נכה נצרך מעל גיל 65 - סעיף 7 (א) לחוק הנכים תגמולים ושיקום

סעיף 7 (א) לחוק הנכים תגמולים ושיקום קובע: "נכה שדרגת נכותו אינה פחותה מ-50% והוא נצרך ישולמו לו - במקום התגמולים האמורים בסעיפים 5 ו- 6 - 145.4% מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 22 של הדירוג המינהלי ואם לנכה יש ילד - 161.6% מהדרגה הקובעת". (להלן: "סעיף 7(א)"). "נצרך" מוגדר בסעיף 1 לחוק: "אדם שאינו מסוגל להשתכר למחייתו ואין לו הכנסה מספקת למחייתו". "אדם שאינו מסוגל להשתכר למחייתו" מוגדר: "(1) כשהוא "בן-משפחה" - אדם שאינו מסוגל להשתכר למחייתו מחמת גילו או מחלתו או ליקויו הגופני או השכלי, וכן אדם שהוכר, לפי כללים שייקבעו בתקנות, כבלתי מסוגל להשתכר למחייתו; (2) כשהוא "נכה" - אדם שאינו מסוגל להשתכר למחייתו בגלל מום גופני או שכלי ואין סיכוי נראה לעין שאפשר יהיה לשקמו אי-פעם".צבאנכותתגמול נצרך / נכה נצרךחוק הנכים (תגמולים ושיקום)