תחשיב נזק מטעם הנתבע

על פי החלטת בית המשפט מיום 08.06.05, אמורים היו באי כוח הצדדים להגיש תחשיבי נזק במועד שנקבע לכל צד: 21 יום מיום קבלת חוות הדעת של המומחה עם העתק ישירות לצד השני. קבעתי את התיק לדיון בתחשיבי הנזק ליום 12.09.05. התברר, כי עד מועד זה, טרם הגישו הנתבעים את תחשיבי הנזק מטעמם, למרות שתחשיבי הנזק של ב"כ התובעת הוגשו לבית המשפט ביום 24.08.05. ביום 12.09.05, הסבירה ב"כ הנתבעים כי לא הגישה תחשיב נזק מטעמה, מאחר וחוות הדעת של המומחה השיקומי הגיע למשרדה ביום 01.08.05 ובמועד זה לא היו כל הנתונים לפניה כדי שתוכל להגיש תחשיב נזק, במיוחד לאור העובדה כי בתחשיבי הנזק שהגיש ב"כ התובעת, עמדו על סכום של 38,000,000 ₪. מכל מקום, טענה ב"כ הנתבעים כי תחשיבי הנזק של ב"כ התובעת הגיעו ביום 28.08.05 ולכן, המועד להגשת תחשיבי הנזק מטעמה טרם עבר. באותו מעמד, ביקשה ב"כ הנתבעים ארכה של 60 יום כדי להגיש תחשיב נזק מטעמה. נעתרתי לבקשה ואפשרתי לה להגיש תחשיבי נזק תוך 60 יום וקבעתי את התיק ישר להוכחות, אך מאחר ואמור אני לצאת לחופשת שבתון ביום 01.02.06, ביקשתי להעביר את התיק לכב' הנשיאה לקביעתו בפני שופט אחר אשר יקבע מועד שיתאים לו לדיון בתחשיבי הנזק ויתאם עם ב"כ הצדדים מועדים להוכחות. ביום 13.09.05 החליטה כב' הנשיאה שקודם אדון עם ב"כ הצדדים בתחשיבי הנזק שיגישו, לפני שיועבר התיק לשופט אחר. לאור החלטה זו, קבעתי את התיק לדיון בתחשיבי הנזק ליום 11.10.05. ב"כ הנתבעים הגישו בקשה לדחיית המועד שנקבע, מהנימוק כי טרם הספיקו להכין את תחשיבי הנזק וביקשו לקבוע מועד נוסף במחצית חודש דצמבר 2005. ב"כ התובעת לא הסכים לבקשה, למרות זאת נעתרתי לבקשה והורתי לב"כ הנתבעים להכין תחשיב נזק עד ליום 11.12.05 וקבעתי את הדיון בתחשיבי הנזק ליום 20.12.05 בשעה 12:00. ביום 14.12.05 הגיש ב"כ הנתבעים בקשה נוספת להארכת המועד להגשת תחשיבי הנזק ולדחיית מועד הדיון הקבוע ביום 20.12.05 מהנימוק שטרם הספיק לאסוף את כל החומר להכנת תחשיב הנזק מטעמו והציע מועדים המתאימים לו - ליומנו בחודשים ינואר - פברואר 2006, תוך שהוא מציין כי ב"כ התובעת לא נתן הסכמתו לבקשה. יום לפני כן, הגיש ב"כ התובעת בקשה לקבוע את התיק להוכחות תוך שהוא מציין, כי ב"כ הנתבעים לא עמד במועד שקצב לו בית המשפט להגשת תחשיבי נזק ולכן הוא סבור כי ב"כ הנתבעים הוליכו, למעשה, שולל את התובעים ואת בית המשפט וגרמו לביזבוז חודשים רבים לחינם. לדעתי, ב"כ התובעת צודק בטענתו כי אי הגשת תחשיבי הנזק על ידי הנתבעים במועדים שנקבעו ועל אף הארכות שניתנו, גרם לבזבוז זמן של בית המשפט. ב"כ הנתבעים ביקשו פעמיים ארכה להגשת תחשיבי הנזק מטעמם, בקשותיהם התקבלו, אך הם לא מילאו אחרי החלטת בית המשפט להגיש תחשיבי נזק בזמן שנקבע ויש להצטער על כך. כאמור, ב"כ התובעת מתנגד לקביעת התיק למועד נוסף לדיון בתחשיבי הנזק ומבקש לקבוע את התיק להוכחות. צר לי מאוד שב"כ התובעת לא מצא לנכון להמציא, יחד עם ב"כ הנתבעים, תאריכים מותאמים לקביעת התיק לדיון בתחשיבי הנזק, תוך שמירה על זכותו לקביעת ישיבה נוספת להוכחות. לא מקובל עליי שבעל דין יתנגד לבקשת הצד השני ולא ימציא, למקרה שבית המשפט ידחה את ההתנגדות, יקבל את הבקשה ויקבע מועד נוסף לדיון בתחשיבי הנזק, ולכן על ב"כ התובעת היה להמציא תאריכים מותאמים לקביעת מועד לדיון בתחשיבי הנזק. שיטה זו, הנוהגת אצל מספר עורכי דין, אינה ראויה. בעל דין שמסרב להמציא תאריכים מותאמים לקביעת התיק בניגוד לעמדתו, רק מקשה על עבודתו של בית המשפט, במידה ובית המשפט ימצא לנכון להעתר לבקשה של הצד שכנגד. מי "הבטיח" לב"כ התובעת שבית המשפט יקבל את בקשתו ויקבע את התיק להוכחות, ישר מבלי לקבוע דיון בתחשיבי הנזק בהתאם להנחיית כב' הנשיאה. עיינתי במועדים שהציע ב"כ הנתבעים לקביעת התיק לדיון בתחשיבי הנזק בחודש ינואר, אך התאריכים המוצעים אינם מתאימים ליומנו של בית המשפט. לכל המועדים שהוצעו קבועים כבר תיקים לשמיעת ראיות. שני ימים מהם נופלים בימי ראשון בשבוע בו בית המשפט אינו עובד (22 ו- 29 לינואר). בנסיבות כמפורט לעיל, אני מבטל את הישיבה הקבועה ליום 20.12.05, מאחר ואין טעם בקיום ישיבה זו בהעדר תחשיבי נזק מטעם הנתבעים. המזכירות תביא את התיק בפני כב' הנשיאה למתן הוראות, כיצד יש לנהוג בתיק זה. ניתנה היום י"ד בכסלו, תשס"ו (15 בדצמבר 2005) בהעדר ב"כ הצדדים. המזכירות תמציא להם העתק החלטה זו בפקס. ר. ג'רג'ורה, שופטתחשיב נזק