין, התובע, כי אביו הגיע ישירות לקופת חולים שם פגש בו (עמ' 9 לפרוטוקול). מאידך חברו של התובע מעיד בעמ' 12 לפרוטוקול כי לאחר הפציעה הם לא חזרו כלל לבית הספר והוא ועוד חבר לקחו את התובע לקופת חולים ואילו בעמ' 14 לפרוטוקול מתקן החבר את עדותו ומציין כי התובע לאחר הנפילה נלקח לביתו ומשם נלקח לטיפול. 5. לאור האמור לעיל, אין אפשרות לטעמי לקבוע עפ"י עדות התובע ועדו בלבד עדויות שמוכחשות ע"י עדי הנתבעים הן לענין תקינות הגדר והן לענין קיומו של נוהג לקפוץ מעל הגדר של תלמידים, כי התובע הוכיח תביעתו. III. העדר הוכחת אחריות. 1. כאמור לא הוכח בפני לא מקום האירוע ולא מצב הגדר עובר לאירוע. יתר על כן, קיימת סתירה בין צלום הגדר הישנה עליה נטען כי טיפס התובע עובר לתאונה ובין הנטען בכתב התביעה ובתצהיר התובע הראשון נ/1, כאשר למצב הגדר במועד התאונה. 2. בנוסף לא נסתרה הטענה כי לגדר היו שני שערים וכי היה שומר בבית הספר. עוד לא הוכח כי תפקיד השומר היה לעמוד דווקא ליד שער מסוים. לא הובהר מדוע לא בדקו התובע וחבריו אם השער הנוסף פתוח בטרם החליטו לקפוץ מעל לגדר ומדוע לא המתינו לבוא השומר. בנסיבות אלו לא ברור לי מהי הרשלנות המיוחסת לנתבעים אשר בגינה ארעה התאונה או לא נמנעה. 3. זאת ועוד, נטען ע"י התובע ועדו כי התאונה ארעה לאחר סיום ההפסקה. נטען כי נשמע צלצול ואז החליטו התובע וחבריו ששהו במגרש כדורגל מחוץ לגדר לשוב לבית הספר ולצורך כך קפצו על הגדר. בנסיבות אלו אין מחלוקת כי מורי בית הספר היו עסוקים בלימוד תלמידים בכיתות ואין לדרוש מהם או מחלקם להיות בחצר או לעזוב הכיתות. כמו כן, אין לדרוש מהמורים או מחלקם להיות בחצר או לעזוב הכתות ותלמידיהם ולתור אחר התובע וחבריו, אשר איחרו לחזור מההפסקה והכל בזמן הקצר אשר חלף ממועד סיום ההפסקה ועד אירוע התאונה. ד. סיכום מכל האמור לעיל, נחה דעתי, כי דין התביעה להדחות כי התובע כלל לא הרים את נטל ההוכחה המוטל עליו להוכיח תביעתו. בנסיבות הענין בהתחשב בתוצאה מחד ובנסיבות של התובע מנגד, אני מורה כי התובע ישלם לנתבעות הוצאות משפט בסך כולל של 4,000 ₪, אשר יחולק בחלקים שווים בין הנתבעות. דיני חינוךבית ספר