פטור מהפקדת ערבון ייצוג ע"י עורך דין פרטי

1. המבקש עותר בבקשה דנן לפטור מתשלום אגרה ומהפקדת עירבון בגין הערעור שהגיש על פסק דינו של בית משפט השלום בטבריה (כב' השופטת רים נדאף) בת.א. 1253/04 מיום 24.5.06, לפיו, חוייב המבקש בתשלום סכומים שונים למשיבים מס' 2 (להלן: "המשיבים") וכן חוייב לפנות את המושכרים נשוא התובענה. 2. מנימוקי הבקשה ומתצהיר המבקש התומך בה עולה, כי המבקש הינו נשוי ואב לשלוש בנות קטינות, אשתו אינה עובדת והמשפחה מתגוררת בדירה המשועבדת לבנק הפועלים. עוד טוען המבקש, כי עפ"י פסק הדין, עליו לפנות את החנויות בהן הוא עובד לפרנסת משפחתו ולשאת בתשלומים כספיים שונים בגין דמי שכירות ופיצויים וכי ממילא הוא נמצא במצב כלכלי קשה, דבר שהביא להדרדרות במצבו הבריאותי והנפשי והוא אף מטופל באופן קבוע ע"י תרופות פסיכיאטריות. המבקש מוסיף וטוען, כי בעבר הוכרז כחייב מוגבל באמצעים ובימים אלה הוגשה בקשה נוספת ללשכת ההוצל"פ להכרזתו מחדש, כשסכום החובות בתיקים מגיע ל כ- 280,000 ₪. 3. ב"כ היועץ המשפטי לממשלה בתגובתה מיום 18.9.06 מתנגדת לבקשה משלא העמיד המבקש תשתית ראייתית לחוסר יכולתו לתשלום האגרה בהתאם לדרישות תקנה 13 לתקנות בית המשפט (אגרות), תשמ"ח - 1987, שכן המבקש לא נתן הסבר בתצהירו לסכומי כסף שונים שהופקדו לחשבונו מפעם לפעם (1500 ₪, 500 ₪ ו- 3000 ₪). עוד עולה מהתגובה, כי בבעלות המבקש מספר חנויות, שלגביהן לא ניתן פירוט הכנסות בתצהירו של המבקש וכי המבקש מיוצג ע"י עו"ד פרטי וחזקה, כי מי שידו משגת לממן ייצוג ע"י עו"ד, יכול לשלם אף את אגרת בית המשפט. 4. בתגובתו מיום 30.10.06, טוען המבקש, כי חשבונו בבנק הפועלים הוגבל ובוטלה זכאותו לאשראי וכי אין בבעלותו או ברשותו מספר חנויות מלבד החנויות השכורות נשוא התובענה. המבקש מוסיף וטוען, כי נאלץ לסיים את הקשר עם בא כוחו, עו"ד מקלנן, עקב מצבו הכלכלי הקשה וכעת הוא מטופל ע"י הסיוע המשפטי ובכוונתו להגיש בקשה לפשיטת רגל. ביום 5.10.06 הודיע עו"ד מקלנן על הפסקת ייצוגו של המבקש. 5. המשיבים מתנגדים בתוקף לבקשה - הן לפטור מאגרה והן לפטור מהפקדת עירבון. לטענתם, המבקש מנצל את ההליכים לרעה במטרה לדחות את הקץ ולהישאר בחנויות מבלי לשלם דמי שכירות. בנוסף טוענים המשיבים, כי לחובת המבקש חוב מצטבר של שנים בגין דמי שכירות ובמידה ויופטר מחובת הפקדת עירבון, יוותרו המשיבים ללא כל יכולת להפרע את חובם ממנו. עוד טוענים המשיבים, כי סיכויי הערעור קלושים, שכן בית המשפט קמא דחה את טענותיו העיקריות של המבקש וקבע, כי חובו של המבקש למשיבים אינו שנוי במחלוקת. פטור מתשלום אגרה 6. לאחר שעיינתי בנימוקי הבקשה על נספחיה, בנימוקי תגובת ב"כ היועמ"ש ותגובת המשיבים ובתשובת המבקש, הגעתי לכלל מסקנה, כי דין הבקשה לפטור מתשלום אגרה, להתקבל. סבורני, כי התמונה שנפרשה ע"י המבקש אודות מצבו הכלכלי, כפי שעולה מעיון בבקשתו, בתשובתו ובמסמכים שצורפו להן, מראה כי הינו חסר יכולת לשלם את האגרה. 7. לאור האמור אני נעתר לבקשה ופוטר את המבקש מתשלום אגרה. פטור מהפקדת עירבון 8. יודגש, כי רף הדרישות המוטל על המבקש פטור מהפקדת ערבון גבוה מזה המוטל על המבקש פטור מאגרה; בעוד שתשלום האגרה מאפשר למערער את פתיחתן של דלתות ערכאת הערעור, הפקדת העירבון נועדה דווקא להבטחת המשיב, שמא יצא נפסד בשל אי יכולתו לגבות ההוצאות היה ואלו יפסקו לטובתו (ראה: ע"א 6517/00 בנטיה ואח' נ. עמותת שערי ציון, תק-על 2000(3), 2574, ו- בש"א 329/90 אברך נ. גרוגר ואח', פ"ד מד (2) 383). בנוסף, המבקש פטור מהפקדת עירבון מחמת עוניו חייב להכבד וליתן לבית המשפט תמונה מלאה ועדכנית של מצבו הכלכלי ולהראות כי סיכוייו לזכות בערעור גבוהים. 9. באשר לעוניו של המבקש: המבקש לא הציג תמונה מלאה ועדכנית אודות מצבו הכלכלי ברמה הנדרשת לפטור מערבון, לא הוכיח, כי עשה נסיונות ליטול הלוואות כדי להפקיד את העירבון ולא צירף מסמכים הנדרשים להוכחת היקף נכסיו. הגם שהמבקש לא הציע כל ערובה להבטחת הוצאותיהם של המשיבים. לא זו אף זו, אי תשלום דמי שכירות למשיבים מזה שנים מצביע על נחיצותו של העירבון בנסיבות מקרה דנן. עם זאת, אין להתעלם ממצבו הכלכלי של המבקש. 10. באשר לסיכויי הערעור: עיון בהודעת הערעור מלמד, כי סיכויי הערעור להתקבל אינן גבוהים במיוחד, היות והמבקש משיג בעיקר על קביעות עובדתיות ומהימנותם של עדים כאשר ערכאת הערעור לא תמהר להתערב בממצאים אלה (ראה: ע"א 78/84 עזבון המנוח חג' קאסם אחמד נ. פתחיה בדוי, פ"ד מב(2) 142, עמ' 145, 146. 11. באיזון הראוי בין קשייו הכלכליים של המבקש לבין הבטחה ולו חלקית של הוצאות המשיבים, אני מעמיד את סכום הערבון על סך 5,000 ₪, אשר יופקד תוך 30 יום מיום קבלת החלטה זו, שאם לא כן, יירשם הערעור לדחייה בהתאם לסעיף 431 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984. ניתנה היום 02 בנובמבר, 2006 (י"א בחשון תשס"ז) בהעדר הצדדים. המזכירות תמציא העתק לב"כ הצדדים. שאהר אטרש, שופט רשם בית המשפט המחוזי ערבוןייצוגעורך דין